20.12.06: Region Midtjylland overtager fra årsskiftet de fleste af de amtsinstitutioner, som hidtil har serviceret borgerne inden for tale-, høre og synsområdet. Regionen og den nye Holstebro Kommune har indgået en aftale på området, og den 1. januar 2007 opretter regionen en afdeling i Holstebro, som skal rådgive, vejlede og undervise borgerne i den nye Holstebro Kommune.

Den nye Holstebro Kommune og Region Midtjylland har indgået aftale om, at regionen leverer ydelser på høre-, tale og synsområdet.

Region Midtjylland overtager fra årsskiftet de fleste af de amtsinstitutioner, som hidtil har serviceret borgerne inden for tale-, høre og synsområdet. Regionen og den nye Holstebro Kommune har indgået en aftale på området, og den 1. januar 2007 opretter regionen en afdeling i Holstebro, som skal rådgive, vejlede og undervise borgerne i den nye Holstebro Kommune.

Regionens nye afdeling består af Taleinstituttet, Høreinstituttet og Center for Syn og Kommunikation. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i den nye Holstebro Kommune, Holger Hedegaard, er glad for aftalen, som betyder, at borgerne får den bedst mulige hjælp lokalt.

- På tale-, høre og synsområdet er det vigtigt med et højt fagligt miljø, og det gør Region Midtjylland meget ud af at sikre. Den indgåede aftale sikrer en lokal forankring af ydelserne, og at serviceniveauet som minimum fastholdes uændret i forhold til det serviceniveau, som borgerne hidtil har modtaget, siger Holger Hedegaard.

Formanden for Region Midtjylland er også meget tilfreds med aftalen.

- Vi vil gerne sikre et sådant tilbud i Holstebro, og det skal ske i et fagligt samarbejde med store enheder på samme område i Århus og Viborg, siger Bent Hansen.

Region Midtjylland er i fuld gang med at etablere Holstebro-afdelingen, som placeres på Lægårdvej i umiddelbar tilknytning Holstebro Sygehus. Flere faktaoplysninger om Holstebro-afdelingen er vedhæftet denne pressemeddelelse.
 
Yderligere information
Bent Hansen, fmd. Region Midtjylland, tlf. 87 28 50 10 og tlf.40 31 37 07
Holger Hedegaard, fmd. Social- og Sundhedsudvalget, Ny Holstebro, tlf. 21 67 96 89

Fakta om Region Midtjyllands afdeling i Holstebro på høre-, tale og synsområdet

Høreområdet

Høreinstituttet fastholder de nuværende træffetidspunkter hver tirsdag og torsdag fra kl. 15-16 fra dens nuværende placering på sygehuset i Holstebro. Den øvrige betjening gives fra Regionshuset Holstebro på Lægårdvej 12B, 7500 Holstebro.

Borgere som er i aktive forløb i Center for Kommunikation kontaktes individuelt med henblik på Høreinstituttets fortsættelse af det igangværende forløb.

Hvis der er spørgsmål til Høreinstituttets betjening af høreområdet kan man kontakte forstander John Jørgensen på telefonnummer 86 13 71 22.

Taleområdet

Taleinstituttet vil betjene borgerne fra Regionshuset Holstebro på Lægårdvej 12B, 7500 Holstebro. I perioden fra den 1. januar til den 1. april 2007 vil Taleinstituttet anvende lokaler på 3. sal. Fra 1. april flytter Taleinstituttet til permanente lokaler på 5. sal.

På taleområdet indkaldes borgerne til undersøgelser og/eller behandlingsforløb. Borgere, som er i aktive forløb i Center for Kommunikation, kontaktes individuelt med henblik på at fortsætte det igangværende forløb.

Hvis der er spørgsmål omkring Taleinstituttets service, kan man kontakte forstander John Jørgensen på telefonnummer 89 38 30 00.

Synsområdet

Center for Syn og Kommunikation betjener i perioden fra den 1. januar til den 1. april 2007 borgerne i den nye Holstebro Kommune ved hjemmebesøg. Fra 1. april flytter Center for Syn og Kommunikation til permanente lokaler i Regionshuset Holstebro på Lægårdvej 12B, 5. sal, 7500 Holstebro. Borgere, som er i aktive forløb i Center for Syn og Kommunikation, kontaktes individuelt med henblik på at fortsætte det igangværende forløb.

Hvis der er spørgsmål omkring Center for Syn og Kommunikation, kan man kontakte forstander Hans Carl Matthiessen-Juhl på telefonnummer 87 39 21 00.

Spørgsmål af overordnet karakter i forbindelse med, at regionen overtager opgaverne på kommunikationsområdet:
Lene Holm, Rehabiliteringschef, Holstebro Kommune, tlf 96 11 62 81
Else Ammitzbøll, Driftschef for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland, tlf. 40 96 60 71