30.03.2020

Medarbejdere og ledere i Region Midtjylland vil stå sammen om at klare de ekstra udfordringer, COVID-19-pandemien bringer med sig samtidig med, at mange af de vanlige opgaver fortsat skal løses.

Arbejdet på sygehusene, i psykiatrien og på de sociale institutioner i Region Midtjylland er under forandring time for time på grund af COVID-19-pandemien. Mange møder ind til en arbejdsdag, som er uforudsigelig, og hvor det kan være svært at få svar på alle de spørgsmål, man måtte have.

Trods de vanskelige omstændigheder er der god og tæt dialog mellem medarbejderne og ledelsen i regionen, og der er enighed om at vægte det gode samarbejde højt – også i en svær tid.

Tillid og dialog

Regionens øverste samarbejdsudvalg, Regions-MED-Udvalget (RMU), og repræsentanter fra de faglige organisationer mødtes fredag den 27. marts med regionens øverste ledelse.

1. næstformand i RMU, Anja Laursen og Regionsdirektør Pernille Blach Hansen er enige om, at det er vigtigt at lytte til hinanden og søge at løse de udfordringer, der løbende opstår.

-Vi er i en særdeles alvorlig og krævende situation, hvor det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og prøver at forstå og anerkende de forskellige udfordringer, der løbende opstår. Der er ingen tvivl om, at alle, ledere såvel som medarbejdere, gør deres ypperste for at imødegå de problemstillinger, der opstår. Det trækker store veksler på tålmodigheden og den gensidige forståelse, når presset er stort, og beslutninger skal træffes hurtigt. Derfor er det om muligt endnu mere vigtigt at lytte til hinandens udfordringer og søge at løse udfordringerne gennem dialog og velvilje fra alle parters side. Vi skal huske, der også kommer en tid efter Covid19, hvor vi får brug for, at den gensidige tillid er bevaret, siger Anja Laursen.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen siger:

- Vi er meget bevidste om, at vi beder vores medarbejdere om utroligt meget lige nu, hvor vi både skal håndtere en voksende pandemi samtidig med, at mange af de vanlige opgaver også skal løses. Vi er klar over, at vi trækker ekstraordinært store veksler på både medarbejdere og ledere, når situationen og arbejdsopgaverne nærmest ændrer sig time for time. Vi stiller desuden store krav til medarbejdernes tålmodighed, når vi ikke altid kan svare på vigtige, relevante spørgsmål lige så hurtigt, som man kunne ønske det. I ledelsen gør vi vores yderste for at give medarbejderne de arbejdsvilkår, der skal til i denne usædvanlige situation, og jeg er taknemmelig for det konstruktive samarbejde og den gode dialog, vi har haft med RMU og de faglige organisationer.