04.03.2022

Region Midtjylland har den 2. marts 2022 truffet beslutning om at udskyde afgørelsen af det udbud af antigentestkits, der blev fremsendt den 16. februar 2022.

Der er tale om et udbud på minimum 5 mio. stk. med en option på op til 30 mio. stk. Udbuddet er sket på opdrag fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Tildelingen af ordren skulle være givet den 3. marts 2022.

Baggrunden for udsættelsen er, at det er Region Midtjyllands vurdering, at der er behov for at tilføje flere elementer til evalueringen af kvaliteten af de tilbudte antigentestkits.

Datoen for den forventede tildeling er endnu ikke fastsat, men meldes så snart denne kendes. Datoen for den første forventede levering vil blive udskudt med et tilsvarende antal dage.

Tilbudsgiverne er orienterede.