Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside.

Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.


Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

 

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Analyseresultater - Rapport AR-17-CA-00522593-01 vedr. 673-00006 Høfde 42, kulhuset, 7673 Harboøre. Lokation: 673-00006

  Afsendt d.: 22-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, 673-00006, Harboøre Tange, drift af kulhus, Høfde 42 spuns, monitering i havvand (2015-2019)

  Journalnummer: 1-51-71-560-14

  Område: Miljø

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S

 • Ind

  Angående: Notat om vægtning af pris og kvalitet

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU-PL DNV-Gødstrup, Psykiatri

  Journalnummer: 1-31-72-197-12

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: RE: GrundRisk Workshop delprojekt 3 og 4

  Afsendt d.: 20-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, Grundrisk

  Journalnummer: 1-51-71-16-15

  Område: Miljø

  Fra/til: Danmarks Tekniske Universitet

 • Ind

  Angående: Spørgsmål til regionsrådsmøde 29.03.2017 om byggeretsmeter inden for lokalplan 887 m.m.

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: FS-SEK Spørgsmål til spørgetiden på regionsrådets møder i perioden 2014 - 2018

  Journalnummer: 0-9-5-14

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Offentliggørelse af LUP 2016 resultater den 15.3 - OPDATERET materiale til orientering

  Afsendt d.: 15-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PS-KV, LUP-psykiatri 2016 (Landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser)

  Journalnummer: 1-35-74-14-15

  Område: PS Kvalitet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Spørgsmål til regionsrådsmøde den 29.03.17 om OPP projekter m.m.

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: FS-SEK Spørgsmål til spørgetiden på regionsrådets møder i perioden 2014 - 2018

  Journalnummer: 0-9-5-14

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Spørgsmål til næste regionsrådsmøde 29. marts 2017 om evidens for placering af Psykiatrisk Center i Skejby

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: FS-SEK Spørgsmål til spørgetiden på regionsrådets møder i perioden 2014 - 2018

  Journalnummer: 0-9-5-14

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: 1-16-02-56-17

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: FS-SEK Persondataret - Rejsehold - Awarenesskampagne informationssikkerhed 2017

  Journalnummer: 1-16-02-56-17

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Re: 749-00102 Esperlundvej 12, Them - oplæg til forureningsundersøgelse, revideret

  Afsendt d.: 17-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, 749-00102, Esperlundvej 12, 8653 Them

  Journalnummer: 1-51-71-345-16

  Område: Miljø

  Fra/til: DMR

 • Ind

  Angående: 749-00102 Esperlundvej 12, Them - oplæg til forureningsundersøgelse, revideret

  Afsendt d.: 15-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, 749-00102, Esperlundvej 12, 8653 Them

  Journalnummer: 1-51-71-345-16

  Område: Miljø

  Fra/til: DMR

 • Ind

  Angående: 749-00102 Esperlundvej 12 - Oplæg til forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 14-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, 749-00102, Esperlundvej 12, 8653 Them

  Journalnummer: 1-51-71-345-16

  Område: Miljø

  Fra/til: DMR

 • Ind

  Angående: 657-00034 Tilsynsnotat, afgravning jord Grøndahlsvej 7, Herning

  Afsendt d.: 20-01-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 657-00034, Grøndahlsvej 7, 7400 Herning - Herning Autoværksted.

  Journalnummer: 1-51-71-1926-07

  Område: Miljø

  Fra/til: Dansk Miljørådgivning A/S

 • Ind

  Angående: 671-80111, Rapport for Holstebrovej 101, Hjerm

  Afsendt d.: 17-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 671-80111, Holstebrovej 101, Vejrum, 7560 Hjerm - Godsejer Knud Bjerg Lundgaard

  Journalnummer: 1-51-71-1756-07

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ind

  Angående: Gudenå Hospice besvarelse af henvendelse fra RM

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU-PL Hospice generelt 2014-2016

  Journalnummer: 1-31-72-143-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Hospice Søholm besvarelse af henvendelse fra RM

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU-PL Hospice generelt 2014-2016

  Journalnummer: 1-31-72-143-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Dagsorden til PFAS møde den 22. marts

  Afsendt d.: 16-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, TUP-projekt: VMR-udviklingsprojekt PFAS

  Journalnummer: 1-34-71-11-15

  Område: Miljø

  Fra/til: Danske Regioner

 • Ind

  Angående: Svar på spørgsmål til rapport

  Afsendt d.: 22-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, 760-00750, Karlsmosevej 1B, 6920 Videbæk - Vorgod Skydebane

  Journalnummer: 1-51-71-144-14

  Område: Miljø

  Fra/til: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 • Ud

  Angående: Svar på henvendelse

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Henvendelse vedr. debatindlæg omkring VUC

  Journalnummer: 1-15-0-76-1-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Kvalitetsrapport for psykiatrien i Midtjylland 2016 (PD) behandlet på mødet 14. marts 2017 kl. 11:30 (PSL's mødelokale, Viborg) i psykiatri- og socialledelsen (2017).docx

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PS-KV. Kvalitetsrapport 2016 for psykiatrien

  Journalnummer: 1-36-70-2-17

  Område: PS Kvalitet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Årsrapport 2016: Sikkerhed for borgeren. Status på arbejdet med utilsigtede hændelser (HMO) behandlet på mødet 14. marts 2017 kl. 11:30 (PSL's mødelokale, Viborg) i psykiatri- og.docx

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PS-KV, UTH-arbejdet på socialområdet 2017

  Journalnummer: 1-40-74-1-17

  Område: PS Kvalitet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Handlingsplan 2017

  Afsendt d.: 21-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: InnovationsFonden

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Godkendelse af referat fra udvidet driftsmøde (ABA) behandlet på mødet 14. marts 2017 kl. 11:30 (PSL's mødelokale, Viborg) i psykiatri- og socialledelsen (2017).docx

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Månedlige driftsmøder mellem PSL og afdelingsledelserne AL

  Journalnummer: 1-01-74-2-16

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Årsplan 2017 (VG) behandlet på mødet 14. marts 2017 kl. 11:30 (PSL's mødelokale, Viborg) i psykiatri- og socialledelsen (2017).docx

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Udarbejdelse af psykiatriplan 2017

  Journalnummer: 1-30-74-2-16

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Mulighed for møde med Kim Kofod

  Afsendt d.: 22-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Ansøgning om støtte til etablering af Dansk Produktions Univers

  Journalnummer: 1-33-76-24-2-13

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Dansk Produktions Univers

 • Ind

  Angående: Retningslinje for brugerinddragelse

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: I&M Revision af indkøbs- og udbudspolitikken 2016

  Journalnummer: 1-31-70-2-16

  Område: Indkøb & Medicoteknik

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Endelig rapport, undersøgelser 2016

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 779-00078, Oddervej 5, Oddervej 9, Bjørnevej 4, 7800 Skive - FORMKON EJENDOMME APS

  Journalnummer: 1-51-71-286-11

  Område: Miljø

  Fra/til: NIRAS A/S

 • Ind

  Angående: Endelig rapport, undersøgelser 2016

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, 779-00155, Oddervej 9, 7800 Skive - Kommunal genbrugsplads i Skive - frivillig pesticidundersøgelse

  Journalnummer: 1-51-71-95-15

  Område: Miljø

  Fra/til: NIRAS A/S

 • Ind

  Angående: Ny kontaktperson i DI - MIN

  Afsendt d.: 24-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Midtjysk Internationaliseringsnetværk

  Journalnummer: 1-30-76-8-13

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Dansk Industri DI

 • Ind

  Angående: Behov for uddybning af jeres svar til ERST til jeres ansøgning RFM-16-0018 - virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019

  Afsendt d.: 27-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Erhvervsstyrelsen Regionalpolitik

 • Ind

  Angående: Evaluering af den regionale vækstindsats: Validering og opdatering af projektoversigten

  Afsendt d.: 27-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COWI A/S

 • Ind

  Angående: Justering af aktivitetsmål

  Afsendt d.: 28-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Erhvervs- og Vækstministeriets vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

  Journalnummer: 1-30-76-27-13

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Erhvervs- og Vækstministeriet

 • Ind

  Angående: program udkast til Peters tur til Midtjylland

  Afsendt d.: 28-02-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: InnovationsFonden

 • Ind

  Angående: Udpegning af styregruppemedlem

  Afsendt d.: 01-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Region Nordjylland

 • Ind

  Angående: Uddybning af jeres svar til ERST til jeres ansøgning RFM-16-0018 - virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019

  Afsendt d.: 01-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Erhvervsstyrelsen Regionalpolitik

 • Ind

  Angående: Justering af aktivitetsmål - RH

  Afsendt d.: 01-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Erhvervs- og Vækstministeriets vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

  Journalnummer: 1-30-76-27-13

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Region Hovedstaden

 • Ind

  Angående: Referat styregruppemøde Vestdansk Erhvervssamarbejde 1303 2017

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Vestdansk Erhvervssamarbejde med politisk styregruppe

  Journalnummer: 1-01-76-14-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Region Syddanmark

 • Ind

  Angående: Reviderede Vejledende Principper

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Vestdansk Erhvervssamarbejde med politisk styregruppe

  Journalnummer: 1-01-76-14-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Region Syddanmark

 • Ud

  Angående: SV: Ændring af kadencen for indsendelse af sundhedsaftale

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU - Sundhedsaftale 4. generation

  Journalnummer: 1-30-72-73-17

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Program for læringsworkshop 28. marts 2017

  Afsendt d.: 06-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COWI A/S

 • Ud

  Angående: SV: Ændring af kadencen for indsendelse af sundhedsaftale

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU - Sundhedsaftale 4. generation

  Journalnummer: 1-30-72-73-17

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: VS: Ændring af kadencen for indsendelse af sundhedsaftale

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU - Sundhedsaftale 4. generation

  Journalnummer: 1-30-72-73-17

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: SKM_C25817032110140

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PH Chra Ahmad Abdollah

  Journalnummer: 1-15-0-72-195-17

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Godkendt referat fra mødet i Klinisk Dialogforum d 24 januar 2017

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: HR-SU Professionsbacheloruddannelser - herunder klinisk vejledning

  Journalnummer: 1-30-72-220-12

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: SV: Ændring af kadencen for indsendelse af sundhedsaftale

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU - Sundhedsaftale 4. generation

  Journalnummer: 1-30-72-73-17

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Ny regional retningslinje for overdragelse

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PH Arbejdsgruppe vedr. overdragelse mv.

  Journalnummer: 1-36-72-7-16

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Markedsføringsgruppen - RM deltager

  Afsendt d.: 13-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

 • Ud

  Angående: Høringssvar vedr. overdragelse mellem Præhospitalet og hospitalerne

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PH Arbejdsgruppe vedr. overdragelse mv.

  Journalnummer: 1-36-72-7-16

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Udkast til rapport - indledende undersøgelse

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 713-00039, Storegade 11, Storegade 5, 8382 Hinnerup.

  Journalnummer: 1-51-71-457-08

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ind

  Angående: Praktisk vedrørende læringsworkshop 28. marts

  Afsendt d.: 10-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COWI A/S

 • Ud

  Angående: § 8-udtalelse sendt med mail

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00016, Færgevejen 34, 8400 Ebeltoft

  Journalnummer: 1-51-71-1218-07

  Område: Miljø

  Fra/til: Syddjurs Kommune - Natur og Miljø

 • Ind

  Angående: Notat om vægtning af pris og kvalitet

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU-PL DNV-Gødstrup, Psykiatri

  Journalnummer: 1-31-72-197-12

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Evaluering af den regionale vækstindsats - udspecificering af faktura, marts 2016 (faktura 05)

  Afsendt d.: 08-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COWI A/S

 • Ind

  Angående: Evaluering af kompetencemidt projekter

  Afsendt d.: 09-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COWI A/S

 • Ind

  Angående: Supplerende oplysninger til råstofansøgning

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3a 16a Rom Hede, Rom - Ringkøbingvej 117 og Plutovej 21, 7620 Lemvig (Lemvig 7)

  Journalnummer: 1-50-71-39-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: ROM GRUSGRAV FRANK SCHMIDT

 • Ind

  Angående: Hospice Søholms besvarelse af henvendelse fra RM

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU-PL Hospice generelt 2014-2016

  Journalnummer: 1-31-72-143-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Indberetning for råstofindvinding 2016

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3m, 3n og 3a Ø. Finderup Gårde, Hanning - Herborgvej 22 og Ø. Finderupvej 2, 6900 Skjern - Finderup Sandgrav - Ringkøbing-Skjern 3 mm

  Journalnummer: 1-50-71-219-14

  Område: Miljø

  Fra/til: VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS

 • Ud

  Angående: Region Midtjyllands medlem af styregruppen

  Afsendt d.: 16-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Evalueringssamarbejde mellem regioner og ERST

  Journalnummer: 1-30-76-32-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Region Nordjylland

 • Ud

  Angående: Program for tur til Østjylland den 16. marts

  Afsendt d.: 09-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Indberetning for råstofindvinding 2016

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 29h og 29m Den mellemste Del, Borbjerg - Viborgvej 149B, 7500 Holstebro - Holstebro 10

  Journalnummer: 1-50-71-88-15

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Sanggaard I/S

 • Ind

  Angående: deltagere til Arbejdsmiljøtemadagen til Savværket

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PS-HR, Arbejdsmiljøtemadag 2017

  Journalnummer: 1-13-3-50-16

  Område: PS HR

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Kommentar til udkast til tilladelse til anlægsarbejder

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00016, Færgevejen 34, 8400 Ebeltoft

  Journalnummer: 1-51-71-1218-07

  Område: Miljø

  Fra/til: Syddjurs Kommune - Natur og Miljø

 • Ind

  Angående: Skema ved udarbejdelse af regionale dokumenter - overdragelse

  Afsendt d.: 23-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: PH Arbejdsgruppe vedr. overdragelse mv.

  Journalnummer: 1-36-72-7-16

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Re: Baggrundsmateriale Møllevang 9, 8831 Løgstrup

  Afsendt d.: 21-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU-JR, 791-00116. Møllevang 9, 8831 Løgstrup - LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A.

  Journalnummer: 1-51-71-3146-09

  Område: Miljø

  Fra/til: Dansk Miljørådgivning A/S

 • Ind

  Angående: VS: Udbudsklinik opfølgning 2. halvår 2016

  Afsendt d.: 03-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: SU - ydernummer 057150, Falck Lægehus (privat aktør), Rønne Allé 10, 7451 Sunds

  Journalnummer: 1-31-72-281-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Frokostmøde med Peter Høngaard

  Afsendt d.: 15-03-2017

  Registreret d.: 23-03-2017

  Sagstitel: RU Virksomhedsudviklingsprogram 2017-2019 – under dannelse

  Journalnummer: 1-33-76-13-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: InnovationsFonden