Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.

Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

Postlister

Se alle postlister
 • Ud

  Angående: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 746-00126, Thomas Helsteds Vej, 8660 Skanderborg - slagger

  Journalnummer: 1-51-71-351-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse om kortlægning på V1

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 746-00126, Thomas Helsteds Vej, 8660 Skanderborg - slagger

  Journalnummer: 1-51-71-351-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse om kortlægning på V1

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 746-00126, Thomas Helsteds Vej, 8660 Skanderborg - slagger

  Journalnummer: 1-51-71-351-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Vedrørende Thomas Helsteds Vej 22X, 8660 Skanderborg

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 746-00126, Thomas Helsteds Vej, 8660 Skanderborg - slagger

  Journalnummer: 1-51-71-351-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse om kortlægning på V2

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 685-30044, Østerbro 13, 6933 Kibæk - Ernst Voss Fabrik/Multiform køkken og bad

  Journalnummer: 1-51-71-210-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 685-30044, Østerbro 13, 6933 Kibæk - Ernst Voss Fabrik/Multiform køkken og bad

  Journalnummer: 1-51-71-210-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Afgørelse om kortlægning på V2

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 685-30044, Østerbro 13, 6933 Kibæk - Ernst Voss Fabrik/Multiform køkken og bad

  Journalnummer: 1-51-71-210-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Vedørende Østerbro 13, 6933 Kibæk

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 685-30044, Østerbro 13, 6933 Kibæk - Ernst Voss Fabrik/Multiform køkken og bad

  Journalnummer: 1-51-71-210-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Vedrørende Østerbro 13, 6933 Kibæk

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 685-30044, Østerbro 13, 6933 Kibæk - Ernst Voss Fabrik/Multiform køkken og bad

  Journalnummer: 1-51-71-210-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Vedrørende Østerbro 13, 6933 Kibæk

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 685-30044, Østerbro 13, 6933 Kibæk - Ernst Voss Fabrik/Multiform køkken og bad

  Journalnummer: 1-51-71-210-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Ekstern gennemgang af støjredegørelse for ansøgt råstofindvinding. Bøgedal II

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, BØGEDAL II, matr. nr. 2l Brårup By, Grønbæk - Bøgedal 18b, 8643 Ans By - Silkeborg 40

  Journalnummer: 1-50-71-27-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: TankerneBagVIS

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: IT DIDA Implementeringsgruppen

  Journalnummer: 1-16-4-109-18

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: Høring over forslag til Lov om ændring af databeskyttelsesloven (Tilpasning af adgangen til indsigt hos Folketingets Ombudsmand) - j.nr. 2021-7910-0033

  Afsendt d.: 12-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: FS-SEK Høring over udkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven (Tilpasning af adgangen til indsigt hos Folketingets Ombudsmand).

  Journalnummer: 1-10-70-64-22

  Område: Regionssekretariatet

 • Ind

  Angående: Høringsbrev (generelt).pdf

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: FS-SEK Høring over udkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven (Tilpasning af adgangen til indsigt hos Folketingets Ombudsmand).

  Journalnummer: 1-10-70-64-22

  Område: Regionssekretariatet

 • Ind

  Angående: SV: Region Midtjylland sender råstofredegørelse i høring 1. juni til 14. august 2022

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofplan 2024 for Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-34-76-1-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: VS:

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofplan 2024 for Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-34-76-1-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Mistanke om jordforurening, Skolevej 21a

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Samarbejde om jordforurening, Syddjurs Kommune

  Journalnummer: 1-34-71-5-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-148-2021. Nedrivning af bygninger, renovering og opførelse af nye bygninger

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2022

  Journalnummer: 1-50-71-2-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: FN-MJØ-059-2022. Udhus

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Afgørelser fra Fredningsnævnet - Råstof - 2022

  Journalnummer: 1-50-71-2-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Miljøteknisk rapport, Egebjergvej 173, Horsens

  Afsendt d.: 02-08-2016

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 615-02092, Egesholm 1, ( tidligere Egebjergvej 173 ), 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-105-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Anmodning om arkivmateriale på Egebjergvej 173, 8700 Horsens

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 615-02092, Egesholm 1, ( tidligere Egebjergvej 173 ), 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-105-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: - Svar udbedes - Udfasning af Basic Authentication den 1. oktober 2022 - er du klar med SBSYS?

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: ESDH Henvendelser fra / til Brugerklubben SBSYS omkring ESDH og brugerklubsamarbejde 2022

  Journalnummer: 1-15-1-81-2-22

  Område: Regionssekretariatet

 • Ud

  Angående: Oplysning om sagsmateriale i MidtArkiv

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 615-02092, Egesholm 1, ( tidligere Egebjergvej 173 ), 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-105-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Situationsplaner, Egesholm 1, Egebjerg, 8700 Horsens (tidligere Egebjergvej 173

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 615-02092, Egesholm 1, ( tidligere Egebjergvej 173 ), 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-105-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Til orientering - Brev fra Center for Neurorehabilitering, Filadelfia vedr. årsrapport for 2021 samt årsrapporten 2021

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: SU Neurorehabilitering i Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-30-72-202-07

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: VS: Brev fra Center for Neurorehabilitering, Filadelfia vedr. årsrapport for 2021 samt årsrapporten 2021

  Afsendt d.: 04-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: SU Neurorehabilitering i Region Midtjylland

  Journalnummer: 1-30-72-202-07

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: Oversigt med ændringer i titler

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: PS-HR, NDIS Opdatering af stillingsbetegnelser, 2022

  Journalnummer: 1-30-74-49-22

  Område: PS Ledelsessekretariatet

 • Ind

  Angående: Supplerende oplysninger, Egesholm 1, Egebjerg, 8700 Horsens (tidligere Egebjergvej 173

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 615-02092, Egesholm 1, ( tidligere Egebjergvej 173 ), 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-105-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Straks anmeldelse, Egesholm 1, Egebjerg, 8700 Horsens

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 615-02092, Egesholm 1, ( tidligere Egebjergvej 173 ), 8700 Horsens.

  Journalnummer: 1-51-71-105-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1025357 vedrørende Klage vedr. råstof - Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofplan 2020 for Region Midtjylland - Del 2

  Journalnummer: 1-34-76-2-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Frederiksbergvej 57 - udlagt knust asfalt

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, xxx-xxxxx, Frederiksbergvej 57, Gjerlev J - genanvendelse af knust asfalt

  Journalnummer: 1-51-71-449-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: Frederiksbergvej 57 - udlagt knust asfalt

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, xxx-xxxxx, Frederiksbergvej 57, Gjerlev J - genanvendelse af knust asfalt

  Journalnummer: 1-51-71-449-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: SV: Frederiksbergvej 57 - udlagt knust asfalt

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, xxx-xxxxx, Frederiksbergvej 57, Gjerlev J - genanvendelse af knust asfalt

  Journalnummer: 1-51-71-449-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Prøvetagning af boring DGU nr. 88.3659

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 737-00006, Hårbyvej 2, 8680 Ry - Skanderborgvej

  Journalnummer: 1-51-71-16-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: SV: Prøvetagning af boring DGU nr. 88.3659

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 737-00006, Hårbyvej 2, 8680 Ry - Skanderborgvej

  Journalnummer: 1-51-71-16-18

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Orientering om lokaliseret

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 791-00651, Perikonvej 13, 8800 Viborg - Tidligere gartneri

  Journalnummer: 1-51-71-448-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: RM har ingen oplysninger om forurening på Skolevej 21A, Mørke

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Samarbejde om jordforurening, Syddjurs Kommune

  Journalnummer: 1-34-71-5-21

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Indlæg i klagesag omkring kravet om dokumenteret samtykke fra ejer af areal til ansøgning

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 8a Stjær By, Stjær i Skanderborg kommune. Skanderborg 11

  Journalnummer: 1-50-71-4-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast Screeningsafgørelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Forespørgsel om forureningsårsag og tidspunkt, Sønderskovvej 14, 8520 Lystrup

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 751-01145, Sønderskovvej 14, 8520 Lystrup

  Journalnummer: 1-51-71-440-15

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Bilag B - Screeningsafgørelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast - Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 21c Råby By, Råby

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Opfyldelse af påbud om undersøgelse af olieforurening fra villaolietankinstallation - Fasanvænget 1, 8330 Beder

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 751-10430, Fasanvænget 1, 8330 Beder

  Journalnummer: 1-51-71-141-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Huslejestigning pr. 1.4.22 - OPA 13-19

  Afsendt d.: 21-02-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: FS-SEK Lejekontrakt, Olof Palmes Alle 13-19, 8200 Aarhus N - Driftscentre - inkl. Olof Palmes Alle 15 og Olof Palmes Alle 17

  Journalnummer: 1-60-4-06-V

  Område: Intern Service - Rengøring og Pedel

 • Ind

  Angående: Huslejestigning pr. 1.4.22 - OPA 32-36

  Afsendt d.: 21-02-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: FS-SEK Lejekontrakter - Olof Palmes Alle 22, 25 og 26 samt Olof Palmes Alle 32-36, 8200 Århus N

  Journalnummer: 1-61-32-08

  Område: Intern Service - Rengøring og Pedel

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: SDS Bilag 2 Beslutningsgraf hjemmelsomraader - Kopi

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: IT DIDA Implementeringsgruppen

  Journalnummer: 1-16-4-109-18

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: SDS Bilag1KommendeAfklaringer_V091 - Kopi

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: IT DIDA Implementeringsgruppen

  Journalnummer: 1-16-4-109-18

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: SDS MålbilledeSamtykkeFrabedelseDatabehandlingSundhedsomraadet_V091

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: IT DIDA Implementeringsgruppen

  Journalnummer: 1-16-4-109-18

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: DIGST Målbillede for digitalt samtykke og frabedelse ver. 1.0

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: IT DIDA Implementeringsgruppen

  Journalnummer: 1-16-4-109-18

  Område: It-stab

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Udkast til rapport, videregående forureningsundersøgelse, Storegade 2, 8990 Fårup

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU-JR, 729-00156, Storegade 2, 2A, 8990 Fårup

  Journalnummer: 1-51-71-404-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Udkast til råstoftilladelse

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 21c Råby By, Råby - Stadionvej, 8970 Dalbyover - Dalbyover Kalkgrav - Randers 24

  Journalnummer: 1-50-71-8-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: EPJ leverancer

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: IT DIDA Implementeringsgruppen

  Journalnummer: 1-16-4-109-18

  Område: It-stab

 • Ind

  Angående: Videresendelse af anmeldelse om brug i strid med tilladelse.

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By, Stjær og 2g Kollens Mølle, Adslev - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Rapport_12.10.2012_751-00661, Gammel Landevej 94

  Afsendt d.: 12-10-2012

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU-JR, 751-00661, Gammel Landevej 94, 8380 Trige.

  Journalnummer: 1-51-71-2423-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU Tilgængeliggørelse af RU-publikationer

  Journalnummer: 1-31-76-1-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Region Midtjyllands handleplan for jordforurening 2020-2025

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU Tilgængeliggørelse af RU-publikationer

  Journalnummer: 1-31-76-1-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Strategi for bæredygtig udvikling i landdistrikterne 2020-2030

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU Tilgængeliggørelse af RU-publikationer

  Journalnummer: 1-31-76-1-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Region Midtjyllands Kulturpolitik 2020-2024

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU Tilgængeliggørelse af RU-publikationer

  Journalnummer: 1-31-76-1-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Vs: Forslag til reorganisering af lægemiddelområdet i Region Midtjylland

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: SU-PL Specialeråd

  Journalnummer: 1-31-72-178-12

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ud

  Angående: VS: Forslag til reorganisering af lægemiddelområdet i Region Midtjylland

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: SU-PL Specialeråd

  Journalnummer: 1-31-72-178-12

  Område: Sundhedsplanlægning

 • Ind

  Angående: 20220830_Dagsorden_Tværsektorielt Uddannelsesforum

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: HR-SU Tværsektorielt Uddannelsesforum på Professionshøjskolen UCN

  Journalnummer: 1-15-1-72-24-22

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

 • Ind

  Angående: Tværsektorielt_uddannelsesforum_kommissorium_FINAL

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: HR-SU Tværsektorielt Uddannelsesforum på Professionshøjskolen UCN

  Journalnummer: 1-15-1-72-24-22

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

 • Ind

  Angående: Bilag1_Optag_2022

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: HR-SU Tværsektorielt Uddannelsesforum på Professionshøjskolen UCN

  Journalnummer: 1-15-1-72-24-22

  Område: Sundhedsuddannelser (HR)

 • Ind

  Angående: Vedr. Line-Hyldahl Rishøj og indtastning i GeoGIS

  Afsendt d.: 16-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Tildeling af puljer på rammen for forureningsundersøgelser 2019-2023

  Journalnummer: 1-31-71-1-19

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: Følgebrev til anmodning om aktindsigt

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Aktindsigt i alt materiale vedr. afholdt møde ang. den nye grusgrav Rom Syd på flyvepladsen hvor både Regionen og Lemvig Kommune var repræsenteret.

  Journalnummer: 1-12-71-22-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ind

  Angående: §8 tilladelse til nedrivning af klubhus og opførelse af nyt, Marselisborg Havnevej 4

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU-JR, 751-00507, Marselisborg Havnevej 4, 8000 Århus C.

  Journalnummer: 1-51-71-3757-08

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Fremsendelse af dokumenter til NCC

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU-JR, 657-00027, Mads Eg Damgaards Vej 69, Kærvej 1, 7400 Herning - Luxol A/S Vejmatriel

  Journalnummer: 1-51-71-3066-07

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Er der nyt i sagen?

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, 706-00094, Søvej 2, 8410 Rønde - afbrænding af jernbanesveller

  Journalnummer: 1-51-71-383-20

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Svar på anmodning om aktindsigt

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: RU, Aktindsigt i alt materiale vedr. afholdt møde ang. den nye grusgrav Rom Syd på flyvepladsen hvor både Regionen og Lemvig Kommune var repræsenteret.

  Journalnummer: 1-12-71-22-22

  Område: Regional Udvikling

 • Ud

  Angående: Gennemgang af kritikpunkterne

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: DPO funktionen - Whistleblower sag NGC

  Journalnummer: 1-10-82-22-22

  Område: Regionssekretariatet

 • Ud

  Angående: SV: SV: Opfølgning på møde mellem NGC og regionernes DPO'er m.fl.

  Afsendt d.: 17-08-2022

  Registreret d.: 17-08-2022

  Sagstitel: DPO funktionen - Whistleblower sag NGC

  Journalnummer: 1-10-82-22-22

  Område: Regionssekretariatet