Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Tryghedskasse_ svar til RLK

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SU-PL Den Regionale Lægemiddelkomité

  Journalnummer: 1-31-72-186-15

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: Tryghedskasse_ svar til RLK

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SU Diverse henvendelser til lægemiddelkonsulenterne

  Journalnummer: 1-15-1-72-4-12

  Område: Nære Sundhedstilbud

 • Ud

  Angående: Svar fra Region Midtjylland - Bekymring for parkinsonbehandlingen i Region Midtjylland - Parkinsonforeningen

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SU Neurologi i Region Midtjylland Sklerose, tysabri

  Journalnummer: 1-30-128-06-V

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: Analyseresultater,220968-220997/21

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, 751-01948, Egåvej 21, 8250 Egå

  Journalnummer: 1-51-71-469-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsmateriale, Byporten, Aarhus Ø, Byggefelt B og C.

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 751-01408, Sverigesgade, Nordhavnsgade 5, 8000 Århus C

  Journalnummer: 1-51-71-293-11

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: RE: Verdensmål 4 og Høfde 42

  Afsendt d.: 15-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, Harboøre Tange, 673-00006, Oprensning af Høfde 42

  Journalnummer: 1-51-71-145-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: Verdensmål 4 og Høfde 42

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, Harboøre Tange, 673-00006, Oprensning af Høfde 42

  Journalnummer: 1-51-71-145-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: A225913-EX01 Ny fil tilføjet

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, Harboøre Tange, 673-00006, Oprensning af Høfde 42

  Journalnummer: 1-51-71-145-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Bilag - Anbefalinger til mål 5

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: Den Regionale Patientsikkerhedsgruppe

  Journalnummer: 1-49-72-3-12

  Område: x Strategisk Kvalitet nedlagt

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsmateriale, Byporten, Aarhus Ø, Byggefelt B og C.

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, 751-07296, Dalargade 1, Bernhardt Jensens Boulevard 7, 8000 Århus C

  Journalnummer: 1-51-71-162-16

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsmateriale, Byporten, Aarhus Ø, Byggefelt B og C

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR 751-05780 m.fl Århus Havn, nordlige del

  Journalnummer: 1-51-71-1742-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Status vedr. påbudssag på Kåstrup Losseplads samt endeligt påbud

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 781-00007, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup - I/S SKIVEEGNENS RENOVATIONSSELSKAB

  Journalnummer: 1-51-71-2659-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: VVM-screening - afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af råvandsledning fra ny boring til Gylling Vandværk, Søbyvej 8, 8300 Odder

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, Samarbejde om grundvand, Odder Kommune

  Journalnummer: 1-34-71-28-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer

  Afsendt d.: 16-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 8g Oddense By, Oddense - Frammerslevvej 17a, 7860 Spøttrup

  Journalnummer: 1-50-71-33-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Mødeplan SUNS 2021

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: FS-SEK udvalg for nære sundhedstilbud 2021

  Journalnummer: 1-00-2-21

  Område: Regionssekretariatet

 • Ud

  Angående: Invitation til Ekspertgruppemøde i Skizofreni d. 12.-13. november

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: PS-KITU-U, Deltagelse i lægemiddelkonferencer mv. 2021, lægemiddelfirmaer

  Journalnummer: 1-13-5-391-20

  Område: PS Ledelsessekretariatet

 • Ind

  Angående: Referat fra mødet i Følgegruppen for support 17. september

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: Følgegruppen for support - Brugerklubben SBSYS

  Journalnummer: 1-16-4-138-21

  Område: Regionssekretariatet

 • Ud

  Angående: Bemærkninger, Godsbanegade 16, 8700 Horsens

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 615-00369, Andreas Steenbergs Plads 13, Godsbanevej 16, 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-461-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: SV: Sikkerhedshegn - 5 års eftersyn

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: BYG Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1 - VEDLIGEHOLDELSE Psykiatri 2014 - Betonrenovering - Tilkøb af sikkerhed på 4. etage - Hegn

  Journalnummer: 1-61-19-14

  Område: Koncernøkonomi

 • Ud

  Angående: Referat møde Psykiatrien og OPP leveranderøren 09-09-2021

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: PS-ØP, Planlægning af udvidelse af AUH Psykiatriens bygninger 2021

  Journalnummer: 1-30-74-6-21

  Område: PS Ledelsessekretariatet

 • Ud

  Angående: Referat af møde vedrørende udvidelse af OPP aftalen AUH Psykiatrien 16-09-2021

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: PS-ØP, Planlægning af udvidelse af AUH Psykiatriens bygninger 2021

  Journalnummer: 1-30-74-6-21

  Område: PS Ledelsessekretariatet

 • Ind

  Angående: Kvittering børneattest

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SU- Børneattest, Almenpraksis 2021

  Journalnummer: 1-12-72-9-21

  Område: Koncernøkonomi

 • Ind

  Angående: Anmodning om sagsmateriale, Randersvej 8, Ry

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 737-00141, Randersvej 8, 8680 Ry.

  Journalnummer: 1-51-71-1275-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Sagsmateriale, lokalitet 737-00141

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 737-00141, Randersvej 8, 8680 Ry.

  Journalnummer: 1-51-71-1275-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Økonomiskema, Odelsgade 50A-D, 7130 Juelsminde

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 766-00760, Odelsgade 50A-D, 7130 Juelsminde -

  Journalnummer: 1-51-71-481-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven, Arhusvej 89 og Haraldsvej 12, 8900 Randers

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, 731-00664, Århusvej 89, Haraldsvej 12, 8900 Randers

  Journalnummer: 1-51-71-45-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, 731-00664, Århusvej 89, Haraldsvej 12, 8900 Randers

  Journalnummer: 1-51-71-45-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Oplæg til undersøgelse, Kollerupvej 3, Østbirk

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 615-00757, Kollerupvej 3, 8752 Østbirk - Torp Andelsmejeri

  Journalnummer: 1-51-71-1202-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: 2021-1525 2021-09-10 Århusvej 89, Randers SØ lok nr 731-00664_RAPPORT_Revideret 1

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, 731-00664, Århusvej 89, Haraldsvej 12, 8900 Randers

  Journalnummer: 1-51-71-45-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Forespørgsel vedr. deponeret flyvaske, Nørskovvej 6, Skanderborg

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU-JR, 745-00002, Nørskovvej 6, 8660 Skanderborg - VROLD FLYVEASKEDEPOT

  Journalnummer: 1-51-71-4502-09

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: T.o.: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven, Århusvej 89 og Haraldsvej 12, 8900 Randers

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, 731-00664, Århusvej 89, Haraldsvej 12, 8900 Randers

  Journalnummer: 1-51-71-45-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Aktivitets- og økonomiopfølgning pr. 31. august 2021

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU Opfølgning på økonomi i den regionale udviklingsstrategi (RUS)

  Journalnummer: 1-22-76-1-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Rapport, Indsats 2 og 4, Type 2 diabetes et samarbejde i midtklyngen - Indsats kommunale sundhedstilbud_Juni 2021

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: Koncern Kvalitet – Diabetes SST-satspulje_Midtklyngen styrket samarbejde og kvalitet

  Journalnummer: 1-35-72-2-20

  Område: Koncern Kvalitet

 • Ind

  Angående: Projektbeskrivelse_Diabetes Fastholdelse DEFACTUM 2021.09.14_underskrevet

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: Koncern Kvalitet – Diabetes SST-satspulje_Midtklyngen styrket samarbejde og kvalitet

  Journalnummer: 1-35-72-2-20

  Område: Koncern Kvalitet

 • Ud

  Angående: Udkast kommissorium

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: Styregruppe for den administrative arbejdsplads

  Journalnummer: 1-01-82-72-21

  Område: Regionssekretariatet

 • Ud

  Angående: Udkast kommissorium

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: Ledelsesmøder Regionssekretariatet og It

  Journalnummer: 1-01-81-76-21

  Område: Regionssekretariatet

 • Ind

  Angående: Referat - AG endeligt

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: RU, Udmøntning af bæredygtighedsstrategi

  Journalnummer: 1-31-76-4-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Udkast til oplæg i klynger_DIGTE

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SUPL - Styregruppen DIGTE (DIGitale sundhedsløsninger og TElemedicin)

  Journalnummer: 1-01-72-15-20

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ud

  Angående: Program for døgnseminar dag 2 om forbedring

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SO, Forbedringsarbejdet på socialområdet 2021

  Journalnummer: 1-36-73-11-20

  Område: PS Ledelsessekretariatet

 • Ud

  Angående: Interveiwspørgsmål til Janni fra SAU

  Afsendt d.: 17-09-2021

  Registreret d.: 17-09-2021

  Sagstitel: SO, Forbedringsarbejdet på socialområdet 2021

  Journalnummer: 1-36-73-11-20

  Område: PS Ledelsessekretariatet