Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

  Pernille Blach Hansen
  (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Pernille Blach Hansen er regionsdirektør og har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern.

Derudover har regionsdirektøren også særligt ansvar for Regional Udvikling. Det vil sige arbejdet med den regionale udviklingsstrategi og bl.a. den del af regionens opgaver, der vedrører kollektiv trafik, internationale forhold, innovation og forskning, kultur, landdistriktsudvikling samt jordforurening og råstoffer.

Tlf. 7841 0020 / 4026 8056
Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk

Sekretær for Pernille Blach Hansen:
Ulla Pedersen, tlf. 7841 0021
Ulla.pedersen@stab.rm.dk

Koncerndirektør Ole Thomsen
Gå til stort billede af Koncerndirektør Ole Thomsen

    (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Ole Thomsen er koncerndirektør med særligt ansvar for sundhedsområdet. Koncerndirektøren har således ansvaret for regionens somatiske hospitaler, der er organiseret i fem enheder.
 
Endvidere har koncerndirektøren ansvaret for IT, præhospital- og beredskabsområdet samt kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet. 

 

Tlf. 7841 0040 / 2146 9807
Ole.Thomsen@stab.rm.dk

 

Sekretær for Ole Thomsen:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.Paag@stab.rm.dk

Koncerndirektør (konstitueret) Lisbeth Holsteen Jessen

Gå til stort billede af Lisbeth Holsteen Jessen

    (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Lisbeth Holsteen Jessen er konstitueret koncerndirektør med særligt ansvar for psykiatri- og socialområdet, praksisområdet samt kommunesamarbejdet. 

Koncerndirektøren har således ansvaret for den del af regionens opgaver, der vedrører indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital eller i lokalpsykiatrien. Ansvaret omfatter også en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og tilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Til stillingen hører også ansvaret for kommunesamarbejdet, og primær sundhed, dvs. samarbejdet med praktiserende læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer m.m. 


Tlf. 7841 0050 / 2120 4844
lisjee@rm.dk


Sekretær for Lisbeth Holsteen Jessen:
Bente Fischer, tlf. 7841 0051
Bente.Fischer@stab.rm.dk