Om Regional Udvikling

Regional Udvikling har ansvaret for at kortlægge og undersøge jord- og grundvandsforurening i regionen og rense jorden de steder, hvor der er risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Vi kortlægger, hvor i regionen der findes råstoffer, og planlægger, hvor og hvordan råstofferne skal indvindes. Det er også Regional Udvikling, der behandler ansøgninger om at indvinde råstoffer som sand, grus og sten i regionen.

Derudover arbejder Regional Udvikling med udvikling af uddannelsestilbud, kulturlivet i regionen, landdistrikter og den kollektive trafik. Vi arbejder også med sundhedsinnovation, grøn omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning – både i koncernen og på tværs af geografien.

Regional Udviklings arbejde foregår i høj grad i partnerskaber og samarbejder med såvel andre offentlige som private aktører og på tværs af fag-, kommune-, regions- og landegrænser.

Regional Udvikling ledes af udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og løser opgaver med udgangspunkt i nedenstående kontorer med hver sin kontorchef. Derudover team Mobilitet som refererer direkte til udviklingsdirektøren.

Regional Udvikling er geografisk placeret i Regionshuset Viborg.

Læs om regional udvikling på Regional Udviklings egen hjemmeside.

Regional Udviklings ledelse

Kim Kofod Hansen

Udviklingsdirektør

Telefon: 2043 4304

E-mail: kim.kofod.hansen@ru.rm.dk

Sekretær: Mie Dahl Jakobsen

Telefon: 2066 0078

E-mail: mie.dahl.jakobsen@ru.rm.dk

 

Jane Baad Jensen

Kontorchef - Sekretariat, Økonomi og Udvikling

Telefon: 2372 1014

E-mail: jane.baad@ru.rm.dk

 

Henrik Lodberg

Kontorchef - Kultur og Uddannelse

Telefon: 2325 3813

E-mail: Henrik.Lodberg@ru.rm.dk

 

Morten Bondgaard

Kontorchef - Jordforurening

Telefon: 7841 1916

Mobil: 2933 5564

E-mail: morten.bondgaard@ru.rm.dk

Rolf Johnsen

Kontorchef - Klima, Bæredygtighed og Grøn omstilling

Telefon: 7841 1944

Mobil: 2962 0830

E-mail: rolf.johnsen@ru.rm.dk

Pia Wiborg Astrup

Kontorchef - Koncern Bæredygtighed og Sundhedsinnovation

Telefon: 2135 8845

E-mail: pia.astrup@ru.rm.dk

Kontakt Regional Udvikling

Regional Udvikling

Skottenborg 26

8800 Viborg

Telefon: 7841 0000

E-mail: regional-udvikling@ru.rm.dk

Send sikker e-mail til Regional Udvikling

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med NemID/MitID)