20.12.06: Fra nytåret 2007 får en række svært psykisk syge tilbud om støtte og aflastningsophold hos almindelige private familier med gode resurser. Tilbuddet kaldes "Netværksfamilie". Der er planer om at etablere det i mindst én lokalbaseret psykiatri i hver af de nye danske regioner. Et forskningsprojekt, som skal følge med fra sidelinjen, har netop fået økonomisk støtte fra TrygFonden, Landsforeningen Sind og Sygekassernes helsefond.

Blandt de mange psykisk syge i Danmark findes 15.000 – 20.000 patienter, der betragtes som kroniske psykiatriske patienter. Det er en gruppe med langvarige og svære sindslidelser, med spinkle eller belastede sociale netværk og med stor afhængighed af professionelle hjælpere.

Det er mennesker fra denne gruppe, man håber at kunne hjælpe med det nye tilbud om at få en netværksfamilie. Det skønnes, at cirka 40 patienter pr. lokalbaseret psykiatri kan få tilbudddet.
Effekt af nyt socialpsykiatrisk behandlingstilbud
- Grundidéen i tilbuddet er, at den psykisk syge bliver integreret i en normal hverdag og får en stærkere kontakt til almindelige velfungerende mennesker, som et supplement til deres behandlingsforløb i den traditionelle psykiatri, fortæller MTV-konsulent Ulla Væggemose, som netop har fået økonomien til et forskningsprojekt af netværksfamilietilbuddet så godt på plads, at det kan iværksættes.

Ifølge Ulla Væggemose bruges tilsvarende netværksfamilier også i andre lande og evalueringer heraf har været positive. Men der er ikke hidtil forsket i tilbuddet og dets samlede effekt og betydning for både patienten og samfundsøkonomien.

- Vi ønsker at undersøge netværksfamilietilbuddet fra flere vinkler. Vi skal både se på om tilbuddet bedrer patienternes evne til at fungere socialt og deltage i samfundet, og om de får en bedre livskvalitet. Desuden skal vi lave beregninger på, om tilbuddet mindsker patienternes brug af psykiatriske hospitalsydelser og om det er omkostningseffektivt sammenlignet med andre eksisterende behandlingstilbud, fortæller Ulla Væggemose.

Økonomien på plads
Forskningsprojektet starter 1. januar 2007 og udføres i et samarbejde mellem MTV-enheden ved Århus Universitetshospital, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Lokalpsykiatrisk Center Århus Syd. Projektgruppen er tværfagligt sammensat, med Ulla Væggemose, MTV-konsulent, cand. pharm et art, ph.d. som projektleder.

Forskningsprojektet har i december 2006 modtaget følgende bevillinger: TrygFonden: 1.824.000 Kr., Landsforeningen SIND: 600.000 Kr., Sygekassernes helsefond: 200.000 Kr.

Yderligere oplysninger
MTV-konsulent Ulla Væggemose, tlf: 8728 4755, mobil: 6083 8630, e-mail: uv@ag.aaa.dk.
MTV-enheden ved Århus Universitetshospital arbejder med Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) og Sundhedstjenesteforskning. Læs mere om hvad MTV og sundhedstjenesteforskning er på www.mtv-aarhus.dk. Se også hjemmesiden for Center for Folkesundhed: www.folkesundhed-midt.dk