Direktionen udgør den øverste administrative ledelse. Direktionen består pr. 1. juni 2022 af regionsdirektør Pernille Blach Hansen, koncerndirektør Anders Kjærulff, konstitueret koncerndirektør Jørgen Schøler Kristensen og konstitueret koncerndirektør Rikke Skou Jensen.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

  Pernille Blach Hansen
  (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Pernille Blach Hansen har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern. Desuden har direktøren ansvaret for kommunesamarbejdet og primær sundhed, dvs. samarbejdet med praktiserende læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer m.fl.

Sidst har regionsdirektøren også politisk udvalgsbetjening af Udvalg for nære sundhedstilbud.

Tlf. 7841 0020 / 4026 8056
Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk

Sekretær for Pernille Blach Hansen:
Hanne Rosendahl, tlf. 7841 0021 
hanne.holdgaard.rosendahl@stab.rm.dk

Koncerndirektør Anders Kjærulff


  

  (Tryk for hente billedet i høj opløsning)

Anders Kjærulff har – ligeledes inden for velfærdsydelser – ansvaret for psykiatri og social og præhospitalsområdet. Koncerndirektøren har også et overordnet ansvar for Regional Udvikling. Dvs. arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, samt opgaver der vedrører kollektiv trafik, landdistrikter, uddannelse, kompetenceudvikling, kultur, sundhedsinnovation, klima, råstoffer, bæredygtighed, grøn omstilling, jordforurening og internationale forhold.

Sidst har koncerndirektøren politisk udvalgsbetjening af Psykiatri- & Socialudvalget, Udvalg for regional udvikling og Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Tlf. 7841 0050 / 2016 7347
ANDKJU@rm.dk

Sekretær for Anders Kjærulff:
Bente Fischer, tlf. 7841 0051
Bente.Fischer@stab.rm.dk

 

Ansvaret for en række tværgående opgaver i form af sekretariat, økonomi, It, HR og kommunikation er delt mellem direktørerne.

Koncerndirektør Rikke Skou Jensen

(Konstitueret) 

Tlf. 2360 8908

RikkeSkou.Jensen@stab.rm.dk

 

Sekretær for Rikke Skou Jensen
Lone Abildlund Hansen, tlf. 7841 2002
Lone.abildlund@stab.rm.dk

Koncerndirektør Jørgen Schøler Kristensen

(Konstitueret) 

Tlf: 2016 3201

jokris@rm.dk

Sekretær for Jørgen Schøler Kristensen
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.Paag@stab.rm.dk

 

Rikke Skou Jensen og Jørgen Schøler Kristensen varetager opgaver knyttet til de somatiske hospitaler, udover de øvrige områder i organisationen de hver især får ansvaret for.

Jørgen Schøler Kristensen er i konstitueringsperioden fortsat formand for Medicinrådet.