15.12.06: Vækstforum har på sit møde fredag indstillet til Regionsrådet, at der bruges ca. 30 millioner på erhvervsudvikling, heraf 10 millioner på tilbud, der direkte kan støtte virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne. Dermed er grundlaget på plads for at videreudvikle de tilbud, som amterne har givet. Erhvervschef i Viborg Knud Erik Larsen skyder derfor forbi, når han i TV/MidtVest torsdag kritiserer Region Midtjylland for ikke at være klar med tilbud til virksomhederne i januar.

Det er Væksthuset, som skal stå for den praktiske kontakt med virksomhederne, og fungere som rammen for kontakten med virksomhederne. Ansvaret for at få etableret Væksthuset er placeret ved de 19 kommuner i regionen, som samarbejder om opgaven i regi af Kommunekontaktrådet.

Vækstforum er med sin beslutning dermed klar til samarbejdet, når Væksthuset kommer i drift.
Væksthusets tilbud til virksomheder og iværksættere skal fungere som et specialiseret tilbud, der skal supplere den grundlæggende erhvervsservice, som kommunerne gennem erhvervskontorerne tilbyder.

I overgangsfasen har staten forlænget bevillingen til de regionale serviceservicecentre frem til 1. april 2007, for at undgå der opstår et vakuum.

Vækstforum har på sit møde fredag indstillet til Regionsrådet at der bruges ca. 30 millioner på erhvervsudvikling, heraf 10 millioner på tilbud, der direkte kan støtte virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne.

Region Midtjylland vil derfor allerede være klar, når det gælder tilbud til virksomhederne. Dermed er grundlaget på plads for at videreudvikle de tilbud, som amterne har givet, og hvor der har været gode resultater.

Knud Erik Larsen skyder derfor forbi, når han i TV/MidtVest torsdag kritiserer Region Midtjylland for ikke at være klar med tilbud til virksomhederne i januar.

Vækstforums beslutning er en del af den samlede strategi for erhvervsudviklingen i regionen, som Vækstforum også vedtog fredag. I løbet af året vil det blive fulgt op af bevillinger på yderligere 10 millioner til bl.a. vækstiværksættere.

Det forventes at den samlede økonomiske ramme til virksomhedsudvikling og iværksættere dermed bliver på i alt 65 millioner kroner i 2007. Det drejer sig udover midler fra Vækstforum og om midler fra EU, Globaliseringspuljen og private.

Vækstforum har dermed taget hul på den nye opgave som midtpunkt, når det gælder om at få skabt vækst og trække midler til regionen. Et vigtigt element i den sammenhæng bliver den nye partnerskabsaftale som Vækstforum skal indgå med regeringen. Partnerskabsaftalen skal sikre at globaliseringspuljen også bruges målrettet regionalt. 


Yderligere information:
Bent Hansen, formand for regionsrådet mobil 40 31 37 07