Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Dokumenter vedr. TeleKOL.

  Afsendt d.: 09-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationalt lærings- og kvalitetsteam for KOL

  Journalnummer: 1-36-72-21-19

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Center for Telemedicin

 • Ind

  Angående: Region Midtjyllands svar vedr. virtuel stand til International forum 2020.

  Afsendt d.: 25-08-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Dagsorden til mødet den 19.08.2020 i LKT Tværsektoriel arbejdsgruppe.

  Afsendt d.: 12-08-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Referat af mødet den 19.08.2020 i LKT tværksektoriel arbejdsgruppe.

  Afsendt d.: 24-08-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Dagsorden til møde i Den Tværsektorielle arbejdsgruppe om LKT 24.9.2020.

  Afsendt d.: 18-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Dagsordenspunkt vedr. fælles virtuel stand.

  Afsendt d.: 24-08-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Region Hovedstaden

 • Ind

  Angående: Foreløbig afsluttende besked fra tovholder vedr. fælles virtuel stand.

  Afsendt d.: 25-08-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Region Nordjylland

 • Ind

  Angående: Referat af mødet den 24.09.2020 & godkendelse af afrapportering til styregruppen for LKT.

  Afsendt d.: 30-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Nationale lærings- og kvalitetsteams

  Journalnummer: 1-36-72-18-16

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: AUH bekræfter beløb der skal tilbageføres.

  Afsendt d.: 08-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RM's Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 2020

  Journalnummer: 1-31-72-1-20

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Aarhus Universitetshospital

 • Ind

  Angående: Direktionen har godkendt at Hospitalsapoteket kan søge midler fra RMs Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

  Afsendt d.: 25-08-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RM's Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 2020

  Journalnummer: 1-31-72-1-20

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Oversigt sløjfede boringer

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 667-30011, Algade 12, Algade 14, 6950 Ringkøbing - I.T. Hoffgaard, farver

  Journalnummer: 1-51-71-527-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Oversigt sløjfede boringer

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 667-30036, Bredgade 90, 6940 Lem St. - Shell-Service

  Journalnummer: 1-51-71-521-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Opdaterede oversigter over ansøgninger efter der er byttet ansøgninger.

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RM's Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 2020

  Journalnummer: 1-31-72-1-20

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til: Stipendieudvalget - Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond

 • Ind

  Angående: Oversigt sløjfede boringer

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 667-30081, Herningvej 24, 6950 Ringkøbing - Esso Service

  Journalnummer: 1-51-71-523-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-083-2020 og FN-MJØ-119-2020: Terrænændringer og skov

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-086-2020. Halvtag

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-086-2020. Halvtag

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-112-2020. Stuehus og udhus til erstatning for eksisterende byggeri

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-079-2020. Garage

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-064-2020 og FN-MJØ-114-2020.

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-077-2020. Urørt skov.

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-075-2020. Vinduer, drivhus, terrasse, ridebane og solceller ved Støvring kirke

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-081-2020. Læhegn, udvidelse af haveareal og overdækninger

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-100-2020. Ny tilbygning som erstatning for eksisterende tilbygning

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-067-2020. Drivhus og hønsehus

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-085-2020. Nyt menighedshus til erstatning for eksisterende menighedshus

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2020

  Journalnummer: 1-50-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnsformand - Martin Møller-Heuer

 • Ud

  Angående: SV: Høring §8-tilladelse - Sølundsvej 3, 8660 Skanderborg - Skanderborg Kommune - 745-00146

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 745-00146, Sølundsvej 3A-D, Dyrehaven 10A-G, 8660 Skanderborg.

  Journalnummer: 1-51-71-574-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Skanderborg Kommune, Natur og Miljø -

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsmateriale

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 657-00100, Baunsgårdvej 1, 6973 Ørnhøj - Thomas Ahle Aps. - Autoophug

  Journalnummer: 1-51-71-392-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DMR A/S

 • Ind

  Angående: Rykker for svar på forespørgsel vedr. reetablering af fredskov inden for råstofinteresseområde

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 4h og 3d, Underup By, Underup - Ågårdsvej 5, 8740 Brædstrup

  Journalnummer: 1-50-71-53-15

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: MILJØSTYRELSEN

 • Ud

  Angående: Sagsmateriale, Baunsgårdvej 1, 6973 Ørnhøj

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 657-00100, Baunsgårdvej 1, 6973 Ørnhøj - Thomas Ahle Aps. - Autoophug

  Journalnummer: 1-51-71-392-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DMR A/S

 • Ind

  Angående: Revideret oplæg til jordhåndteringsplan - analysestrategi godkendt

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 743-00018, Viborgvej 13-15, 8600 Silkeborg - BUCHREITZ, VIBORGVEJ

  Journalnummer: 1-51-71-4453-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK A/S

 • Ind

  Angående: Udkast, § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde til kommentering

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 661-40353, Viborgvej 240, 7500 Holstebro

  Journalnummer: 1-51-71-1228-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Holstebro Kommune - Teknik og miljø

 • Ind

  Angående: Notat vedr. forureningsundersøgelse til kommentering

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 737-00057, Brunhøjvej 7, 8680 Ry - Varmeværk

  Journalnummer: 1-51-71-17-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

 • Ind

  Angående: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v. (høringsfrist: 11. november 2020)

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: FS-SEK Høring over udkast til bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v. (høringsfrist: 11. november 2020)

  Journalnummer: 1-10-70-70-20

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: UDKAST TIL HØRING Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til jordarbejde på en del af ejendommen

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 667-00018, Alrum 34, 6950 Ringkøbing - Losseplads Alrum

  Journalnummer: 1-51-71-583-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur - Byg og Miljø

 • Ind

  Angående: Høringssvar vedr. Ledningsoplysninger i forbindelse med råstofindvinding

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 2d Ørup Rosmus By - Ørup Grusgrav, Højgårdsvej, 8400 Ebeltoft - Syddjurs 19

  Journalnummer: 1-50-71-24-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: GlobalConnect A/S

 • Ind

  Angående: Rapport. Trandumvej 10 Skive. lok.nr. 661-00572.

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 661-00572, Trandumvej 10, 7800 Skive

  Journalnummer: 1-51-71-919-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Aftale om Midt i Kulturen - tema 2

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU – Europæisk Kulturregion (2020-2022)

  Journalnummer: 1-26-33-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Culture Works

 • Ind

  Angående: 2020-375_Midt i Kulturen - aftale om tema 2 - Kultur og sundhed

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU – Europæisk Kulturregion (2020-2022)

  Journalnummer: 1-26-33-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Culture Works

 • Ud

  Angående: Udkast til samarbejdsaftale 2021 mellem Institut for Klinisk Medicin og Koncern HR, MidtSim

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Samarbejdsaftaler Institut for Klinisk Medicin og MidtSim

  Journalnummer: 1-11-101-2-20

  Område: MidtSim

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Anmodning om dækning af udgifter til undersøgelse under værditabsordningen

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 751-10128, Sydbakken 107, 8462 Harlev J

  Journalnummer: 1-51-71-29-15

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Udbetaling Danmark

 • Ind

  Angående: Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: PS-KV, Nationale kliniske retningslinjer i psykiatrien, NKR

  Journalnummer: 1-16-00-56-12

  Område: PS Kvalitet, IT og Udvikling

  Fra/til: Sundhedsstyrelsen - Sygehuse og beredskab

 • Ud

  Angående: Anmodning om dækning af udgifter af arbejde udført under værditabsordningen, Sydbakken 107, 8462 Harlev J.

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 751-10128, Sydbakken 107, 8462 Harlev J

  Journalnummer: 1-51-71-29-15

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Udbetaling Danmark

 • Ind

  Angående: VISDA Reproduktionstilladelse 402001160

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU – Europæisk Kulturregion (2020-2022)

  Journalnummer: 1-26-33-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: VISDA Reproduktionstilladelse 402001161

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU – Europæisk Kulturregion (2020-2022)

  Journalnummer: 1-26-33-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: VISDA Reproduktionstilladelse 402001159

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU Team Kultur

  Journalnummer: 1-01-76-18-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Forslag til afrapportering, Jernbanegade 26

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 777-00140, Jernbanegade 26, 7870 Roslev - ROSLEV PRODUKTFORRETNING

  Journalnummer: 1-51-71-2294-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DGE Miljø- og Ingeniørfirma a/s

 • Ud

  Angående: Endelig afgørelse om at opretholde kortlægning efter opgravning af tanke og olieuskillere

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: REMA Butiksudvikling A/S

 • Ind

  Angående: 191127_Fire millioner til nyskabende kulturprojekter

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU Team Kultur

  Journalnummer: 1-01-76-18-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 200527_9.5 mio kroner til corona-ramt kulturliv

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU Team Kultur

  Journalnummer: 1-01-76-18-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 201315_Ny rapport_Corona gør kulturen digital

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU Team Kultur

  Journalnummer: 1-01-76-18-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 200625_Ny regional kulturpolitik - Alle skal føle sig velkomne i kulturlivet

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU Team Kultur

  Journalnummer: 1-01-76-18-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Endelig rapport for forureningsundersøgelse, Trandumvej 10, Skive

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 661-00572, Trandumvej 10, 7800 Skive

  Journalnummer: 1-51-71-919-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DMR A/S

 • Ud

  Angående: Følgebrev til endelig kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: REMA Butiksudvikling A/S

 • Ud

  Angående: Endelig afgørelse om at opretholde kortlægning efter opgravning af tanke og olieuskillere

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: REMA Butiksudvikling A/S

 • Ind

  Angående: Supplerende undersøgelser Aarhus Rutebilstation - kortlægningsstatus

  Afsendt d.: 15-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00512, Fredensgade 45, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-2747-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Endelig afgørelse om at opretholde kortlægning efter opgravning af tanke og olieuskillere

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

 • Ud

  Angående: Grenåvej 780, 780B og 782

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00930, Grenåvej 780-782, 8541 Skødstrup.

  Journalnummer: 1-51-71-2683-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: MELGAARD+CO ApS

 • Ud

  Angående: Sagsmateriale, Grenåvej 780, 8541 Skødstrup

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00930, Grenåvej 780-782, 8541 Skødstrup.

  Journalnummer: 1-51-71-2683-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: MELGAARD+CO ApS

 • Ud

  Angående: Afgørelsesbrev

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00512, Fredensgade 45, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-2747-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Planlagt kortlægning iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00512, Fredensgade 45, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-2747-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Århus Rutebilstation

 • Ind

  Angående: Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: Akutfagligt Råd 2019-2020

  Journalnummer: 1-30-100-7-19

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Afgørelsesbrev

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00512, Fredensgade 45, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-2747-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Aarhus Kommune - Center for Adm.og Ejendomme v/jorder og landbrugsarealer

 • Ud

  Angående: Udkast til revideret afgørelse

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00512, Fredensgade 45, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-2747-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Afgørelsesbrev

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 751-00512, Fredensgade 45, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-2747-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

 • Ud

  Angående: Følgebrev til endelig kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

 • Ud

  Angående: Endelig afgørelse om at opretholde kortlægning efter opgravning af tanke og olieuskillere

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

 • Ud

  Angående: Rapport fremsendt ifølge aftale

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Gasværksgrunden i Horsens som ramme for metode- og erhvervsudvikling.

  Journalnummer: 1-51-71-84-15

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om slutbrugerrettigheder på teleområdet og bekendtgørelse om adgang til beredskabstjenester via alarmkommunikation (høringsfrist: 11. november 2020)

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: FS-SEK Høring over udkast til bekendtgørelse om slutbrugerrettigheder på teleområdet og bekendtgørelse om adgang til beredskabstjenester via alarmkommunikation (høringsfrist: 11. november 2020)

  Journalnummer: 1-10-70-71-20

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Til orientering; Afgørelse iht. jordforureningsloven - opretholdelse af V2-kortlægning af Østergade 136-140, 6900 Skjern

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur - Byg og Miljø

 • Ud

  Angående: Til orientering; Afgørelse iht. jordforureningsloven - opretholdelse af V2 kortlægning - Østergade 136-140, 6900 Skjern

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 669-30054, Farverivej 5, (nu Østergade 136-140), 6900 Skjern - Chevron Service Station

  Journalnummer: 1-51-71-708-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Vurderingsstyrelsen

 • Ud

  Angående: Juridisk notat vedr. forureningsspreding via kloak

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Offentlige kloakker som spredningsveje / TUP-projekt

  Journalnummer: 1-34-71-3-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur - Byg og Miljø

 • Ud

  Angående: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven en del af Vittrupvej 7, 7800 Skive

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 763-00571, Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive - SJØRUP TRAKTOR / VITTRUPVEJ

  Journalnummer: 1-51-71-46-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Alma Lund Damgaard

 • Ud

  Angående: Afgørelse iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 763-00571, Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive - SJØRUP TRAKTOR / VITTRUPVEJ

  Journalnummer: 1-51-71-46-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Alma Lund Damgaard

 • Ud

  Angående: T.o.: En del af Vittrupvej 7, 7800 Skive udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 763-00571, Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive - SJØRUP TRAKTOR / VITTRUPVEJ

  Journalnummer: 1-51-71-46-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Viborg Kommune - Miljø & Teknik - Byggeri

 • Ind

  Angående: Bemærkninger til jeres udkast til ny jordhåndteringsplan

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 673-00008, Harboøre Tange, Thyborønvej 78B, 7673 Harboøre - Cheminova Rønland

  Journalnummer: 1-51-71-3321-08

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Lemvig Kommune

 • Ind

  Angående: Sv: Bemærkninger til Ny jordhåndteringsplan (MST Id nr.: 1936479)

  Afsendt d.: 20-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 673-00008, Harboøre Tange, Thyborønvej 78B, 7673 Harboøre - Cheminova Rønland

  Journalnummer: 1-51-71-3321-08

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Miljøministeriet - Miljøstyrelsen

 • Ind

  Angående: Tilladelser

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 673-00006, 673-00005 Harboøre Tange, Forarbejder til fuldskala oprensning på Høfde 42 og Gl. Fabriksgrund

  Journalnummer: 1-51-71-337-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Christjan Asker Finnur Geyti

 • Ud

  Angående: Vedr. forvarsel af undersøgelsespåbud Tingvej 86, Hornslet

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 706-00095, Tingvej 86, 8543 Hornslet - utæt villaolietank

  Journalnummer: 1-51-71-408-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Notat 2.2B - udkast.pdf

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 673-00006, 673-00005 Harboøre Tange, Forarbejder til fuldskala oprensning på Høfde 42 og Gl. Fabriksgrund

  Journalnummer: 1-51-71-337-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ind

  Angående: Opdateret rapport vedr. afværgemuligheder Høfde 42

  Afsendt d.: 09-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 673-00006, 673-00005, Harboøre Tange, Afværge på generationsforureninger 2019 -

  Journalnummer: 1-34-71-3-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: RAMBØLL DANMARK A/S, Vejle

 • Ind

  Angående: Bordkort ledermøde 14.06.2019

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: It-ledergruppe (ITLG) 2018-2019

  Journalnummer: 1-16-4-179-18

  Område: It-stab

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: It ledergruppemøde resumé 12.12.2019

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: It-ledergruppe (ITLG) 2018-2019

  Journalnummer: 1-16-4-179-18

  Område: It-stab

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 731-00726 Bogensevej 13, Randers RAPPORT

  Afsendt d.: 22-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 731-00726, Bogensevej 13, 8940 Randers SV, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-305-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

 • Ud

  Angående: SV: 731-00726 2020-0382 2020-09-22 Bogensevej 13, Randers C_RAPPORT

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 731-00726, Bogensevej 13, 8940 Randers SV, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-305-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

 • Ind

  Angående: T.O. § 8-tilladelse til byggeri og stisystem, Bisgårdmark 18, 7500 Holstebro

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 661-00020, Bisgårdmark 18, 7500 Holstebro - Losseplads Bisgårdmark

  Journalnummer: 1-51-71-4095-08

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Holstebro Kommune - Team Natur og Miljø

 • Ind

  Angående: Referat af møde om kloakinspektion og indeluft

  Afsendt d.: 22-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 749-00060, Rygesmindevej 5, Smedebakken 5-13, 8653 Them.

  Journalnummer: 1-51-71-580-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ind

  Angående: 749-00060_Notat_Undersøgelser af kloak_Rygesmindevej 5-9, Them_22.09.20.pdf

  Afsendt d.: 22-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 749-00060, Rygesmindevej 5, Smedebakken 5-13, 8653 Them.

  Journalnummer: 1-51-71-580-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ind

  Angående: 731-00477 Agerskellet 20, Randers NV_ Revideret rapport

  Afsendt d.: 17-09-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 731-00477, Agerskellet 20, 8920 Randers NV - COMBIREOLER AS

  Journalnummer: 1-51-71-299-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

 • Ind

  Angående: RE: Karlshøjvej 10, Knebel - Udkast til faktura

  Afsendt d.: 07-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 701-00060, Karlshøjvej 10, 8420 Knebel.

  Journalnummer: 1-51-71-1561-08

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ind

  Angående: 661-00418_revideret oplæg_Godthåbsvej 11, Holstebro

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 661-00418, Stationsvej 54, Godthåbsvej 11, 7500 Holstebro - Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb

  Journalnummer: 1-51-71-2517-08

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DMR A/S

 • Ind

  Angående: VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til oplags- og knuseplads, Nørhedevej 32, 6880 Tarm

  Afsendt d.: 12-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, Nørhedevej 32, 6880 Tarm - Oplags- og knuseplads

  Journalnummer: 1-51-71-481-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur - Byg og Miljø

 • Ind

  Angående: Ny tovholder i Danske Regioner vedrørende Nedbringelse af ventetider til høreapparatbehandling

  Afsendt d.: 16-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: SU Høreapparatbehandling

  Journalnummer: 1-30-4-06-V

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: SV: SV: Gasvej 17-19, Horsens. Revideret oplæg til undersøgelse forud for ny museumsbygning

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, 615-02001, Gasvej 21, 8700 Horsens - HORSENS GASVÆRK I

  Journalnummer: 1-51-71-4205-08

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK A/S

 • Ud

  Angående: Dagsorden/referat 21.10.2020

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: PH AMK Faglig udvalg for siddende befordring

  Journalnummer: 1-01-105-1-20

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Referat 21.10.2020

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: PH AMK Faglig udvalg for siddende befordring

  Journalnummer: 1-01-105-1-20

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Anmodning om bidrag til brug for retssikkerhedsredegørelsen 2020

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU-JR, Retssikkerhedsredegørelse, Retssikkerhedsloven for miljøområdet.

  Journalnummer: 1-10-71-4-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Regionssekretariatet, Juridisk Kontor

 • Ud

  Angående: SV: Opdateret rapport: Historik og oplæg til oprensning, Oldrupvej 7-9, 8350 Hundslund

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU, 727-00294, Oldrupvej 7 -9, 8350 Hundslund.

  Journalnummer: 1-51-71-126-13

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK A/S

 • Ind

  Angående: Updates on MFF/cohesion policy trilogues|Next cohesion core group meeting| CPMR project on citizens' engagement

  Afsendt d.: 21-10-2020

  Registreret d.: 21-10-2020

  Sagstitel: RU CPMR 2020

  Journalnummer: 1-15-2-76-2-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: CPMR