Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 01-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, Kirkebækvej Grusgrav, matr.nr. 559 l, 555u Viborg Markjoder, Viborg Markjorder - Kirkebækvej 119 8800 Viborg - Viborg 31

  Journalnummer: 1-50-71-12-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 03-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, fortsat indvinding matr. nr. 9d Klakring By, Klakring - Bolbroholtvej 5, 7130 Juelsminde - Hedensted 21

  Journalnummer: 1-50-71-12-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af modtaget jord 2023

  Afsendt d.: 03-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, Modtagelse af jord i Klakring Grusgrav på matr. nr. 9d, Klarkring By, Klarkring - Bolbroholtvej 5, Klarkring, 7130 Juelsminde

  Journalnummer: 1-50-71-27-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Orientering om afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 - udlægning af knust asfalt

  Afsendt d.: 01-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, xxx-xxxxx, Udlægning af knust asfalt på 11 grusveje hos Grundejerforeningen Østervang, Ebeltoft

  Journalnummer: 1-51-71-50-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: GDPR Vurdering af Videoløsning til lægevagten

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: DIAS Kontrakter og aftaler

  Journalnummer: 1-11-82-7-22

  Område: It-Udvikling

 • Ind

  Angående: Forespørgsel om aktindsigt

  Afsendt d.: 01-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 745-00018, Horsensvej 140A-C, 8660 Skanderborg - Servicestation / Børneinstitution - HORSENSVEJ 140

  Journalnummer: 1-51-71-2139-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Fratrædelse

  Afsendt d.: 29-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR Bruttolønsordninger 2024

  Journalnummer: 1-13-3-90-23

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: §8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Langå Station

  Afsendt d.: 01-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 717-00050, Bredgade 55, Lindevej 5, Vinkelvej 19, 8870 Langå - Langå station

  Journalnummer: 1-51-71-2211-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Møllevangsvej 68, Haslund noter efter kloakinspektion

  Afsendt d.: 01-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 731-00179, Møllevangsvej 62, Møllevangsvej 68, Møllevangsvej 70, Møllevangsvej 72, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-297-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven, Kærvej 38, 8305 Samsø

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 741-00041, Besser Hovedgade 60, Kærvej 38, 8305 Samsø

  Journalnummer: 1-51-71-5085-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse om kortlægning på V2 Kærvej38, 8305 Samsø

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 741-00041, Besser Hovedgade 60, Kærvej 38, 8305 Samsø

  Journalnummer: 1-51-71-5085-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse om opretholdelse af kortlægning på V1

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 766-00211, Boring 38, 8763 Rask Mølle - Vognmand Søren K Mønster Sørensen

  Journalnummer: 1-51-71-1599-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Opreholdelse på V1, Boring 38. 8763 Rask Mølle

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 766-00211, Boring 38, 8763 Rask Mølle - Vognmand Søren K Mønster Sørensen

  Journalnummer: 1-51-71-1599-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: T.o.: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven, Kærvej 38, 8305 Samsø

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 741-00041, Besser Hovedgade 60, Kærvej 38, 8305 Samsø

  Journalnummer: 1-51-71-5085-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Ejendommen undersøges ikke

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 766-00277, Horsensvej 48, Horsensvej 50, 8762 Flemming.

  Journalnummer: 1-51-71-1779-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: SV: Opsigelse af bruttoløn

  Afsendt d.: 01-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR Bruttolønsordninger 2024

  Journalnummer: 1-13-3-90-23

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Udgår delvist af kortlægning

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 766-00213, Boringvej 14, 8763 Rask Mølle - Hvirring - autoopretning og maskinstation

  Journalnummer: 1-51-71-1601-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: udgår delvist af kortlægning, Boringvej 14, 8763 Rask Mølle

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 766-00213, Boringvej 14, 8763 Rask Mølle - Hvirring - autoopretning og maskinstation

  Journalnummer: 1-51-71-1601-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Forespørgsel vedr. regnvandshåndtering Hos Winther cykler, Rygesmindevej 2, 8653 Them

  Afsendt d.: 03-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 749-00060, Rygesmindevej 2 (tidligere 5), Smedebakken 5-13, 8653 Them.

  Journalnummer: 1-51-71-580-12

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Felt-rapporter for poreluft

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 777-00568, Rybjergvej 1 og 3, Rybjergvej 5, 7870 Roslev - RENSERI, ROSLEV

  Journalnummer: 1-51-71-2042-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Høring over konsekvensrettelse i bekendtgørelse om affald i medfør af udkast til ny bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde

  Afsendt d.: 29-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Diverse henvendelser til Miljø ( Jordforurening og Råstoffer ) - bl.a. videresendelser hvor ikke myndighed

  Journalnummer: 1-15-0-71-1-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Udtalelse til Byggeri. Nedrivning af bygning. Finlandsgade 6-8, 8200 Aarhus N

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 751-01989, Finlandsgade 6-8, 8200 Århus N

  Journalnummer: 1-51-71-184-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Orientering om afgørelse på varsel om undersøgelse af omfanget af olieforurening omkring vindmølle på stand 07, Høvsørevej 53B, 7650 Bøvlingbjerg

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Høvsørevej 53B, 7650 Bøvlingbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-13-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af brud på persondatasikkerhed. Sagsnr. 2001-5519-24 i ESDH Klientsager

  Afsendt d.: 22-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Brud på persondatasikkerheden

  Journalnummer: 1-16-4-50-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Anmeldelse af brud på persondata

  Afsendt d.: 22-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Brud på persondatasikkerheden

  Journalnummer: 1-16-4-50-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Fejl i modtager af anmodning

  Afsendt d.: 22-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Brud på persondatasikkerheden

  Journalnummer: 1-16-4-50-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: VS Kvittering for indberetning af brud på persondatasikkerhed

  Afsendt d.: 22-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Brud på persondatasikkerheden

  Journalnummer: 1-16-4-50-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Horsensvej 38, Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00227, Horsensvej 38, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-121-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Horsensvej 38, 8732 Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00227, Horsensvej 38, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-121-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Musikertransport, Mikkel, 29.02.24

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU MusICU

  Journalnummer: 1-30-76-6-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: VS: Brud på persondatasikkerhed – vores journal nr. 1-10-81-107-24

  Afsendt d.: 28-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Brud på persondatasikkerheden

  Journalnummer: 1-16-4-50-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Industriområdet 107, Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00237, Industriområdet 107, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-155-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Industriområdet 107, 8732 Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00237, Industriområdet 107, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-155-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Industriområdet 5, 8732 Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00300, Industriområdet 5, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-163-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Industriområdet 5, 8732 Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00300, Industriområdet 5, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-163-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: VS: Serviceblanket4477

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: FS- SEK Drift af Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

  Journalnummer: 1-6-1-11

  Område: Intern Service - Rengøring og Pedel

 • Ind

  Angående: GODKENDT inspektionsrapport , ABA Rapport, Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

  Afsendt d.: 20-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: FS-IS RMG-Inspektion A/S - Brandalarmanlæg i Regionshuset Viborg

  Journalnummer: 1-51-70-4-07

  Område: Regionssekretariatet

 • Ind

  Angående: GODKENDT inspektionsrapport , ABA Rapport, Region Midtjylland, Blok C, Skottenborg 26, 8800 Viborg

  Afsendt d.: 14-02-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: FS-IS RMG-Inspektion A/S - Brandalarmanlæg i Regionshuset Viborg

  Journalnummer: 1-51-70-4-07

  Område: Regionssekretariatet

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Frydsvej 4A, Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00312, Frydsvej 4e, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-3067-07

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: RUJR Udgår af kortlægning iht. jordforureningslov (Kopi)

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 615-00400, Houmannsgade 51, 8700 Horsens

  Journalnummer: 1-51-71-403-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: RUJR Udgår af kortlægning iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 615-00400, Houmannsgade 51, 8700 Horsens

  Journalnummer: 1-51-71-403-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Undersøgelsesrapport

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 615-00400, Houmannsgade 51, 8700 Horsens

  Journalnummer: 1-51-71-403-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Oplæg til et større fokus på data på uddannelsesområdet

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: SU-HR Data på uddannelsesområdet 2024-

  Journalnummer: 1-35-72-3-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Frydsvej 4E, F, G, H og K, Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00312, Frydsvej 4e, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-3067-07

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Frydsvej 4 m.fl., 8732 Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00312, Frydsvej 4e, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-3067-07

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: SV: SV: Saturnvej 30, 675-00012: Oplæg

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 675-00012, Saturnvej 30, 7790 Thyholm - Odby Smede & Maskinforret.

  Journalnummer: 1-51-71-1428-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Industriområdet 25, Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00250, Industriområdet 25, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-160-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Industriområdet 25, 8732 Hovedgård

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 615-00250, Industriområdet 25, 8732 Hovedgård.

  Journalnummer: 1-51-71-160-08

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: telefonnr. til Mave-tarm og leverafd. Gødstrup

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Vedligehold XFlow - Patientkontoret 2024

  Journalnummer: 1-16-4-12-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: SV: telefonnr. til Mave-tarm og leverafd. Gødstrup

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: Vedligehold XFlow - Patientkontoret 2024

  Journalnummer: 1-16-4-12-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Daugårds mobile mandskabsvogn

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU Region Midtjyllands landsbypris 2024

  Journalnummer: 1-33-76-1-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 751-10500, Balskildevej 14, Ask, 8340 Malling

  Journalnummer: 1-51-71-24-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Balskildevej 14, Ask, Malling - Afgørelse iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 751-10500, Balskildevej 14, Ask, 8340 Malling

  Journalnummer: 1-51-71-24-24

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: LMU - Buget 2024 og Regnskab 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: It LMU 2024

  Journalnummer: 1-01-77-8-23

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: LMU - Buget 2024 og Regnskab 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: It LMU 2023

  Journalnummer: 1-01-77-13-22

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Afgørelsesbrev

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 615-00400, Houmannsgade 51, 8700 Horsens

  Journalnummer: 1-51-71-403-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: JB 28.02.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2024

  Journalnummer: 1-13-1-10-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 22.02.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2024

  Journalnummer: 1-13-1-10-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 14.02.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2024

  Journalnummer: 1-13-1-10-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse, Kometvej 13, Horsens

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 615-00329, Kometvej 13, 8700 Horsens - SKANSKA Asfalt I/S

  Journalnummer: 1-51-71-13-15

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 13.02.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2024

  Journalnummer: 1-13-1-10-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: Afgørelse om kortlægning på V2

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Endelig afgørelse iht. jordforureningsloven - Lærkevej 9, 8362 Hørning

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Lærkevej 9, 8362 Hørning - Endelig afgørelse iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Forureningsnotat - Lærkevej 9, 8362 Hørning

  Afsendt d.: 18-12-2023

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Risikovurdering - Lærkevej 9, 8362 Hørning

  Afsendt d.: 18-12-2023

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Lærkevej 9, 8362 Hørning - Endelig afgørelse på V2 iht. jordforureningsloven inkl. notater

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 746-00135, Lærkevej 9, 8362 Hørning - olietank

  Journalnummer: 1-51-71-359-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Påmindelse om anmodning om udtalelse og vejledning fra Miljøstyrelsen vedrørende yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ift. tidligere råstofindvinding og ansøgt projekt om fortsat råstofindvindin

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, ADDIT DKI II, matr. nr. 9b Addit By, 5d, 5az, 6h, 12c Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing - Lerdalvej 12 og 14A, 8740 Brædstrup - Horsens 23

  Journalnummer: 1-50-71-37-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Attest Nørregade 77 Tjele

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 789-00002, Nørregade, Vammen, 8830 Tjele - LOSSEPLADS VAMMEN

  Journalnummer: 1-51-71-2851-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Kortlægningsbrev og jordforureningsattest, Nørregade 77, 8830 Tjele

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 789-00002, Nørregade, Vammen, 8830 Tjele - LOSSEPLADS VAMMEN

  Journalnummer: 1-51-71-2851-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Lukkede dagsordener

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: IT ESDH Superbrugerorganisation 2019 - 2024

  Journalnummer: 1-16-4-47-19

  Område: It-stab

 • Ud

  Angående: Dagsorden ESDH superbrugergruppe 07.03.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: IT ESDH Superbrugerorganisation 2019 - 2024

  Journalnummer: 1-16-4-47-19

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: VS: Feedback på analyse af cykelvenligheden

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU Supercykelstisekretariatet

  Journalnummer: 1-30-75-71-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr.nr. 22a Den mellemste Del, Borbjerg - Lille Hedegårdsvej 2, 7500 Holstebro - Holstebro 20

  Journalnummer: 1-50-71-25-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, del af matr. nr. 8g, Oddense By, og del af matr. nr. 1i, Saugstrup By, Oddense - Frammerslevvej 17a, 7860 Spøttrup - Skive 34

  Journalnummer: 1-50-71-33-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: 2024_e_ERKL KF DNU Forum

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: ØK - Anlægsregnskaber for Kvalitetsfondsprojekter

  Journalnummer: 1-22-78-5-13

  Område: Koncernøkonomi

 • Ud

  Angående: kontobevaegelser 09.02.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2024

  Journalnummer: 1-13-1-10-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: JB 01.03.2024

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: HR-SOC Bankposteringer 2024

  Journalnummer: 1-13-1-10-24

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr.nr. 3i, 3y og 5r Havris, Tvis - Ll Urlundvej 10-12, 7500 Holstebro - Holstebro 21

  Journalnummer: 1-50-71-26-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1bk og 1bm Lundgård Hovedgård, Gammelstrup - Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm - Viborg 22

  Journalnummer: 1-50-71-27-17

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af tilført jord 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Modtagelse af jord i råstofgrav, LUNDGÅRDSVEJ 10, matr. nr. 1bk, 1bm og 1bl Lundgård Hovedgård, Gammelstrup - Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

  Journalnummer: 1-50-71-50-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, Miljøcenter Lundgård lergrav, matr. nr. 1bl Lundgård Hovedgård, Gammelstrup, - Lundgårdsvej 10 - Viborg 7

  Journalnummer: 1-50-71-277-14

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Iindberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1h Ørum By, Ørum - Røde Mølle, Hedensted 14 - Fuglsang

  Journalnummer: 1-50-71-13-16

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, SINDING, matr. nr. 8aa, 6a, 5l, 15y Sinding By, Sinding - Nørhedevej 59, 8600 Silkeborg - Silkeborg 35

  Journalnummer: 1-50-71-21-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning om tilført jord 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Modtagelse af jord i SINDING grusgrav på matr. nr. 6a, sinding By, Sinding - Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg

  Journalnummer: 1-50-71-5-11

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 1i Saugstrup, Oddense - Saugstrupvej 6, 7860 Spøttrup - Skive 24

  Journalnummer: 1-50-71-89-15

  Område: Region Midtjylland

 • Ud

  Angående: VS: Workshop 11. marts i Hornslet - Mobility Makers

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU Mobility Makers

  Journalnummer: 1-30-75-4-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Notat historik Amtssygehus Bygning 2 vest inkl. bilag

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 751-00756, F. Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C - AMTSSYGEHUS, VARMEVÆRK

  Journalnummer: 1-51-71-85-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Indberetning af råstofindvinding 2023

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, del af matr. nr. 8g, Oddense By, og del af matr. nr. 1i, Saugstrup By, Oddense - Frammerslevvej 17a, 7860 Spøttrup - Skive 34

  Journalnummer: 1-50-71-33-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Oplysning om jord med lugt, Mønsgade 2, Aarhus

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU, 751-10497, Mønsgade 2, 8000 Århus C

  Journalnummer: 1-51-71-339-23

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsoplysninger

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 683-00012, Hækvej, Bjergby - Rester fra kabelafbrænding

  Journalnummer: 1-51-71-2270-07

  Område: Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Dokumenter til historiske redegørelse

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: RU-JR, 701-00260, Lykkesholmvej 1 (tidl. Vestergade 14A ), 8444 Balle.

  Journalnummer: 1-51-71-1863-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: PH Kommissorium for PVE 2.2

  Afsendt d.: 04-03-2024

  Registreret d.: 04-03-2024

  Sagstitel: PH PVE-Herning 2023-2026

  Journalnummer: 1-36-72-14-23

  Område: Præhospitalet