13.12.06: Århus Sygehus og Skejby Sygehus skal samles i nyt byggeri i Skejby. Regionsrådet i Region Midtjylland har nu sagt ja til at sende rådgivningsopgaven i EU-udbud.

Projektet handler kort fortalt om at samle Århus Sygehus og Skejby Sygehus på Skejby Mark i et nyt universitetshospital. Planen er den største omlægning af eksisterende sygehuse i Danmark nogen sinde, og den forventes at være gennemført i løbet af 15-20 år.

Opgaven er på alle måder stor. Alene rådgivningen i forbindelse med byggeri og flytteri kan løbe op i mere end 500 millioner kroner. Derfor kommer opgaven i EU-udbud, så firmaer fra hele verden kan byde ind.

Århus Amtsråd godkendte EU-udbuddet i november, og på et møde 13. december sagde regionsrådet i Region Midtjylland også ja. Derfor er der nu grønt lys for at samle et hold af rådgivere, primært arkitekter og ingeniører, som skal følge byggeriet på Skejby Mark fra start til slut. Gruppen af rådgivere får som sin fornemste opgave at have et samlet overblik over funktionelle, logistiske, tekniske og arkitektoniske løsninger byggeriet igennem og kunne fastholde den røde tråd, fra første skitseprojekt til sidste etape af hospitalet står klar til brug.

– Med EU-udbuddet i slutningen af januar, går vi for alvor i gang. Omfanget af rådgivningsopgaven viser tydeligt, hvor stort et projekt der samlet set er tale om. Hospitalsbyen bliver et af regionsrådets absolut mest spændende opgaver, som kan være med til at vise vejen for fremtidens hospital, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Der er mange krav til det ny universitetshospital i Skejby. Nogle af dem er:

  • Nybyggeri af ca. 250.000 m2 med funktioner, der skal integreres med det eksisterende Skejby Sygehus på ca. 150.000 m2.
  • Byggeriet skal indrettes i samarbejde med et stort antal ledere, medarbejdere og brugere.
  • Stor funktionel, logistisk og teknisk afhængighed mellem de enkelte funktioner.
  • Projektet skal gennemføres over en længere tidsperiode.
  • Undervejs vil der ske ændringer i teknologi og behandling, ændringer som byggeriet skal være fleksibel overfor.
  • Udgifter til drift og vedligeholdelse skal minimeres.

Der er overvejet flere forskellige udbudsformer, og beslutningen blev såkaldt "konkurrencepræget dialog". I den form for udbud kan bygherren løbende diskutere opgaverne i byggeriet med udvalgte tilbudsgivere, indtil det endelige udbudsmateriale ligger færdigt. Tilbudsgiverne vælges mellem indbudte rådgivningshold.


Yderligere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8727 5010 eller 4031 3707
Projektchef, Morten Weise Olesen, Tlf. 8728 4800 eller mwo@ag.aaa.dk