Om Koncern Kvalitet

Koncern Kvalitet varetager det samlede ansvar for kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Det inkluderer en række planlægnings-, koordinerings- og implementeringsopgaver indenfor kvalitetsområdet.

Koncern Kvalitet udfører også forskning samt projekt- og udviklingsopgaver indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet.

Om afdelingen

Koncern Kvalitet har ca. 130 medarbejdere, der har tjenestested i regionshusene i Aarhus og Viborg samt på MarselisborgCentret i Aarhus. Koncern Kvalitet ledes af en vicedirektør med reference til Region Midtjyllands direktion.

Koncern Kvalitet er organiseret i seks faglige enheder samt et sekretariat.

Ansatte i Koncern Kvalitet

Vicedirektør

Mette Kjølby
Tlf. 4089 3164

Chefsekretær

Rikke Nielsen Dalsgaard
Tlf. 2344 8940