15.12.06: Vækstforum vil i løbet af de næste tre år sætte initiativer i gang for et samlet beløb af 1,2 milliarder kroner. Pengene kommer fra Regionsrådet, EU og andre kilder og skal bruges til at få gennemført Vækstforums strategi for erhvervsudvikling.

- Det er første gang, der er lavet en samlet strategi for, hvordan vi skaber vækst og fornyelse i Region Midtjylland, siger Bent Hansen, der er formand for Vækstforum.

- Vækstforum har med den fælles strategi levet op til forventningerne om at være midtpunkt i et helt nyt partnerskab mellem kommunerne, erhvervsorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Region Midtjylland.

- Region Midtjylland har et rigtig godt udgangspunkt. Vi ligger i top lige efter Hovedstaden på vigtige områder og ved at samle kræfterne i regionen i en fælles strategi kan vi få udviklingen i regionen til at rulle hurtigere og stærkere, fortsætter han.

Vækstforum har også en plan klar, som beskriver hvilke slags initiativer, der skal sættes i gang.
- Hovedoverskrifterne er uddannelse, innovation og iværksættere, men det dækker over en meget bred vifte af indsatsområder, siger Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune, medlem af formandskabet.
- Nu skal vi have fundet de rigtige samarbejdspartnere, så vi kan få sat initiativerne i gang, og det arbejde starter allerede i januar. Regionen skal være attraktiv, nyskabende og kompetent, så det er de tre kriterier vi vurderer initiativerne efter, men samtidig kigger vi også på, hvordan vi kan sikre et godt samspil mellem byerne og yderområderne. Vækstforum har et særligt ansvar for at sikre landdistrikter og yderområder også får gavn af udviklingen i regionen.

- Vi kan se, at Region Midtjylland har en stærk position indenfor energi- og miljø, fødevareområdet og IT, og nu skal vi have sat initiativer i gang, der kan øge det forspring, siger Viggo Thinggård, HK, medlem af formandskabet i Vækstforum.
- Målet er at skabe flere arbejdspladser i regionen. Den vækst kan også komme indefra virksomhederne, så de bliver bedre til at lytte og bruge medarbejdernes ideer til forbedringer i hverdagen. De menneskelige ressourcer er et vigtigt indsatsområde i Vækstforums arbejde.
 
Regeringens globaliseringstrategi har været en vigtig byggesten i arbejdet, men Vækstforum har også fået inspiration fra otte tænketanke med over 150 nøglepersoner fra hele regionen, som har deltaget i forberedelserne. Til januar bliver det så fulgt op af en partnerskabsaftale med regeringen om, hvordan der kan skabes mere regional vækst.

-Det er en helt ny måde at arbejde på, vi nu har sat i gang. Nu er erhvervsudvikling for alvor kommet på dagsordenen og vi har chancen for at styrke Region Midtjylland ved at se regionen som en helhed og arbejde sammen. Vores mål er blandt andet, at Vækstforum skal styrke regionens konkurrencekraft i ind- og udlandet, siger direktør Lars Aagard, Grundfos, næstformand i Vækstforum.

Regionen har været en af drivkræfterne i den store fusion på uddannelsesområdet, som blev besluttet i oktober 2006, hvor Aarhus Universitet fusionerer med Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus. Regionen har også spillet en aktiv rolle i forhold til fusionen mellem Århus Universitet og Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning, som allerede er en realitet.

-Vi mærker tydeligt vi er blevet en del af et større fællesskab i regionen, og det giver os nogle helt nye muligheder, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, medlem af formandskabet for Vækstforum.
- Vækstforum vil sætte initiativer i gang, der baner nye veje for samspillet mellem forskning og virksomhederne. Og fusionen er til stor gavn for regionen, fordi vi nu kan tiltrække flere forskningsmidler til Region Midtjylland.

Der er mulighed for at læse erhvervsstrategien og handlingsplanen på hjemmesiden


Yderligere information:
Bent Hansen, formand for Vækstforum tlf. 40 31 37 07
Lars Aagaard, næstformand for Vækstforum tlf. 87 50 12 50
Viggo Thinggaard, medlem af formandskabet tlf. 21 21 39 66
Carsten Kissmeyer, medlem af formandskabet tlf. 25 42 45 02
Lauritz B. Holm-Nielsen, medlem af formandskabet tlf. 28 99 25 89