Om sundhedsplanlægning

Hvad er Sundhedsplanlægnings rolle i regionen?

Sundhedsplanlægnings væsentligste rolle er fra centralt hold at betjene det politiske system og arbejde for at realisere de politisk vedtagne planer og strategier for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland. Dette i tæt samarbejde med hospitalerne og øvrige interne og eksterne aktører.

Sundhedsplanlægning har ansvaret for funktions- og specialeplanlægning i forhold til hospitalerne på både det somatiske og psykiatriske område. Hertil hører analyse af aktivitetsdata, opgaver vedrørende universitetssamarbejde, forskning og innovation, aktivitets- og investeringsplanlægning, det interregionale samarbejde samt præhospitals- og beredskabsområdet, planlægning af praksissektorens sundhedsydelser samt indgåelse, udvikling og opfølgning af sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Om afdelingen

Afdelingen ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen løser opgaver med udgangspunkt i organisering i tre kontorer. Se nedenfor hvilke kontorer der håndterer hvilke ansvarsområder

 

Afdelingen er geografisk placeret i Regionshuset Viborg, og afdelingens årsværk udgør ca. 45.

Ansatte i sundhedsplanlægning

Vicedirektør (afdelingschef)

Rikke Skou Jensen

Tlf. 23 60 89 08

Chefsekretær

Lone Abildlund Hansen

Tlf. 78 41 20 02

Sekretær for vicedirektør Rikke Skou Jensen og kontorchef Lone Düring

 • Økonomi/bogføring/anvisning i ØS
 • Håndtering af post til afdelingspostkasse
 • Mødeplanlægning og Interne møder i afdelingen:
  • LMU – Sundhedsplanlægning
  • Afdelingsmøder
  • Chefmøder
  • KØS-møder
 • Indhold på hjemmeside og intranet
 • ESDH
 • Vareindkøb i logistikmodulet ILM

Kontakt Sundhedsplanlægning

Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 7841 2002
E-mail SUNSPL@rm.dk 

Send sikker e-mail til Sundhedsplanlægning

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med MitID) 

Vicedirektør

Rikke Skou Jensen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Mobil 2360 8908
E-mail rsj@rm.dk