Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside.

Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.


Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

 

Se alle postlister
 • Ind

  Angående: Skitse for 16 særlige pladser i Gødstrup

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Etablering af særlige pladser i psykiatrien

  Journalnummer: 1-30-74-19-17

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Case Clinics

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: I&M Driftsforum for projekt for professionel vareforsyning og etablering af fælles regionslager 2017-2018

  Journalnummer: 1-01-72-6-17

  Område: Indkøb & Medicoteknik

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: SV: Præcisering af bestilling og ændret frist: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. krav til forsendelsesfirmaer ansvarlige for afsendelse af svar på medicinske prøver - FRIST: 14. nove.

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: IM Anmodning om bidrag fra regionerne til besvarelse af Folketingsspørgsmål - SUU alm.del spm. 115

  Journalnummer: 1-31-72-301-17

  Område: Indkøb & Medicoteknik

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Forvarsel og partshøring af afgørelse om undersøgelse/oprensning af jordforurening

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00033, Færgevejen 3, 8400 Ebeltoft.

  Journalnummer: 1-51-71-183-11

  Område: Miljø

  Fra/til: Syddjurs Kommune - Natur og Miljø

 • Ind

  Angående: Undersøgelsesoplæg til kommentering inden igangsætning af undersøgelse

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 760-00830, Havnegade 7, 6960 Hvide Sande - Fiskeriforening

  Journalnummer: 1-51-71-247-17

  Område: Miljø

  Fra/til: DGE A/S

 • Ud

  Angående: VS: Repræsentant i bestyrelsen

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: FS-SEK Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Business College

  Journalnummer: 0-2-147-13

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Elstedvej 99. Matr.nr. 33e Lisbjerg, Århus Jorder. Virksomheder og Jords udtalelse til terrænregulering

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, vurdering jorddeponering ikke omfattet af §52, matr. nr. 33e, Lisbjerg, Aarhus Jorder

  Journalnummer: 1-50-71-31-17

  Område: Miljø

  Fra/til: Aarhus Kommune - Miljø og Energi

 • Ind

  Angående: Tilladelse til indvinding af grundvand, Hviids Planteskole, Bjerringbro

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 767-00100, Orholmvej 1, 8850 Bjerringbro - HVIIDS PLANTESKOLE

  Journalnummer: 1-51-71-3417-09

  Område: Miljø

  Fra/til: Favrskov Kommune

 • Ind

  Angående: Anmodning om oplysninger om forureningen på ejendommen

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 657-70147, Merkurvej 1, 7400 Herning - OK Benzin.

  Journalnummer: 1-51-71-1923-07

  Område: Miljø

  Fra/til: RED PROPERTY ADVISERS P/S

 • Ind

  Angående: Endelig rapport om forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 791-00454, Gartnervænget 18, 9620 Aalestrup.

  Journalnummer: 1-51-71-69-09

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ud

  Angående: Årsplan 2018 Psykiatrien i Region Midtjylland

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-PL Psykiatriplan 2017

  Journalnummer: 1-31-72-26-16

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Opr. til Danske Regioner

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: FS-SEK Sundhedsret - Regionens muligheder for at tilbyde en læge på institutionen "Landsbyen Sølund"

  Journalnummer: 1-10-72-402-17

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Udgår af kortlægning efter undersøgelse

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 729-00021, Hovedvejen 8, 8900 Randers C.

  Journalnummer: 1-51-71-111-13

  Område: Miljø

  Fra/til: ERHVERVSCENTER RANDERS NORD ApS

 • Ind

  Angående: pkt 3_Taskliste_24_11_2017 1

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PH IT-Styregruppe Præhospitalet

  Journalnummer: 1-01-72-55-14

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Udgår af kortlægning efter undersøgelse

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 729-00021, Hovedvejen 8, 8900 Randers C.

  Journalnummer: 1-51-71-111-13

  Område: Miljø

  Fra/til: ERHVERVSCENTER RANDERS NORD ApS

 • Ud

  Angående: Karlshøjvej 10 oprensning efter spild

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00060, Karlshøjvej 10, 8420 Knebel.

  Journalnummer: 1-51-71-1561-08

  Område: Miljø

  Fra/til: Niras A/S

 • Ud

  Angående: Karlshøjvej 10 materiale til værditabssag

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00060, Karlshøjvej 10, 8420 Knebel.

  Journalnummer: 1-51-71-1561-08

  Område: Miljø

  Fra/til: Niras A/S

 • Ud

  Angående: SV: tilsagn fra Niras

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00060, Karlshøjvej 10, 8420 Knebel.

  Journalnummer: 1-51-71-1561-08

  Område: Miljø

  Fra/til: Niras A/S

 • Ind

  Angående: Tilsagn fra Niras

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 701-00060, Karlshøjvej 10, 8420 Knebel.

  Journalnummer: 1-51-71-1561-08

  Område: Miljø

  Fra/til: Niras A/S

 • Ud

  Angående: SV: Knudevejen 23, Hørning

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, Åbo Kildeplads - opsporing af punktkilde til grundvandsforurening

  Journalnummer: 1-51-71-177-11

  Område: Miljø

  Fra/til: Sven Erik Halse

 • Ud

  Angående: Bilag 2 Psykiatrien i Nordvest - Visioner og indhold

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-PL Psykiatriområdet 2016 og frem

  Journalnummer: 1-31-72-139-16

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Bilag 3 Økonomioplæg - Psykiatrien i Nordvest

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-PL Psykiatriområdet 2016 og frem

  Journalnummer: 1-31-72-139-16

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Ansøgning om tilladelse til udledning af vand fra prøvepumpning ved Åbo

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, Åbo Kildeplads - opsporing af punktkilde til grundvandsforurening

  Journalnummer: 1-51-71-177-11

  Område: Miljø

  Fra/til: ORBICON A/S

 • Ind

  Angående: SV: Pejleboringer og boringsinformation

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, Åbo Kildeplads - opsporing af punktkilde til grundvandsforurening

  Journalnummer: 1-51-71-177-11

  Område: Miljø

  Fra/til: ORBICON A/S

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Godkendelse af referat behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: FS-SEK Lederforum for it, Styregruppen for it

  Journalnummer: 1-01-82-8-12

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Meddelelser og opfølgning fra sidste møde behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: FS-SEK Lederforum for it, Styregruppen for it

  Journalnummer: 1-01-82-8-12

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Næste møde behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: FS-SEK Lederforum for it, Styregruppen for it

  Journalnummer: 1-01-82-8-12

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Eventuelt behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: FS-SEK Lederforum for it, Styregruppen for it

  Journalnummer: 1-01-82-8-12

  Område: Regionssekretariatet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Status på regionens fælles it-platform behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: Regionens fælles it-platform

  Journalnummer: 1-11-82-2-12

  Område: It-stab

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Orientering om Licensstyring 2017 behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: IT Økonomi - Licensstyrring

  Journalnummer: 1-16-4-47-17

  Område: It-stab

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: RIS/PACS Konsolidering behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: It-Udvikling

  Journalnummer: 1-31-82-8-14

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Status på IT projekter behandlet på mødet 31. august 2017 kl. 13:30 (Regionshospitalet Randers) i Lederforum for it (2017).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: IT Projektoversigter til styregrupper

  Journalnummer: 1-31-82-4-09

  Område: It-Udvikling

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: VS: Svarudkast ønskes: Brev vedr. bekymring for den fremtidige efteruddannelse af speciallæger i Region Midtjylland

  Afsendt d.: 14-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-LU Efteruddannelse og kompetenceudvikling af speciallæger

  Journalnummer: 1-30-72-216-12

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Svar vedr. pesticider

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, Kommunikation til vandværker om Region Midtjyllands pesticidindsats

  Journalnummer: 1-34-71-4-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: I/S LUNDØ N VANDV OG GRUNDEJERF

 • Ind

  Angående: Dagsorden RUR-akut, læger d. 27. november 2017

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-LU Regional efteruddannelsesråd, Akutuddannelsen - læger

  Journalnummer: 1-30-72-126-15

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Kommissorium for Styregruppe for efteruddannelse i akutmedicin 2016

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-LU Regional efteruddannelsesråd, Akutuddannelsen - læger

  Journalnummer: 1-30-72-126-15

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: dagsorden national styregruppe for akutuddannelserne

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-LU Regional efteruddannelsesråd, Akutuddannelsen - læger

  Journalnummer: 1-30-72-126-15

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Referat RUR-akut, læger d. 6. april 2017 Godkendt

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-LU Regional efteruddannelsesråd, Akutuddannelsen - læger

  Journalnummer: 1-30-72-126-15

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Referat RUR-akut, læger d. 6. april 2017 Godkendt

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-LU Regional efteruddannelsesråd, Akutuddannelsen - læger

  Journalnummer: 1-30-72-126-15

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Orientering

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, Åbo Kildeplads - opsporing af punktkilde til grundvandsforurening

  Journalnummer: 1-51-71-177-11

  Område: Miljø

  Fra/til: ORBICON A/S

 • Ind

  Angående: 3 kvartal 2017 kvartalsrapportering Dansk Center for Partikelterapi

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-PL Partikelterapi

  Journalnummer: 1-31-72-83-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2017 behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N2.docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: 781-00141_Amtsvejen 18-20 og 27A, Spøttrup_revideret rapport

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 781-00141, Amtsvejen 27A, 7860 Spøttrup - SERVICESTATION I NR. LEM

  Journalnummer: 1-51-71-1002-09

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ind

  Angående: Revideret rapport

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 703-00067, Smedeskovvej 40, 8464 Galten.

  Journalnummer: 1-51-71-4373-09

  Område: Miljø

  Fra/til: GEO

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Godkendelse af dagsorden behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N2)) i Gødstrup - Midlertidi.docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Eventuelt behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N2)) i Gødstrup - Midlertidigt underudvalg .docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Udgår inden korflægning

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 751-10200, Tisetvej 46, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-338-17

  Område: Miljø

  Fra/til: Allan Lauridsen

 • Ind

  Angående: Graveansøgning Haldum

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 7l og 7m VItten by, Vitten - Haldum Grusgrav - Favrskov

  Journalnummer: 1-50-71-35-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S HALDUM

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægn. iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 751-10200, Tisetvej 46, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-338-17

  Område: Miljø

  Fra/til: Allan Lauridsen

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægning

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 751-10200, Tisetvej 46, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-338-17

  Område: Miljø

  Fra/til: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA V/OLE JACOBSEN

 • Ind

  Angående: Notat

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 25a og 30b Nim by, Nim - Colas - Horsens

  Journalnummer: 1-50-71-36-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COLAS DANMARK A/S

 • Ud

  Angående: SV: Undersøgelsesoplæg til kommentering inden igangsætning

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 760-00830, Havnegade 7, 6960 Hvide Sande - Fiskeriforening

  Journalnummer: 1-51-71-247-17

  Område: Miljø

  Fra/til: DGE A/S

 • Ind

  Angående: Bilag 2-7

  Afsendt d.: 16-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 25a og 30b Nim by, Nim - Colas - Horsens

  Journalnummer: 1-50-71-36-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COLAS DANMARK A/S

 • Ind

  Angående: Supplerende poreluftmålinger, Birkemosevej

  Afsendt d.: 13-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 751-01100, Birkemosevej 32, 8361 Hasselager - BIRKEMOSEVEJ 32

  Journalnummer: 1-51-71-147-09

  Område: Miljø

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Fremtidig organisering behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N2)) i Gødstrup - Midlertidigt.docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægning

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 751-10200, Tisetvej 46, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-338-17

  Område: Miljø

  Fra/til: Aarhus Kommune, Miljø og Energi

 • Ind

  Angående: Ansøgning

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 25a og 30b Nim by, Nim - Colas - Horsens

  Journalnummer: 1-50-71-36-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COLAS DANMARK A/S

 • Ud

  Angående: SV: Orientering

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, Åbo Kildeplads - opsporing af punktkilde til grundvandsforurening

  Journalnummer: 1-51-71-177-11

  Område: Miljø

  Fra/til: ORBICON A/S

 • Ind

  Angående: Risikorapportering 3 kvartal 2017-DCPT

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: SU-PL Partikelterapi

  Journalnummer: 1-31-72-83-14

  Område: Sundhedsplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Orientering om status på planlægning af byggeriet behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N2).docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: Supplerende poreluftmålinger, Birkemosevej

  Afsendt d.: 13-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU-JR, 751-00888, Birkemosevej 9, 8361 Hasselager - BIRKEMOSEVEJ

  Journalnummer: 1-51-71-104-09

  Område: Miljø

  Fra/til: NIRAS Århus

 • Ud

  Angående: Høringssvar bekendtgørelser om skaldyr

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU Indsatsprogram bio-økonomi

  Journalnummer: 1-33-76-3-14

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Kommunikationsindsatsen behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N2)) i Gødstrup - Midlertidig.docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Dagsordenspunkt: Udvalgets medlemmer/suppleanter og tilstede på møde behandlet på mødet 21. september 2017 kl. 13:30 (Udvalgsværelse 2, Regionshospitalet, Gl. Landevej 61, 7400 Herning (Indgang N.docx

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: PS-PSYKPL, Midlertidigt underudvalg vedrørende psykiatriens sammenflytning i Gødstrup

  Journalnummer: 1-13-3-42-15

  Område: PS Psykiatriplanlægning

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Udgår inden kortlægn. iht. jordforureningslov

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, 751-10200, Tisetvej 46, 8355 Solbjerg

  Journalnummer: 1-51-71-338-17

  Område: Miljø

  Fra/til: Allan Lauridsen

 • Ind

  Angående: Bilag 8-9

  Afsendt d.: 17-11-2017

  Registreret d.: 17-11-2017

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 25a og 30b Nim by, Nim - Colas - Horsens

  Journalnummer: 1-50-71-36-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: COLAS DANMARK A/S