Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til en ny psykiatriplan, som sætter rammen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år. Region Midtjyllands psykiatriplan bygger videre på eksisterende indsatser og beskriver regionsrådets ambitioner inden for følgende temaer:

  • Udredning og behandling
  • Patienter, pårørende og peers
  • Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
  • En attraktiv arbejdsplads
  • Sammenhæng
  • Børn og unge
  • Mental sundhed
  • Lighed og afstigmatisering
  • De bygningsmæssige rammer

Forslaget til psykiatriplan indeholder store ambitioner på psykiatriens vegne, som forudsætter en gradvis opbygning af den nødvendige kapacitet og de nødvendige indsatser. Nogle ambitioner er konkrete og vil forholdsvis let kunne realiseres på kort sigt, mens andre skal kvalificeres nærmere og indgå i prioriteringen af regionens budget i de kommende år. Implementeringen af psykiatriplanen vil derfor ske gradvist over en længere årrække, hvor der løbende skal sættes handling bag de enkelte ambitioner.

Høringssvar og den videre proces

Regionsrådet besluttede den 23. august 2023 at sende forslaget til psykiatriplan i offentlig høring frem til den 11. oktober 2023.

En bred kreds af interessenter på sundhedsområdet modtog høringsversionen direkte. Derudover havde alle interesserede mulighed for at afgive høringssvar.

Region Midtjylland har modtaget 58 høringssvar til udkastet til psykiatriplanen. Alle modtagne høringssvar vil indgå i den videre proces frem mod regionsrådets endelige behandling af psykiatriplanen på regionsrådsmødet den 20. december 2023.