06.12.06: De nye kommuner og regioner skal bruge flere kræfter på at styrke landdisstrikterne. Derfor har Region Midtjylland, kommunerne i landdistrikterne, foreninger og erhvervslivet taget initiativ til at udvikle partnerskaber om den lokale og regionale indsats for udvikling i landdistrikterne.

06.12.06: Region Midtjylland, kommuner, foreninger og erhvervsliv tager initiativ til at udvikle partnerskaber for at styrke udviklingen i landdistrikterne.

Landdistrikterne skal være attraktive for bosætning og erhverv. Det er befolkningen, erhvervslivet, foreninger, byråd, regionsråd, regering og folketing helt enige om. Derfor skal de nye større kommuner og regioner bruge flere kræfter på at styrke landdisstrikterne.
På denne baggrund har Region Midtjylland, kommunerne i landdistrikterne, foreninger og erhvervslivet taget initiativ til at udvikle partnerskaber om den lokale og regionale indsats for udvikling i landdistrikterne.
 
Positive reaktioner
Parterne skal mødes i løbet af vinteren og vælge repræsentanter til lokale aktionsgrupper, de såkaldte LAG´s, der skal dannes efter det nye landdistriktsprogram for Danmark 2007-2013. Det er allerede fuld gang i møder, kontakter og forberedelser til partnerskaberne. Djursland-kommunerne i øst og kommuner i den vestlige og midterste del af regionen har sammen med erhvervslivet, foreningslivet og regionen taget fat på at drøfte, hvordan arbejdet lægges til rette.  
 
De lokale grupper skal gennemføre indsatsen med udvikling i landdistrikterne efter programmet. Det omfatter en udviklingsplan, prioritering af  EU-penge og økonomisk støtte fra staten efter landdistrikts-programmet til projekter og bidrage til at få gennemført projekterne m.v. 
Partnerskaberne vil få stor betydning for udviklingen i landdistrikterne, vurderer formanden for Udvalget for Udvikling i Landdistrikter i Region Midtjylland, Kaj Møldrup Christensen (S), og næstformanden, Harry Jensen (V). De glæder sig samtidig over positive tilkendegivelser fra kommuner og andre aktører om at deltage i partnerskaberne og udviklingsarbejdet.
 
De ser også en god sammenhæng mellem partnerskabernes indsats for udvikling i landdistrikterne og den brede indsats for udvikling, der i øvrigt gennemføres af Region Midtjylland og Vækstforum omkring erhvervsudvikling, iværksætteri, innovation, kompetenceudvikling og oplevelsesøkonomi.
 
De benytter samtidig lejligheden til at rose arbejdet i den tænketank for udvikling i landdistrikterne, som har været nedsat her i efteråret og er kommet med forslag til initiativer og aktiviteter, der indgår i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.
 

Yderligere oplysninger
Formand for Udvalget for Udvikling i Landdistrikter, Kaj Møldrup Christensen, tlf. 86 46 74 60. Næstformand Harry Jensen, tlf. 9736 9058
Erik Sejersen, tlf. 2068 5588