22.12.06: Hvad hæmmer eller fremmer rehabiliteringen af kræftramte borgere i den erhvervsaktive alder? Hvordan kan kommunen støtte borgeren - allerede umiddelbart efter diagnosetidspunktet? Det er blandt spørgsmålene i et nyt samarbejdsprojekt mellem MarselisborgCentret, Jobcenter Marselisborg og de fire nye storkommuner: Viborg, Skive, Herning og Randers.

Udgangspunktet er at inddrage af den kræftramte borger, og fokus er bl.a. at skabe grobund tidlig og sammenhængende rehabilitering og jobfastholdelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening og Kræftens Bekæmpelse har fra 1. januar 2007 og over de næste to år afsat knap 8 millioner til projektet, der har fokus på tre indsatsområder.

Første område handler om at tilbyde en tidlig indsats og forbyggende indsats, der aktivt inddrager, støtter og fremmer borgerens/kræftpatientens evner og muligheder for at håndtere sin sygdom og livssituation. Målet er at udvikle en kommunal "forebyggende rehabiliteringspakke", som tilbydes borgeren tidligt i forløbet - når denne har modtaget sin kræftdiagnose.

Centralt for det andet indsatsområde er at skabe sammenhæng og koordination mellem sygehus, praksissektor og kommune og mellem de forskellige fagpersoner, som den kræftramte møder i sit rehabiliteringsforløb - på tværs af kommunale serviceområder. For at fremme processen udvikles en kommunal forankret koordinatorfunktion.

Det tredje indsatsområde handler om at fastholde den kræftramte borger i sit job. Denne del af projektet tager sigte på at udvikle et arbejdsfastholdelsesprogram, der aktivt inddrager og udbygger samarbejdet med offentlige og private virksomheder omkring arbejdspladsfastholdelse.

Ved at gennemføre projektet i fire kommuner er der lagt op til et samarbejde på tværs af kommunale grænser. Projektet lægger ligeledes op til et tæt samarbejde med de praktiserende læger, sygehuse/kræftafdelinger og Kræftens Bekæmpelse. Formålet er at skabe bedre grundlag for at rehabilitere kræftramte borgere i den erhvervsaktive alder.


Yderligere information
Projekt- og udviklingskonsulent Asbjørn Kurup, ak@marselisborgcentret.dk, tlf. 8949 1225 / 2674 5614


Fakta
MarselisborgCentret har som formål at bidrage til udviklingen af en bedre rehabiliteringspraksis i Danmark - på tværs af sektorer og fagskel. Udgangspunktet er en helhedsorienteret indsats, der matcher og videreudvikler den enkelte borgers ressourcer på trods af en given funktionsevnenedsættelse.

I samarbejde med den professionelle praksis og borgeren/brugeren varetages:
- forsknings-, evaluerings- og analyseopgaver
- udvikling af metoder og indsatser
- undervisning og kompetenceudvikling
- konsulent- og rådgivningsopgaver