21.12.06: JYFE (jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) er blevet etableret som forening, som består af medlemmer fra både Midtjylland og Nordjyl-land. Sammensætningen af foreningen viser, at det midt- og nordjyske står sammen om forskning, evaluering og dokumentation på det sociale område.

Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE) blev etableret for seks år siden af Nordjylland, Viborg og Århus Amt. Via samarbejdet med forskellige forskningsmiljøer og uddannelsesinstitutioner, har JYFE fungeret som katalysator for forskning, evaluering og dokumentation på det sociale område.
 
Med strukturreformen er opgavedelingen på det sociale område ændret, hvorfor det har været naturligt at sikre kommunerne en plads i JYFE-samarbejdet. Det betyder, at JYFE nu er blevet etableret som en forening hvor medlemmerne består af kommunerne i det midt- og nordjyske samt Region Midtjylland og Region Nordjylland.
 
JYFE har afholdt en stiftende generalforsamling i december 2006. Og på dagen blev der valgt en bestyrelse for foreningen, som består af:

- Socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, Herning Kommune (formand)
- Socialchef Leif Gjørtz Christensen, Århus Kommune
- Helsechef Ulla Kusk, Holstebro Kommune
- Social- og Sundhedsdirektør Jan Nielsen, Frederikshavn Kommune
- Direktør Niels Tikjøb, Aalborg Kommune
- Direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland (næstformand)
- Direktør Niels Aalund, Region Midtjylland
 
Den nyvalgte bestyrelse skal nu, i en tæt dialog med medlemskredsen, lægge en strategi for JYFE´s fremtidige arbejde. Her bliver samarbejdet med de midt- og nordjyske forsknings- og uddannelsesinstitutioner centralt, hvorfor den nyvalgte bestyrelse i starten af det nye år vil invitere disse til et fortsat samarbejde.
 
Med etableringen af det nye JYFE har Socialministeriet bevilget ca. 8 mio. til praksisnære udviklingsinitiativer på det sociale område i perioden 2007 – 2010.
 
Yderligere oplysninger:
Direktør Niels Aalund, Region Midtjylland, tlf.: 29 45 19 01
Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Herning Kommune, tlf.: 96 28 40 00/ 20 67 41 61
Direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland, tlf.: 40 93 25 75