17.03.2021

Region Midtjylland går i rette med Miljøstyrelsen, som vil ophæve statslige påbud efter Cheminova-forurening. Påbuddene forpligter virksomheden FMC (tidl. Cheminova) til at lave afværgetiltag på fabriksgrunden, der skal oprense og forhindre gammel jordforurening fra kemivirksomheden i at forurene det omkringliggende miljø.

Det kan potentielt få store konsekvenser for både miljø og skatteydere, hvis Miljøstyrelsen som påtænkt ophæver de nuværende påbud, vilkår og aftaler om afværge af forureningen på den nuværende FMC-fabriksgrund, Rønland, på Harboøre tange. Sådan lyder det i et høringssvar, regionsrådet netop har vedtaget at afgive.

Baggrunden er, at Miljøstyrelsen ønsker at fjerne de statslige påbud, som siden 1980'erne har forpligtet FMC til at fortage afværgetiltag mod jord- og grundvandsforureningen på Rønland, der udgør en af de tre såkaldte generationsforureninger på Harboøre Tange i Vestjylland. FMC, der i dag driver produktion på grunden, har tilkendegivet, at de frivilligt ønsker at fortsætte afværgetiltagene. Regionsrådet mener dog, at denne frivillighed medfører en for stor og unødig risiko.

- Det er rigtig godt, at FMC lever op til sit ansvar i forhold til forureningen. Det fortjener virksomheden anerkendelse for, og den giver jeg gerne. Men for mig og for Regionsrådet handler det her om, at forureningen ikke må sprede sig Limfjorden og naturen på Harboøre Tange. Heller ikke i fremtiden. Det sikrer vi bedst muligt ved at fastholde de nuværende lovbundne krav. Det er der ifølge den juridiske vurdering, vi i regionen har fået foretaget, også grundlag for, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Juridisk twist

Miljøstyrelsen har konkluderet, at der ikke er lovhjemmel til de nuværende påbud og aftaler om forureningsafværge. Men det bestrides altså af en ekstern juridisk vurdering, som Region Midtjylland har fået foretaget.

Samtidigt vurderer regionen, at det potentielt kan få alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis beslutningen føres ud i livet. Med en ophævelse af påbuddene til virksomheden, vil det blive en såkaldt offentlig indsats under jordforureningsloven. Det betyder, at samfundet får udgiften og i dette tilfælde potentielt regionen, som i forvejen prioriterer hårdt i forureningsindsatserne med de midler, staten afsætter til det.

- I Danmark har vi et princip om, at forureneren betaler. Det betyder, at den der forurener også skal betale for oprydningen, når lovgivningen giver mulighed for det. Det gør lovgivningen i dette tilfælde, og derfor bør dette princip være gældende for forureningen på Rønland både nu og i fremtiden, siger formand for regionens udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V).

Fakta

  • Den agrokemiske virksomhed FMC (tidligere Cheminova), beliggende på Rønland på Harboøre Tange, har siden starten af 1980'erne via en række påbud, vilkår og aftaler, etableret og drevet en række afværgeanlæg på fabriksgrunden, hvor virksomheden oppumper og renser forurenet grundvand med det formål at oprense og forhindre forureningen i at sprede sig til det omgivende miljø.
  • Miljøstyrelsen har den 17. december 2020 sendt en afgørelse i høring, hvor styrelsen planlægger at ophæve disse påbud, vilkår og aftaler.
  • Miljøstyrelsen konkluderer, at der ikke er lovhjemmel til de pågældende påbud og aftaler om forureningsafværge.
  • Dette mener Region Midtjylland, baseret på en ekstern juridisk vurdering, ikke er korrekt.
  • Find Regionsrådet høringssvar samt den juridiske vurdering på dagsordenen til onsdagens regionsrådsmøde her.