22.12.06: 617.000 midtjyder ringer hvert år til lægevagten for at få hjælp når helbredet svigter. Tirsdag den 2. januar kl. 16.00 får lægevagten nyt nummer: 7011 3131. Telefonnummeret er det samme, uanset hvor du bor eller opholder dig i Region Midtjylland. Kun lægevagten på Anholt og Endelave har egne numre.

Patienterne lægger næppe mærke til, at telefonen måske ringer et andet sted end den plejer. Men fra den 2. januar samler lægevagten i Region Midtjylland alle opkald på to centraler i henholdsvis Holstebro og Århus. Derfra vurderer lægerne hvert enkelt opkald og beslutter hvad der videre skal ske: I mange tilfælde er råd og vejledning i telefonen tilstrækkelige, i andre tilfælde tager lægevagten på hjemmebesøg eller sender patienten til videre undersøgelse og behandling.

Lægevagten kan også beslutte at tilbyde patienten at møde op i en af konsultationerne i enten Horsens, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Herning, Holstebro eller Skive. Der er også mulighed for at aftale en konsultation på hospitalerne i Tarm, Ringkøbing, Lemvig eller Grenaa, hvor der kan træffes aftale om konsultationer på bestemte tidspunkter.

Informationen om det nye fælles lægevagtnummer havner tirsdag og onsdag efter jul i samtlige postkasser i hele Region Midtjylland. I over en halv million eksemplarer fortæller Region Midtjylland om primært lægevagten og det nye nummer – men giver f.eks. også et overordnet indtryk af de vigtigste økonomiske forhold i regionen. Med tryksagen følger et lille kort med lægevagtens nye nummer – lige til at gemme på opslagstavlen eller i pungen.

Lægevagten efter 2. januar ligner i mange forhold den vi kender i dag. Patienterne skal fortsat huske at ringe og lave en aftale med lægevagten FØR de møder op i konsultationen ligesom det også stadig er patienterne selv, der skal sørge for transport til og fra konsultationen.

For at sikre både patienter og læger størst mulig tryghed, bliver samtalerne fortsat optaget og gemt.

Hent den husstandsomdelte folder som pdf-fil ved at klikke på Sundhed i topmenuen og derefter Akut sygdom i venstre side. 

Fakta
Lægevagten Region Midtjylland 7011 3131
Lægevagten Anholt 8631 9005
Lægevagten på Endelave 7568 9023

En telefonsvarer tager i mod opkald til 7011 3131 indtil det nye nummer kommer i brug.
Efter den 2. januar bliver opkald til de "gamle" lægevagtnumre henvist til 7011 3131 via telefonsvarer.


Yderligere information
Formand for lægernes vagtudvalg i Region Midtjylland,
Lægevagtchef Bruno Meldgaard Jensen, Odder, tlf. 4045 8355

Lægevagtchef for den østlige del af Region Midtjylland,
Lægevagtchef Erling Kjærulff, Skødstrup, tlf. 2084 0719

Lægevagtchef for den vestlige del af Region Midtjylland,
Ole B Hansen, Herning, tlf. 2286 3270