07-04-2015

99 ud af hundrede patienter, der er blevet visiteret til en af Region Midtjyllands ambulancer, er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp de har fået. Det er anden gang tilfredsheden blandt borgere, der er blevet visiteret til en ambulance bliver dokumenteret. 

Tilfredsheden med Region Midtjyllands præhospitale indsats er høj. 99 ud af hundrede patienter, der har fået en ambulance svarer i en ny stor undersøgelse, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de fik. 

Stadig stor tilfredshed og tryghed 
Det er anden gang, at Region Midtjylland spørger patienter, der er blevet hjulpet med en ambulance, hvad de synes om deres præhospitale forløb. Det vil sige forløbet fra patienten henvender sig til Region Midtjylland til patienten er afleveret på hospitalet. 

Undersøgelsen viser, at der stadig er stor tilfredshed og tryghed ved den hjælp, som patienterne får. 

- Vi er meget glade for, at Region Midtjyllands borgere fortsat føler sig trygge og er tilfredse med vores ydelser. Det er særlig glædeligt i en tid, hvor stadig flere borgere har brug for hjælp fra Region Midtjylland, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). 

Personalet gør forskellen 
Undersøgelsen viser, at det langt hen ad vejen er personalets væremåde og indsats, der er afgørende for tilfredsheden – og her spiller særligt ambulancepersonalet en rolle. 

Patienterne føler sig trygge, hvis de mødes af et ambulancepersonale, der er kompetent, omsorgsfuldt og respektfuldt. Herudover er det vigtigt at inddrage patienter og pårørende. 

Det er samtidig vigtigt, at borgerne oplever forståelse og imødekommenhed, når de modtages på telefonen ved opkald til 1-1-2. 
Undersøgelsen tyder på, at flere borgere oplever, at de får hjælp, når de henvender sig til regionen gennem 1-1-2, da tilfredsheden er steget fra 2012 til 2014. 

Vi vil hele tiden blive bedre 
Målet med undersøgelsen er at lære hvordan patienternes præhospitale forløb kan forbedres fra henvendelsen til Region Midtjylland, gennem ambulancepersonalets indsats til overleveringen til personalet på hospitalerne. 

- Vi er langt, men der er stadig ting, der kan blive bedre. Patienternes svar viser os, at samarbejdet mellem ambulancepersonalet og hospitalet kan blive bedre. Vi kan også stadig blive bedre til at informere i hele kæden og til at drage omsorg om de pårørende, der er på stedet, når ambulancen kommer frem, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). 

- Vi ved, at det sidste kan være svært ved akut syge eller tilskadekomne patienter, da personalet helt naturligt har et stort fokus på patienten. Det betyder dog ikke, at der ikke skal arbejdes med det, siger rådsformanden. 

Dækker hele regionen 
Både denne og undersøgelsen fra 2012 omfatter ambulancedriften i hele Region Midtjylland og alle leverandører: Responce, Falck og Samsø Redningskorps. 

Næste tilfredshedsundersøgelse bliver lavet i 2016. 


Fakta 

 

Find oplysninger om: 

 • Svar og svarprocent – side 1
 • Responstid og servicemål – side 2
 • Udvikling i tilfredsheden – side 4
 • Spørgsmål i undersøgelsen – side 6
 • Alder og køn – side 8 
 • Besøg præhospitalets hjemmeside www.ph.rm.dk


Ordforklaring

 • Præhospitalt forløb – forløbet fra henvendelsen til AMK-vagtcentralen (enten via opkald til 1-1-2 eller ved henvendelse fra sundhedspersonale på hospital eller praktiserende læge/vagtlæge) til patienten er afsluttet på stedet eller overdraget til hospitalet.
 • Præhospital indsats – indsatsen inden ankomst til hospital over for akut syge, tilskadekomne og fødende.
 • AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) – Region Midtjyllands AMK-vagtcentral, som modtager alle sundhedsmæssige opkald fra 1-1-2, varetager visitation og disponering af relevante præhospitale ressourcer (ambulance, akutlægebil etc.) og yder sundhedsfaglig rådgivning.
 • Visitation – vurdering af patientens tilstand og beslutning om hvilken hjælp, patienten har brug for.
 • Responstid – den tid der går fra ambulancen er sendt fra AMK-vagtcentralen til ambulancen er fremme ved patienten.
 • Servicemål – de mål, der er vedtaget af regionsrådet.


Flere oplysninger 



opdateret: 08-04-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde