12.12.06: Onsdag bliver en festdag, hvor forberedelsesudvalget i Region Midtjylland officielt skifter navn og bliver til det mere mundrette regionsråd. Med det nye navn får regionsrådsmedlemmerne også ansvaret for at drive blandt andet sundhedsvæsen, institutioner og udviklingsarbejde i en landsdel med store forventninger til den nye politiske størrelse. Tiden hvor regionen var under dannelse er forbi.

13. december 2006 kulminerer mange måneders forberedelser: den dag træder 41 folkevalgte midtjyske politikere for første gange sammen som regionsråd. Når det konstituerende møde begynder kl. 16.30, sker det i helt nye og arkitektonisk udfordrende omgivelser, hvor både bygning og udsmykning minder politikerne om, at regionen spænder fra kyst til kyst og rummer mange forskellige kommuner.
Uden for glasvæggene spejler rådssalen sig i vand på alle sider, og i loftet viser 32 sammensyede sejl, hvordan 19 kommuner til sammen danner Region Midtjylland.
 
Program for festdagen
 
Kl. 12.00 Møde i forberedelsesudvalget. Mødet er forberedelsesudvalgets sidste almindelige møde. Dagsordenen kan ses her.

Kl. 15.00
Indvielse af regionsrådssalen. Salen er tegnet af Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer og Lassen K/S, Århus.
 
Kl. 15.30 Fernisering af projektet Livsportrætter, en vandreudstilling om nydanskere der har fået en ny tilværelse i Region Midtjylland. Kunstner, forfatter og to af de portrætterede er med ved ferniseringen.
 
Kl. 15.45 Reception for inviterede.
 
Kl. 16.30 Konstituerende møde i Regionsrådet. Det er på dette møde Forberedelsesudvalget bliver til Regionsråd. Dagsordenen kan ses her.
 
Kl. 17.00 Fotografering af det samlede regionsråd.
 
Kl. 17.30 Middag for regionsrådet, direktionen og koncernledelsen med
ledsagere.
 
 
Rådsmøderne bliver streamet
Regionsrådets møder bliver fra begyndelsen streamet – altså filmet - så det kan følges både direkte og forskudt på www.RegionMidtjylland.dk

Nyt logo og design
Onsdag er der premiere på Region Midtjyllands fremtidige design. Det fælles logo vil fra næste år kunne ses vidt og bredt i regionen – på husmure, biler, breve, hospitalstøj mv. Logoet er udarbejdet af Datagraf A/S, Auning.

Fakta om regionsbyggeriet
· Første spadestik blev taget den 9. november 2005 af tre amtsborgmestre og en viceamtsborgmester fra de fire amter, der indgår i Region Midtjylland.

· Byggeriet, på i alt 2000 kvadratmeter, indeholder regionsrådssal, ny hovedindgang, kontorfaciliteter til regionsformand, næstformænd i regionsrådet og direktion.

· Prisen på byggeriet er 30 millioner kroner.

· Læs mere om regionsrådssalen på regionens hjemmeside.

· Totalentreprenør A. Enggaard A/S - Århus

· Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer og Lassen K/S - Århus

· Ingeniør NIRAS A/S - Århus

Billeder til pressen
Region Midtjylland Kommunikation tager billeder i løbet af dagen. Billederne bliver tilgængelige på www.RegionMidtjylland.dk og kan frit bruges, når blot Region Midtjylland angives som kilde.
 
Yderligere oplysninger
Region Midtjylland Kommunikation 8728 5816 / 2175 5024