Forbud mod besøg

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at ledsage pateinter og besøge indlagte patienter samt beboere på bosteder og botilbud.

Besøgsforbuddet gælder alle - også ledsagere.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne, mindreårige børn.

Barslende må have en ledsager med til en fødsel. Øvrige barselsbesøg er ikke tilladt.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på hospitalet, kan der i særlige tilfælde aftales andre undtagelser.

Læs mere om det landsdækkende besøgsforbud på Danske Regioners hjemmeside

Læs mere om forbuddet mod besøg på bosteder her

Status på COVID-19

Opdateres dagligt kl. 13.00

  • Indlagte med COVID-19 i regionen i alt: 67
  • Heraf indlagte på intensivafdelinger: 22

Indlagte med COVID-19 per hospital

  • Aarhus Universitetshospital: 21
  • Regionshospitalet Randers: 6
  • Regionshospitalet Horsens: 4
  • Hospitalsenheden Vest: 26
  • Hospitalsenhed Midt: 10
  • Psykiatrien: 0

Antal er aktuelt indlagte på opgørelsestidspunktet

Yderligere statistik fra Sundhedsstyrelsen samt info om dataindsamling

Situationen ændres hele tiden, så følg de nationale informationer på www.coronasmitte.dk

Aflysninger på hospitalerne - tjek din e-boks

Til sundhedsfaglige