Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Postlister

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Sv: Handal og efterbehandling

  Afsendt d.: 23-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding HANDAL, matr. nr. 11e Ans By, Grønbæk - Handal Grus, Handal 17, 8643 Ans - Silkeborg 16

  Journalnummer: 1-50-71-3-14

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: Køb af bolig tæt på råstofgraveområde

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofplan 2024 for Region Midtjylland - Del 2

  Journalnummer: 1-34-76-2-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Lønskabelon projektøkonom

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU Møder i chefgruppen i Regional Udvikling 2024 - LUKKEDE PUNKTER

  Journalnummer: 1-01-76-14-23

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Lønskabelon projektøkonom

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU Møder i chefgruppen i Regional Udvikling 2024 - LUKKEDE PUNKTER

  Journalnummer: 1-01-76-14-23

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Bilag B.1. Ansøgning efter råstofloven og miljøvurderingsloven

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Bilag B.2. Grave- og efterbehandlingsplan

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Bilag B.3. Støjberegning

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Bilag D. Konfliktsøgningsskema

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Kopi af § 19-tilladelse til et midlertidigt mellemdepot for jord på Ågade 59, 7850 Stoholm Jyll

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Ågade 59, 7850 Stoholm - midlertidigt mellemdepot for jord fra kloakarbejde

  Journalnummer: 1-51-71-140-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Instruks til vandprøver - Banetoften 46,

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 661-00169, Banetoften 46, 7500 Holstebro - Vognmandsforretning

  Journalnummer: 1-51-71-2230-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Instruks til vandprøver - Sletten 3,

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 661-00143, Sletten 3, 7500 Holstebro - Autoværksted

  Journalnummer: 1-51-71-1835-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Instruks til vandprøver - Banetoften 14,

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 661-00058, Banetoften 14, 7500 Holstebro - Vognmandsforretning

  Journalnummer: 1-51-71-1460-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Musikertransport, Mikkel, Horsens, 20.06.24.

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU MusICU

  Journalnummer: 1-30-76-6-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Aflønning Rebecca ifm. musik til kontormøde 21.06.24.

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU MusICU

  Journalnummer: 1-30-76-6-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til Screeningsafgørelse

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Bilag C. Habitatvurdering om Natura 2000-områder og bilag IV-arter

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Tilsynsrapport oprensning, Hvedevangen 16, Aarhus N

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, 751-10508, Hvedevangen 16, 8200 Aarhus N.

  Journalnummer: 1-51-71-141-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Feltinstruks vedr. Ejstrupvej 50, 8832 Skals,

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 791-00450, Ejstrupvej 50, 8832 Skals.

  Journalnummer: 1-51-71-61-09

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Henvendelse til ministerier

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: SU Kompressionsstrømper

  Journalnummer: 1-30-72-145-23

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Bilag A. Oversigtskort

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Besvarelse af notat vedr. HD jordpark og HEdeDanmark A/S vedr. udlægning af slagge

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Modtagelse af jord i råstofgrav, LUNDGÅRDSVEJ 10, matr. nr. 1bk, 1bm og 1bl Lundgård Hovedgård, Gammelstrup - Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

  Journalnummer: 1-50-71-50-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: §8 tilladelse til anlægsarbejde på kortlagt grund - Søvej 1

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 743-00012, Søvej 1, 8600 Silkeborg - GL. GASVÆRKSGRUND, RÅDHUSET

  Journalnummer: 1-51-71-4409-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Re: MOVE - oplæg ved virtuelt partnermøde 19. september

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU ØKS - projekt - MOVE

  Journalnummer: 1-30-75-5-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægn. iht. jordforureningslov, Bredgade 56

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU,779-00301, Bredgade 54 og 56, Glyngøre, 7870 Roslev

  Journalnummer: 1-51-71-61-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægn. iht. jordforureningslov, Bredgade 54, Glyngøre

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU,779-00301, Bredgade 54 og 56, Glyngøre, 7870 Roslev

  Journalnummer: 1-51-71-61-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om udsættelse af frist for indsigelser

  Afsendt d.: 21-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 11e, 11f, 3a Glatved By, Hoed - Nymandsvej 16H - Katholm - Norddjurs 27

  Journalnummer: 1-50-71-13-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Orientering om udledningstilladelse til renset spildevand fra Viborg Centralrenseanlæg

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Vibækvej 41, 8800 Viborg - Viborg Centralrenseanlæg

  Journalnummer: 1-51-71-142-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Teams-møde med Mads Andersen Aarhus Kommune dags dato vedr. supplerende undersøgelse 12. juni 2024

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, 751-00943, Christian X's Vej 180, 8270 Højbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-388-16

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Ansøgning Høring MST

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Forespørgsel

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 665-00011, Gammel Landevej 45, 7620 Lemvig - Losseplads v. Møborg

  Journalnummer: 1-51-71-3204-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Ansøgning Høring

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Ansøgning Høring Herning Kommune

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 3f, 3g Albæk Gde., Havnstrup, 21d Snejbjerg By, Snejbjerg - Solskovvej 2B, 7400 Herning - Herning 14

  Journalnummer: 1-50-71-21-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om oplysninger vedr. kortlægning på matr. nr. 6a Over Viskum By, Viskum

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 789-00106, Over Viskumvej 9, 8830 Tjele - GÅRDENS AUTO, OVER VISKUM

  Journalnummer: 1-51-71-707-07

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: SV: MOVE - opfølgningsmøde med ØKS sekretariatet - datoer

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU ØKS - projekt - MOVE

  Journalnummer: 1-30-75-5-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: MOVE - koordinationsgruppe ny sammensætning

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU ØKS - projekt - MOVE

  Journalnummer: 1-30-75-5-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: VS: Indbydelse til Netværkstræf for Interreg-projekter 2024

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU ØKS - projekt - MOVE

  Journalnummer: 1-30-75-5-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Ansøgning om råstofindvinding

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr.10a Jebjerg By, Ørum, Jebjergvej 18A, 8870 Langå - Randers 26

  Journalnummer: 1-50-71-9-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Ansøgning om råstofindvinding

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1a Nordby Hede, Nordby - Langørevej 1, 8305 Samsø - Samsø 6

  Journalnummer: 1-50-71-10-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Opsætning af container, Engdalsvej 86

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 751-00055, Engdalsvej 86. 88, 8220 Brabrand - ENGDALSVEJ, BRABRAND SPORTS.

  Journalnummer: 1-51-71-3976-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Økonomiskemaer vedr. Energivej 45 og Vidarsvej 1–15, Randers

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU-JR, 731-00036, Energivej 36, Energivej 43, Vidarsvej 13 - 15, 8900 Randers C - ENERGIVEJ, SØLVVAREFABRIK

  Journalnummer: 1-51-71-992-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: 731-00075. Haraldsvej 17, Randers. §8 tilladelse til kommentar

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, 731-00075, Haraldsvej 17, 8960 Randers SØ

  Journalnummer: 1-51-71-296-19

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Bilag 1. Monitorering af forløbstider 1. kvartal 2024

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: SU-PL Kræftplanlægning generelt 2024

  Journalnummer: 1-31-72-34-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: SV: bekymring om mulig jordforurening af nabogrund

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, 731-00238, Mariagervej 86, 8900 Randers C

  Journalnummer: 1-51-71-135-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: 01.1-tjekliste-projektopstart_Fremfærd Bedre liv i botilbud

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: Koncern Kvalitet Fremfærd – Udviklingsforløb i botilbud

  Journalnummer: 1-36-73-5-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: 01.3-fortegnelse-databehandler_Fremfærd Bedre liv i botilbud

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: Koncern Kvalitet Fremfærd – Udviklingsforløb i botilbud

  Journalnummer: 1-36-73-5-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Tilbagemelding på undersøgelsesoplæg

  Afsendt d.: 24-06-2024

  Registreret d.: 24-06-2024

  Sagstitel: RU, 655-30152, Vardevej 9, 6880 Tarm - Tarm Skole

  Journalnummer: 1-51-71-115-24

  Område: Regional Udvikling