Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Rapport, forureningsundersøgelse, Christian X's Vej 205, 8270 Højbjerg

  Afsendt d.: 22-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 751-01062, Christian X's Vej 205, 8270 Højbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-50-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Kolding

 • Ud

  Angående: renseribekendtgørelsen og jordforureningsloven - hvordan er deres samspil

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Aftaler om juridisk rådgivning og juridiske notater - jura, Jordforurening og Råstof

  Journalnummer: 1-52-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB

 • Ind

  Angående: Byggemøde 1

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: BYG Gudenåkollegiet, Tørring - Ny lejlighed og kontorfaciliteter

  Journalnummer: 1-60-73-2-20

  Område: Koncernøkonomi

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Byggemøde 2

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: BYG Gudenåkollegiet, Tørring - Ny lejlighed og kontorfaciliteter

  Journalnummer: 1-60-73-2-20

  Område: Koncernøkonomi

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Byggemøde 3

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: BYG Gudenåkollegiet, Tørring - Ny lejlighed og kontorfaciliteter

  Journalnummer: 1-60-73-2-20

  Område: Koncernøkonomi

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: OPLÆG - ”Styrk det nye liv” Bæredygtigt fødeafsnit

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: FS-SEK Midlertidige politiske udvalg 2020 - Klima og bæredygtighed

  Journalnummer: 1-00-7-20

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: OPLÆG - strategi bæredygtighed

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: FS-SEK Midlertidige politiske udvalg 2020 - Klima og bæredygtighed

  Journalnummer: 1-00-7-20

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: OPLÆG - medicoteknisk udstyr

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: FS-SEK Midlertidige politiske udvalg 2020 - Klima og bæredygtighed

  Journalnummer: 1-00-7-20

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: RE: Kvostedvej/Gammelstrupvej

  Afsendt d.: 21-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 36 40 41 43b 44a Rævind Hede, Tårup - Kvostedvej 42 - Viborg 4 og Viborg 28

  Journalnummer: 1-50-71-272-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROPEAN ENERGY A/S

 • Ud

  Angående: SV: Kvostedvej/Gammelstrupvej

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 36 40 41 43b 44a Rævind Hede, Tårup - Kvostedvej 42 - Viborg 4 og Viborg 28

  Journalnummer: 1-50-71-272-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROPEAN ENERGY A/S

 • Ind

  Angående: Sv: Udkast til samarbejdsaftale 2021 mellem AUH og MidtSim til jeres kommentering

  Afsendt d.: 24-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: MidtSim Økonomi og Planlægning 2021

  Journalnummer: 1-01-72-5-21

  Område: MidtSim

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: RE: Kvostedvej/Gammelstrupvej

  Afsendt d.: 21-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18, Rævind Hede, Tårup - Viborg 26

  Journalnummer: 1-50-71-29-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROPEAN ENERGY A/S

 • Ud

  Angående: SV: Kvostedvej/Gammelstrupvej

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18, Rævind Hede, Tårup - Viborg 26

  Journalnummer: 1-50-71-29-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROPEAN ENERGY A/S

 • Ind

  Angående: 20190830 Dagsorden

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 2020.05.26 Dagsorden

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 2020.01.21 Dagsorden

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 2020.02.10 Dagsorden

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om undersøgelse

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 655-00011, Baunbækvej 30, Søndereng 1, 6880 Tarm - Lossplads Tarm

  Journalnummer: 1-51-71-1909-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Danmission

 • Ud

  Angående: 2002 V2 afgørelse for matr. 12au

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 655-00011, Baunbækvej 30, Søndereng 1, 6880 Tarm - Lossplads Tarm

  Journalnummer: 1-51-71-1909-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Danmission

 • Ud

  Angående: Til orientering

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 655-00011, Baunbækvej 30, Søndereng 1, 6880 Tarm - Lossplads Tarm

  Journalnummer: 1-51-71-1909-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Rapportudkast og sit.plan med GeoProbe

  Afsendt d.: 09-12-2020

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 715-00050, Nydamsvej 1, 8362 Hørning

  Journalnummer: 1-51-71-301-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ud

  Angående: SV: Nydamsvej 1, Hørning_Vil du modtage regning i 2020 eller 2021

  Afsendt d.: 21-12-2020

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 715-00050, Nydamsvej 1, 8362 Hørning

  Journalnummer: 1-51-71-301-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ud

  Angående: Dagsorden ADA ledelsesmøde januar 2021

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: PS-PØP, ADA - Ledelsesmøder 2020

  Journalnummer: 1-01-74-39-19

  Område: PS Økonomi- og Planlægningsafdeling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Referat fra ekstraordinært møde i Regionernes Telemedicinske Koordinationsforum - 11. maj 2020 final

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Referat af skriftlig proces for mødemateriale i Regionernes Telemedicinske Koordinationsforum - 26. maj 2020

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Bilag pkt. 2b - Positionspapir for udvikling af den palliative indsats

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: Telemedicinsk Koordinationsforum

  Journalnummer: 1-34-72-1-21

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Godkendt referat med bilag fra bilateralt møde mellem Norddjurs Kommune og psykiatriledelsen den 8/1 2021

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: PS-ØP, Samarbejde med kommunerne i Randersklyngen 2021 og frem på psykiatriområdet, kommunesamarbejdet, klynger

  Journalnummer: 1-30-74-76-20

  Område: PS Ledelsessekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Udpegning til styregruppe for kulturens betydning for bæredygtig landdistriktsudvikling

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU Forskningsprojekt om kultur og landdistrikter

  Journalnummer: 1-33-76-4-19

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: ad forespørgsel 28

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: FS-SEK Forskning - Generelt 2018-2021

  Journalnummer: 1-45-70-1-18

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til: Anders Christian Poulsen, Datakonsulent

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om forureningsundersøgelse Adelgade 10

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 731-00100, Adelgade 21, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-17-10

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: FONDEN TIL BEVARELSE AF GAMLE BYGNINGER I RANDERS KOMMUNE

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om forureningsundersøgelse Adelgade 12

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 731-00100, Adelgade 21, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-17-10

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om forureningsundersøgelse Adelgade 14 og Nørreport 2-4

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 731-00100, Adelgade 21, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-17-10

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: RANDERS BOLIGFORENING AF 1940

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om yderligere undersøgelse

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 655-00011, Baunbækvej 30, Søndereng 1, 6880 Tarm - Lossplads Tarm

  Journalnummer: 1-51-71-1909-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om forureningsundersøgelse Adelgade 10

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 731-00100, Adelgade 21, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-17-10

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: FONDEN TIL BEVARELSE AF GAMLE BYGNINGER I RANDERS KOMMUNE

 • Ud

  Angående: Vedr. undersøgelse på Losseplads Tarm

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 655-00011, Baunbækvej 30, Søndereng 1, 6880 Tarm - Lossplads Tarm

  Journalnummer: 1-51-71-1909-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om forureningsundersøgelse Adelgade 12

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 731-00100, Adelgade 21, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-17-10

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om forureningsundersøgelse Adelgade 14 og Nørreport 2-4

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 731-00100, Adelgade 21, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-17-10

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: RANDERS BOLIGFORENING AF 1940

 • Ud

  Angående: Sagsmateriale vedr. lok. 781-00547, Heden 8A, 7860 Spøttrup

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU-JR, 781-00547, Heden 8A, 7860 Spøttrup - FRILANDSGARTNERI V/ JOHN BALSBY

  Journalnummer: 1-51-71-2672-09

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Nybolig Holstebro og Nordicals Vestjylland I/S

 • Ud

  Angående: RUJR Råstof Efterbehandling Godkendelse Høring

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18, Rævind Hede, Tårup - Viborg 26

  Journalnummer: 1-50-71-29-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: JORDBROMØLLE SAND OG GRUS ApS

 • Ud

  Angående: Godkendelse af efterbehandling på matr. nr. 18 Rævind Hede, Tårup

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18, Rævind Hede, Tårup - Viborg 26

  Journalnummer: 1-50-71-29-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Viborg Kommune - Teknik og Miljø

 • Ud

  Angående: Henvisningsveje til psykiatrien - Survey Excact skema til udsendelse i eget bagland - frist for udfyldelse 22/2 - næste møde 25/2

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: PS-ØP, Samarbejde med kommunerne i Midtklyngen 2021 og frem på psykiatriområdet, kommunesamarbejdet, klynger

  Journalnummer: 1-30-74-74-20

  Område: PS Ledelsessekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Dagsordenspunkt til professorforum om bistand til videoformidling - 01.02.21

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: PS-KOM, Videomedarbejder til forsknings- og undervisningsformidling

  Journalnummer: 1-13-4-13-21

  Område: PS Ledelsessekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: RUJR Råstof Efterbehandling Godkendelse Høring,

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 18, Rævind Hede, Tårup - Viborg 26

  Journalnummer: 1-50-71-29-16

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Niels Dengsø Jensen

 • Ud

  Angående: Forberedende arbejder forud for oprensning på Høfde 42 depotet

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 673-00006, 673-00005 Harboøre Tange, Forarbejder til fuldskala oprensning på Høfde 42 og Gl. Fabriksgrund

  Journalnummer: 1-51-71-337-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Kystdirektoratet

 • Ind

  Angående: Analyseresultater, Rapport AR-21-CA-21004262-01 vedr. Søbyvej 25, Odder Søbyvej 25, 8300 Odder

  Afsendt d.: 22-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 727-00026, Gylling Søbyvej 25, 8300 Odder - SCT.NICOLAUS BRØNDANST. SRO

  Journalnummer: 1-51-71-172-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S

 • Ind

  Angående: Analyseresultater, Rapport AR-21-CA-21004270-01 vedr. Søbyvej 25, Odder Søbyvej 25, 8300 Odder

  Afsendt d.: 22-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 727-00026, Gylling Søbyvej 25, 8300 Odder - SCT.NICOLAUS BRØNDANST. SRO

  Journalnummer: 1-51-71-172-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S

 • Ud

  Angående: VS: Forberedende arbejder forud for oprensning på Høfde 42 depotet

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 673-00006, 673-00005 Harboøre Tange, Forarbejder til fuldskala oprensning på Høfde 42 og Gl. Fabriksgrund

  Journalnummer: 1-51-71-337-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Lemvig Kommune

 • Ud

  Angående: VS: Forberedende arbejder forud for oprensning på Høfde 42 depotet

  Afsendt d.: 25-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 673-00006, 673-00005 Harboøre Tange, Forarbejder til fuldskala oprensning på Høfde 42 og Gl. Fabriksgrund

  Journalnummer: 1-51-71-337-20

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Naturstyrelsen, Vestjylland

 • Ind

  Angående: Analyseresultater, Rapport AR-21-CA-21004265-01 vedr. Søbyvej 25, Odder Søbyvej 25, 8300 Odder

  Afsendt d.: 22-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 727-00026, Gylling Søbyvej 25, 8300 Odder - SCT.NICOLAUS BRØNDANST. SRO

  Journalnummer: 1-51-71-172-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S

 • Ind

  Angående: Analyseresultater, Rapport AR-21-CA-21004263-01 vedr. Søbyvej 25, Odder Søbyvej 25, 8300 Odder

  Afsendt d.: 22-01-2021

  Registreret d.: 25-01-2021

  Sagstitel: RU, 727-00026, Gylling Søbyvej 25, 8300 Odder - SCT.NICOLAUS BRØNDANST. SRO

  Journalnummer: 1-51-71-172-07

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S