Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Postlister

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: UDKAST Midtjysk model for 72 t behandlingsansvar 170323

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Udvidet behandlingsansvar

  Journalnummer: 1-30-72-56-23

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: Stillingsopslag

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR dispensationsansøgning Statistiker HEM

  Journalnummer: 1-13-7-15-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ind

  Angående: Katholm gravene - jord

  Afsendt d.: 20-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ru, Dispensation til at modtage jord på matr. nr. 11f og 3a Glatved By, Hoed.

  Journalnummer: 1-50-71-3-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: projektplan PVE-Herning

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: PH PVE-Herning 2023

  Journalnummer: 1-36-72-14-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Målbillede politisk opfølgning - 4. kvartal 2022

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Kvalitetsforum

  Journalnummer: 1-36-72-76-21

  Område: Koncern Kvalitet

 • Ind

  Angående: Ansøgning, cv og lønoplysninger

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR dispensationsansøgning Statistiker HEM

  Journalnummer: 1-13-7-15-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ind

  Angående: VS: Ansøgning om dispensation for beløbsgrænsen for chefkonsulenter

  Afsendt d.: 14-02-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR dispensationsansøgning Statistiker HEM

  Journalnummer: 1-13-7-15-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ind

  Angående: Supplerende oplysninger

  Afsendt d.: 16-02-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR dispensationsansøgning Statistiker HEM

  Journalnummer: 1-13-7-15-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ind

  Angående: Afslag på dispensationsansøgning

  Afsendt d.: 16-02-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR dispensationsansøgning Statistiker HEM

  Journalnummer: 1-13-7-15-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ind

  Angående: Supplerende oplysninger mhp. direktionssag

  Afsendt d.: 10-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR dispensationsansøgning Statistiker HEM

  Journalnummer: 1-13-7-15-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ud

  Angående: ISL_arbejdspakke B1.1_opstart_20230315

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: ISL arbejdspakke B1

  Journalnummer: 1-16-4-10-23

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: Præhospitalet elevbrochurer - 06-03-23

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Præhospitalet elevbrochurer - Tryk version - 06-03-23

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Roll-up - Bliv ambulancebehandler - trykversion 10-03-23

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Roll-up - Bliv ambulancebehandler

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Roll-up - Mød vores elever - Trykversion 10-03-23

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Roll-up - Mød vores elever

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Roll-up - Bliv ambulancebehandler - trykversion 10-03-23

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ud

  Angående: Samtykkeerklæring - borgere over 15 år

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: SOC, Kommuneundersøgelse på Socialområdet 2023

  Journalnummer: 1-35-73-2-23

  Område: SO Socialområdets Stab

 • Ind

  Angående: Roll-up - Bliv ambulancebehandler

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ind

  Angående: Guide til tryk af brochurer og Rollup

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Ambulancebehandlerelever - messemateriale

  Journalnummer: 1-15-0-80-2-23

  Område: Præhospitalet

 • Ud

  Angående: Høring ift. anmodning om aktindsigt fra lodsejer i indberettede indvundne jordmængder i perioden 1988 - 2021

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Aktindsigt, udvundet råstofmængde på matr. 13s Stjær by, Stjær

  Journalnummer: 1-12-71-4-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Bilag 1 - Overblikstabel

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: KØ SSA Implementering af sundhedsreformen 2022

  Journalnummer: 1-30-72-74-23

  Område: Koncernøkonomi

 • Ind

  Angående: Aftale om akutplan for sygehusvæsenet

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: SU-PL Sundhedsklynger 2022-2025

  Journalnummer: 1-31-72-446-22

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ud

  Angående: SV: VS: Djursbo, Strandvejen 8A og 10A, Ebeltoft - opdateret rapport for forureningsundersøgelse til §8-tilladelse

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 701-00015, Strandvejen 8A, Strandvejen 10, Strandvejen 10A, 8400 Ebeltoft - GL.GASVÆRKSGRUND, EBELTOFT

  Journalnummer: 1-51-71-3479-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Følgebrev til planlagt kortlægning iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 779-00280, Mollerupvej 25, 7860 Spøttrup

  Journalnummer: 1-51-71-415-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til afgørelse om kortlægning på V1

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 779-00280, Mollerupvej 25, 7860 Spøttrup

  Journalnummer: 1-51-71-415-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Følgebrev til planlagt kortlægning iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 779-00280, Mollerupvej 25, 7860 Spøttrup

  Journalnummer: 1-51-71-415-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: T.O. Udkast til afgørelse om kortlægning på V1 - Mollerupvej 25, 7860 Spøttrup

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 779-00280, Mollerupvej 25, 7860 Spøttrup

  Journalnummer: 1-51-71-415-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: SV: VS: Djursbo, Strandvejen 8A og 10A, Ebeltoft - opdateret rapport for forureningsundersøgelse til §8-tilladelse

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 701-00015, Strandvejen 8A, Strandvejen 10, Strandvejen 10A, 8400 Ebeltoft - GL.GASVÆRKSGRUND, EBELTOFT

  Journalnummer: 1-51-71-3479-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Målbillede politisk opfølgning - 4. kvartal 2022

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Nationale mål, Styring Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-40-72-2-14

  Område: Koncern Kvalitet

 • Ud

  Angående: Brev som aftalt

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 779-00284, Hovedgaden 26, 7870 Roslev

  Journalnummer: 1-51-71-164-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Videresendelse af svar om trafik fra Horsens Kommune ift. afklarende spørgsmål til kommunens udtalelse samt orientering om et høringssvar om grundvand og trafik

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, ADDIT DKI, matr. nr. 9b Addit By, 5d, 5az, 6h, 12c Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing - Lerdalvej 12 og 14A, 8740 Brædstrup - Horsens 23

  Journalnummer: 1-50-71-37-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Udkast til kommissoirum 3 udgave

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Informationssikkerhedsudvalg 2023

  Journalnummer: 1-00-6-23

  Område: Regionssekretariatet

 • Ind

  Angående: Afgørelse om § 8 tilladelse til Knebel Brandstation

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 706-00131, Havagervej 2, 8420 Knebel - Knebel Brandstation

  Journalnummer: 1-51-71-282-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: Bemærkninger til afslutning på § 8 sag, Jens Juuls Vej 6, Viby J.

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 751-04955, Jens Juuls Vej 6, 8260 Viby J.

  Journalnummer: 1-51-71-402-10

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Ide og debat RP2024-14706, Favrskov Kommunes høringssvar til idé- og debatfasen

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Råstofplan 2024 for Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-34-76-1-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Afgørelse om ikke-VVM-pligt for grusplads samt 10 køresiloer ved Nordre Fabriksvej 1, 7800 Skive

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Høringer og screeninger af planer og strategier, Skive Kommune

  Journalnummer: 1-34-71-43-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Nords information til patienter

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Udvidet behandlingsansvar

  Journalnummer: 1-30-72-56-23

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: Nords lommekort til hospitaler

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Udvidet behandlingsansvar

  Journalnummer: 1-30-72-56-23

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: Nords lommekort til kommuner

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Udvidet behandlingsansvar

  Journalnummer: 1-30-72-56-23

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: LMU - Sygefravær i Koncern HR 2023.pdf

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Koncern HR LMU 2023

  Journalnummer: 1-13-3-52-23

  Område: Koncern HR, Viborg

 • Ind

  Angående: Høring i anledning af VVM-screening af Egå Renseanlæg- etablering af et ozonanlæg, Aarhus Kommune

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 751-00025, Lystrupvej 100, Lystrupvej 190, 8240 Risskov - LYSTRUPVEJ losseplads, RISSKOV - Mosevej 57 - Egå renseanlæg

  Journalnummer: 1-51-71-3922-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2022

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 38t Dal Anneksgård, Fabjerg - Fabjergkirkevej 43, 7620 Lemvig - Lemvig 6

  Journalnummer: 1-50-71-38-16

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Ansøgning modtagelse af jord

  Afsendt d.: 20-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Modtagelse af jord på matr. nr. 16a Rom Hede, Rom

  Journalnummer: 1-50-71-8-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2022

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 5i, 6c, 11a,12a og 12e Ørum By, Ørum, Ålykkevej 3, 8721 Daugård, Hedensted Kommune - Hedensted 19 - Højkilde

  Journalnummer: 1-50-71-44-17

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning om modtagelse af jord 2022

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, Ansøgning om modtagelse af jord i Højkilde Grusgrav, matr. nr. 12 e og 6c Ørum By, Ørum, Ålykkevej 3, 8721 Daugård, Hedensted Kommune

  Journalnummer: 1-50-71-7-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsmateriale

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 615-00025, Priorsløkkevej 93, 8700 Horsens

  Journalnummer: 1-51-71-334-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Forespørgsel fra kommune vedr. §8

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 791-00121, Gl. Århusvej 241B, 8800 Viborg - B. & M. CHRISTENSEN

  Journalnummer: 1-51-71-140-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Svar til Viborg Kommue på § 8 spm.

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU-JR, 791-00121, Gl. Århusvej 241B, 8800 Viborg - B. & M. CHRISTENSEN

  Journalnummer: 1-51-71-140-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Orientering om yderligere undersøgelse

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 627-00802, Vesterenden 13, 8762 Flemmning.

  Journalnummer: 1-51-71-533-14

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Grundejerorientering

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 627-00802, Vesterenden 13, 8762 Flemmning.

  Journalnummer: 1-51-71-533-14

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Orientering om yderligere undersøgelser på Vesterenden 13, 8762 Flemming

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: RU, 627-00802, Vesterenden 13, 8762 Flemmning.

  Journalnummer: 1-51-71-533-14

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 01.03.2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2023 YS

  Journalnummer: 1-13-1-16-23

  Område: Løn og Personale

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 07.03.2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2023 YS

  Journalnummer: 1-13-1-16-23

  Område: Løn og Personale

 • Ind

  Angående: Vagtlægeaftale 2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Koncern Kvalitet - ledelsesmøder 2023

  Journalnummer: 1-31-72-11-23

  Område: Koncern Kvalitet

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 13.03.2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2023 YS

  Journalnummer: 1-13-1-16-23

  Område: Løn og Personale

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 08.03.2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2023 YS

  Journalnummer: 1-13-1-16-23

  Område: Løn og Personale

 • Ind

  Angående: Udkast program Koncern Kvalitet fællesdag 2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: Koncern Kvalitet - ledelsesmøder 2023

  Journalnummer: 1-31-72-11-23

  Område: Koncern Kvalitet

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 14.03.2023

  Afsendt d.: 21-03-2023

  Registreret d.: 21-03-2023

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2023 YS

  Journalnummer: 1-13-1-16-23

  Område: Løn og Personale