Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.


Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

 

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: 2018-07 Faktura KMD

  Afsendt d.: 15-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: IT Produktforvaltning BSK

  Journalnummer: 1-16-4-3-17

  Område: Kliniske specialeprodukter

  Fra/til: KMD A/S - Århus

 • Ind

  Angående: Analyseresultater - Rapport AR-18-CA-00690905-01 vedr.727-00015 Århusvej, 8300 Odder. Lokation: 727-00015

  Afsendt d.: 15-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JU, 727-00015, Knudsminde 50, Banegårdsgade 3, 8300 Odder - SANDER

  Journalnummer: 1-51-71-5012-09

  Område: Miljø

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S

 • Ind

  Angående: Opdateret årshjul for KCK 2018-2019

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: SU-KS Kvalitetschefkredsen

  Journalnummer: 1-01-72-75-10

  Område: Koncern Kvalitet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Porteføljestyring og Ressourceoversigt

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: IT Produktforvaltning BSK

  Journalnummer: 1-16-4-3-17

  Område: Kliniske specialeprodukter

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Videresendelse af anonym henvendelse vedrørende diverse tolkebureauer

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-03329, Rudolfgårdsvej 8B, 8260 Viby J - RUDOLFGÅRDSVEJ 8B

  Journalnummer: 1-51-71-238-09

  Område: Miljø

  Fra/til: EJENDOMSSELSKABET RUDOLFGÅRDSVEJ 8 B ApS

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-03329, Rudolfgårdsvej 8B, 8260 Viby J - RUDOLFGÅRDSVEJ 8B

  Journalnummer: 1-51-71-238-09

  Område: Miljø

  Fra/til: EJENDOMSSELSKABET RUDOLFGÅRDSVEJ 8 B ApS

 • Ud

  Angående: Rudolfgårdsvej 8B, Viby - orientering om undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-03329, Rudolfgårdsvej 8B, 8260 Viby J - RUDOLFGÅRDSVEJ 8B

  Journalnummer: 1-51-71-238-09

  Område: Miljø

  Fra/til: GEO

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01148, Jens Juuls Vej 9, 8260 Viby J - JENS JUULS VEJ 9

  Journalnummer: 1-51-71-149-09

  Område: Miljø

  Fra/til: DANFOSS A/S

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01148, Jens Juuls Vej 9, 8260 Viby J - JENS JUULS VEJ 9

  Journalnummer: 1-51-71-149-09

  Område: Miljø

  Fra/til: DANFOSS A/S

 • Ud

  Angående: Jens Juuls Vej 9, Viby - opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01148, Jens Juuls Vej 9, 8260 Viby J - JENS JUULS VEJ 9

  Journalnummer: 1-51-71-149-09

  Område: Miljø

  Fra/til: GEO

 • Ud

  Angående: Høringssvar_DSAM klinisk vejledning om type 2-diabetes_RM

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Høringer på lægemiddelområdet

  Journalnummer: 1-31-72-62-16

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til: Dansk Selskab for Almen Medicin

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01075, Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J - SLETVEJ 50

  Journalnummer: 1-51-71-146-09

  Område: Miljø

  Fra/til: EJENDOMSSELSKABET ÅRHUS SYD A/S

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01075, Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J - SLETVEJ 50

  Journalnummer: 1-51-71-146-09

  Område: Miljø

  Fra/til: EJENDOMSSELSKABET ÅRHUS SYD A/S

 • Ud

  Angående: Sletvej 50, Viby - opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01075, Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J - SLETVEJ 50

  Journalnummer: 1-51-71-146-09

  Område: Miljø

  Fra/til: GEO

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-00687, Fabrikvej 5, 8260 Viby J.

  Journalnummer: 1-51-71-409-10

  Område: Miljø

  Fra/til: JM GRUPPEN A/S

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-00687, Fabrikvej 5, 8260 Viby J.

  Journalnummer: 1-51-71-409-10

  Område: Miljø

  Fra/til: JM GRUPPEN A/S

 • Ud

  Angående: Fabrikvej 5, Viby - opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-00687, Fabrikvej 5, 8260 Viby J.

  Journalnummer: 1-51-71-409-10

  Område: Miljø

  Fra/til: GEO

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, 751-04733, Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

  Journalnummer: 1-51-71-550-14

  Område: Miljø

  Fra/til: COULOUBRIER HOLDING ApS

 • Ud

  Angående: orientering om opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, 751-04733, Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

  Journalnummer: 1-51-71-550-14

  Område: Miljø

  Fra/til: COULOUBRIER HOLDING ApS

 • Ud

  Angående: Gunnar Clausens Vej 6, Viby - opstart af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, 751-04733, Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

  Journalnummer: 1-51-71-550-14

  Område: Miljø

  Fra/til: GEO

 • Ud

  Angående: Baggrundsnotat til kaffemøde mellem Region Midt, Sundhed Danmark og Dansk Erhverv

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: SU-PL Det regionale samarbejdsudvalg med privathospitaler

  Journalnummer: 1-01-72-64-08

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Bilag 1 - Antal patienter henvist til privathospitaler i 2017

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: SU-PL Det regionale samarbejdsudvalg med privathospitaler

  Journalnummer: 1-01-72-64-08

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Møde 21/8 AU/CDEU/RM udskydes - kort orientering.

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU Fødevarer – Sundhed

  Journalnummer: 1-33-76-2-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: SATS, revisorerklæring og udbetalingsblanket, 2018 - 4-1613-60/3

  Afsendt d.: 15-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Satspuljemidler på psykiatriområdet - regionale og tværfaglige teams vedr. medicin

  Journalnummer: 1-36-72-20-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsorden til møde den 3. september i Hjælpemiddelgruppen

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

  Journalnummer: 1-01-72-20-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Ålundvej 22, Risskov

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 751-01648, Ålundsvej 22, 8250 Egå - ÅLUNDSVEJ 22, EGÅ

  Journalnummer: 1-51-71-197-09

  Område: Miljø

  Fra/til: Gravelstone.dk v/Lars Gravel

 • Ind

  Angående: NMK-220-00129 - jeres Sagsnr. 1-50-71-7-16

  Afsendt d.: 15-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1p Fallesgårde, Dollerup - Karuphøjvej 12 og Karuphøjvej 14, 8800 Viborg - Viborg 21

  Journalnummer: 1-50-71-7-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Nævnenes Hus

 • Ud

  Angående: Sag NMK 220-00129

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1p Fallesgårde, Dollerup - Karuphøjvej 12 og Karuphøjvej 14, 8800 Viborg - Viborg 21

  Journalnummer: 1-50-71-7-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Nævnenes Hus

 • Ud

  Angående: Bilag 1 Opgaver og bemanding arbejdsgrupper 1-4

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Kommissorium Permanente arbejdsgrupper 1-4 ver. 1.1.

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Kommissorium Styregruppe for informationssikkerhed ver. 1.1

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Ini. Styrket teknisk it-sik i fælles it-infrastruktur – e-to-e kryptering_v1.docx

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Ini. Sikkerhed mod tab af data_v1.docx

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Ini. Analyse og håndtering af fælles sikkerhedskrav til leverandører_v1.docx

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Ini. Kontrol med adgang til data og systemer_v1.docx

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Ini. Legacy_v1.docx

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: Tværregional Styregruppe for informationssikkerhed 2018

  Journalnummer: 1-16-4-12-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: SV: Sag NMK 220-00129

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1p Fallesgårde, Dollerup - Karuphøjvej 12 og Karuphøjvej 14, 8800 Viborg - Viborg 21

  Journalnummer: 1-50-71-7-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Nævnenes Hus

 • Ud

  Angående: Referat: Arbejdsgruppemøde den 14. august 2018

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: SU-PL Fælles visitation vedrørende gynækologi

  Journalnummer: 1-31-72-34-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Svar på oplæg

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, 751-00590, Rosensgade 18C m.fl. , 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-163-16

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ind

  Angående: SV: Regionsrådsmøde, 27. Juni 2018 - Lukket dagsorden-Spørgsmål til rapport fra Rigsrevisionen, løn og ansættelsesmæssige dispositioner

  Afsendt d.: 02-07-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: HR Diverse svar på spørgsmål fra Regionsrådet i Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-30-70-2-10

  Område: Koncern HR, Viborg

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: SV: Regionsrådsmøde, 27. Juni 2018 - Lukket dagsorden-Spørgsmål til rapport fra Rigsrevisionen, løn og ansættelsesmæssige dispositioner - rå udkast til svar udarbejdet af Koncern HR - vi har brug

  Afsendt d.: 13-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: HR Diverse svar på spørgsmål fra Regionsrådet i Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-30-70-2-10

  Område: Koncern HR, Viborg

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Mulighed for nuancering

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 771-00655, Iller Byvej 29A, 8643 Ans By - ALLÉGÅRDENS AUTO

  Journalnummer: 1-51-71-948-07

  Område: Miljø

  Fra/til: Home - Bjerringbro V/Peter Mortensen

 • Ind

  Angående: TIL HØRING - Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til ændret anvendelse på Herningvej 7-7A, 6950 Ringkøbing

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU-JR, 667-30087, Herningvej 7, 6950 Ringkøbing - Ringkøbing Uldspinderi og Klædefabrik

  Journalnummer: 1-51-71-3566-08

  Område: Miljø

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur - Byg og Miljø

 • Ud

  Angående: Kopi - råstoftilladelse matr. nr. 17h Hestlund By, Bording og 1q Højris Gde., Ikast

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, TULSTRUP, matr. nr. 17h Hestlund By, Bording, 1q Højris Gde., Ikast (Ikast-Brande 12 og Ikast-Brande 14)

  Journalnummer: 1-50-71-4-17

  Område: Miljø

  Fra/til: Ikast-Brande kommune - Mijløafdeling

 • Ud

  Angående: Tilladelse etape 5

  Afsendt d.: 16-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 4d Rævind Hede, Tårup, Viborg kommune - Viborg 30

  Journalnummer: 1-50-71-30-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: BODILSENS SKOVSELSKAB ApS

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-55-2018 Fældning af træer ved Stampmølle

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævn - Råstof - 2018

  Journalnummer: 1-50-71-1-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-92-2018. Sommerhus til erstatning for eksisterende sommerhus

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævn - Råstof - 2018

  Journalnummer: 1-50-71-1-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-103-2018 Ydre og indre bygningsændringer

  Afsendt d.: 14-08-2018

  Registreret d.: 16-08-2018

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævn - Råstof - 2018

  Journalnummer: 1-50-71-1-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Begrænset adgang til postlister

Vi har haft it-problemer, som gør at der p.t. kun vises postlister fra den 26. februar 2018 og fremad. 

Fra den 19. marts 2018 vil der igen kunne læses postlister i normalt omfang.