Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.


Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

 

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Endeligt referat fra 53. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU Rådgivende udvalg for specialeplanlægning, Baggrundsgruppe

  Journalnummer: 1-00-15-06-V

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til: Sundhedsstyrelsen

 • Ind

  Angående: Forespørgsel på attest

  Afsendt d.: 23-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Forespørgsel om forurening 2015, 2016, 2017,2018 - Øst

  Journalnummer: 1-51-71-2-15

  Område: Miljø

  Fra/til: Anders Christian Svenstrup

 • Ind

  Angående: Ansøgning Kassentoft

  Afsendt d.: 24-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18 a og 25b, Den sydvestlige del, Brejning - Kildsigvej 9, 6971 Spjald

  Journalnummer: 1-50-71-14-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Asker Geyti v/Christjan Asker Finnur Geyti

 • Ud

  Angående: Tilsynsnotat

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 2n Vilstrup Gde., Kristrup, Vilstrupvej 12, 8960 Randers SØ - Randers 14

  Journalnummer: 1-50-71-19-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S

 • Ind

  Angående: DBA_Vordingborg

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: KK - Region Sjælland_Kommunal monitorering af hjerterehabilitering

  Journalnummer: 1-35-72-12-18

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Kvittering for /mangel i ansøgning ved kassentoft (1-50-71-14-18)

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18 a og 25b, Den sydvestlige del, Brejning - Kildsigvej 9, 6971 Spjald

  Journalnummer: 1-50-71-14-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS

 • Ind

  Angående: Cyber strategi - PAVA - NIST Assessment Framework og ISO27001 .pdf

  Afsendt d.: 24-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Notat vedr. kapacitetsopbygning ift. forbedringsarbejde

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU Sundhedsstyregruppen 2018 - 2021

  Journalnummer: 1-01-72-30-17

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Notat vedr. kapacitetsopbygning ift. forbedringsarbejde

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: Nationale mål

  Journalnummer: 1-40-72-2-14

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: SV: Attest på Industrivej 18, 8550 Ryomgård

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Forespørgsel om forurening 2015, 2016, 2017,2018 - Øst

  Journalnummer: 1-51-71-2-15

  Område: Miljø

  Fra/til: Anders Christian Svenstrup

 • Ind

  Angående: Opdateret rapport, Birkemosevej 9-15

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-00888, Birkemosevej 9, 8361 Hasselager - BIRKEMOSEVEJ

  Journalnummer: 1-51-71-104-09

  Område: Miljø

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ind

  Angående: Henvendelse fra Gedved Lokalråd

  Afsendt d.: 18-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU Planlægning af kollektiv trafik

  Journalnummer: 1-30-75-3-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018

  Afsendt d.: 18-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU-MTI Samarbejde med eksterne parter om kollektiv trafik

  Journalnummer: 1-30-75-4-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Midttrafik

 • Ind

  Angående: § 19-tilladelse til at anvende knust asfalt til belægning på veje til vindmøller ved Lønborg Hede

  Afsendt d.: 22-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Bjerregårdsvej 13 S, 6893 Hemmet - knust asfalt til belægning på veje

  Journalnummer: 1-51-71-202-18

  Område: Miljø

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur - Byg og Miljø

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-55-2018. Udtalelse om fældning af træer ved Stampmølle

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævn - Råstof - 2018

  Journalnummer: 1-50-71-1-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

 • Ind

  Angående: Anmodning om udtalelse vedr. kortlægningsstatus

  Afsendt d.: 22-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU-JR, 685-30040, Hedegaardsvej 6, 6933 Kibæk

  Journalnummer: 1-51-71-1486-07

  Område: Miljø

  Fra/til: ADVOKATFIRMAET HØJBJERG ApS

 • Ind

  Angående: 2018-06-24 Til Region - Kassentoft

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18 a og 25b, Den sydvestlige del, Brejning - Kildsigvej 9, 6971 Spjald

  Journalnummer: 1-50-71-14-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS

 • Ud

  Angående: Hoftefraktur manual sendt til LKT kontaktpersonerne.

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: x Strategisk Kvalitet nedlagt

  Fra/til: Kontaktpersoner vedr. LKT

 • Ud

  Angående: RUJR Udgår af kortlægning iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, 751-10170, Tisetvej 27, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-367-16

  Område: Miljø

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: RUJR Udgår af kortlægning iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, 751-10170, Tisetvej 27, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-367-16

  Område: Miljø

  Fra/til: Lene Gilby

 • Ud

  Angående: 1-51-71-367-16

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, 751-10170, Tisetvej 27, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-367-16

  Område: Miljø

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Ansøgeroversigt

  Afsendt d.: 09-05-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Indstillingsliste uden cpr.nr.

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Kl. genetik Vejledning 2018-2

  Afsendt d.: 25-04-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: di ungarn

  Afsendt d.: 20-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU Psykiatri, social- og handicapsamarbejde i Ungarn

  Journalnummer: 1-15-2-76-3-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DBO Projects

 • Ind

  Angående: Ansøgeroversigt

  Afsendt d.: 09-05-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Indstillingsliste uden cpr.nr.

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Kl. genetik Vejledning 2018-2

  Afsendt d.: 25-04-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Mødereferat Kl Genetik 2018-2

  Afsendt d.: 18-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Opslag

  Afsendt d.: 21-03-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Samtaletidsplan

  Afsendt d.: 04-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Tidsplan 2-2018 - genetik

  Afsendt d.: 06-02-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Tjekliste 0218

  Afsendt d.: 17-05-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 2-2018 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-72-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven, Langåvej 30, 8870 Langå

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, 717-00162, Langåvej 30, 8870 Langå.

  Journalnummer: 1-51-71-500-14

  Område: Miljø

  Fra/til: Kresten Dahl

 • Ud

  Angående: Afgørelser iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, 717-00162, Langåvej 30, 8870 Langå.

  Journalnummer: 1-51-71-500-14

  Område: Miljø

  Fra/til: Kresten Dahl

 • Ind

  Angående: Tidsplan 1-2019 - genetik

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: SU-LU Klinisk Genetik 1-2019 - ansættelsesrunde

  Journalnummer: 1-30-72-159-18

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: T.o.: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven. Langåvej 30, Langå

  Afsendt d.: 25-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU, 717-00162, Langåvej 30, 8870 Langå.

  Journalnummer: 1-51-71-500-14

  Område: Miljø

  Fra/til: Randers Kommune - Miljø og Teknik

 • Ind

  Angående: Spørgsmål til artikel i Århus Stiftstidende

  Afsendt d.: 21-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU Økonomi i den kollektive trafik 2018

  Journalnummer: 1-30-75-2-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Århus Stiftstidende

 • Ind

  Angående: Forsøg i Hedensted Kommune

  Afsendt d.: 22-06-2018

  Registreret d.: 25-06-2018

  Sagstitel: RU-MTI Udviklingsprojekter om kollektiv trafik 2009

  Journalnummer: 1-30-75-6-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Hedensted Kommune

Begrænset adgang til postlister

Vi har haft it-problemer, som gør at der p.t. kun vises postlister fra den 26. februar 2018 og fremad. 

Fra den 19. marts 2018 vil der igen kunne læses postlister i normalt omfang.