Om Regionsekretariatet

Regionssekretariatet er en central placeret afdeling med ca. 150 medarbejdere, fordelt på fem kontorer:

  • Råds- og Direktionssekretariatet
  • Juridisk Kontor
  • Digital Forvaltning
  • Patientkontoret
  • Intern Service

Regionssekretariatet fungerer som et strategisk og koordinerende bindeled på tværs af organisationen, og som vejlednings- og omvisiteringsfunktion for brugere af sundhedsvæsenet. Regionssekretariatet er desuden ansvarlig for den interne drift af Regionshuset Viborg og de decentrale regionshuse i Holstebro og Aarhus. Vi har stor berøring med regionsrådet og hele koncernen, særligt direktionen og alle administrationerne decentralt, samt brugerne af sundhedsvæsenet. 

Vicedirektør Carsten Lind

Telefon 7841 0100/ Mobil 4081 3412
E-mail carsten.lind@stab.rm.dk

Ansvar og opgaver