Kontakt

Om afdelingen

Koncern Kommunikation varetager en række strategiske opgaver vedrørende kommunikations-området for regionsrådet og direktionen både vedrørende ekstern og intern kommunikation. Koncern Kommunikation skal medvirke til at sikre regionens omdømme og troværdighed udadtil baseret på den daglige udførelse af regionens opgaver. Indadtil er det vigtigt at skabe helhed og sammenhæng i regionens organisation med knap 28.000 medarbejdere og et stort antal driftsenheder med meget forskellige opgaver.
 
Region Midtjylland vil arbejde for god kommunikation. Det slås fast i kommunikationspolitikken, hvor god kommunikation defineres som blandt andet åbenhed, ærlighed, tilgængelighed, involvering af borgere og brugere, en proaktiv tilgang og af modet til at tage nye værktøjer i brug.
 
Koncern kommunikation har som overordnet mål at få kommunikationspolitikken til at leve i praksis.
 
Afdelingens opgaver omfatter mediemonitorering, kommunikationsrådgivning, pressekontakt, sociale medier, events og kampagner.
 
Afdelingens opgaver omfatter endvidere designlinje samt regionens hjemmeside. Vedrørende annoncering har Koncern Kommunikation ansvaret for at indgå koncerndækkende storkundeaftaler med trykte og elektroniske medier og udarbejde en årlig medieplan for de centralt betalte informations- og stillingsannoncer.
 
Koncern Kommunikation ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Derudover har to vicekontorchefer og pressechefen personaleansvar for størstedelen af medarbejderne i afdelingen. Afdelingen er geografisk placeret i Regionshuset i Viborg, og afdelingens årsværk udgør ca. 28.

Grafisk Service

Grafisk Service omfatter et print- og kopicenter, prepress-funktion mv., og er en koncerndækkende enhed, der samler alle grafikere og printoperatører i koncernen i én samlet enhed.
 
Leverancerne består fx af en koncerndækkende løsning til patientindkaldelser, hvad enten der er tale om digital post eller indkaldelser via papirbreve. Herudover sikres fordelagtige priser via storindkøb af papir og tryksager, ligesom enheden tilbyder hospitalerne en løsning til effektiv produktion af patientvejledninger.
 
Grafisk Service har som opgave at sikre overholdelse og udvikling af regionens grafiske identitet. Det sker i form af en koncerndækkende designguide. 

Ansatte