21.12.06: Regionsrådet har besluttet at samle børne- og ungdomspsykiatriske behandlingstilbud fra Herning, Viborg og Århus under ét med navnet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. 

Centerets største udfordring bliver at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel af psykiatrisk behandling af børn og unge. Regionen har derfor formet en stærk organisation, der er rede ved årsskiftet når centeret begynder arbejdet. Ideen er en samlet organisation som skal sikre en effektiv drift og en høj faglig standard i de børne- og ungdomspsykiatriske tilbud i hele Region Midtjylland.

Den kommende centerledelse kommer til at bestå af en ledende overlæge og en ledende sygeplejerske. Ledende overlæge bliver Jens Buchhave, som i dag er ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov. Og som ledende sygeplejerske tiltræder Vibeke Kivi Kristensen. Hun er tidligere oversygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Herning.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kommer til at omfatte en børneafdeling og en ungeafdeling. Begge afdelinger får behandlingstilbud i henholdsvis Herning, Viborg og Århus, men målet er i høj grad også, at den organisatoriske samling af børnepsykiatri og ungepsykiatri i selvstændige afdelinger medvirker til at styrke kvaliteten i behandlingen af alle aldersgrupper i hele Region Midtjylland.

Center for Spiseforstyrrelser i Århus bliver tilknyttet ungeafdelingen fra 1. januar 2007 

Yderligere oplysninger:
Chef for Børn, Unge og Specialrådgivning, Else Ammitzbøll, tlf. 8944 6480