Belastninger i arbejdssituationer er den enkeltstående faktor, der har størst betydning for, om man udvikler stress. Det viser en ny analyse, som Center for Folkesundhed i Region Midtjylland har foretaget. Analysen er baseret på det omfattende materiale fra regionens folkesundhedsundersøglese: Hvordan har du det?

Nye analyser tyder på, at belastninger i arbejdssituation er den enkeltstående faktor, som har størst betydning for udvikling af stress.
13% af personer i arbejde har inden for de sidste 12 måneder følt sig ”en del belastet og 6% ”meget belastet” af deres arbejde. Samtidig oplever de samme personer et højt stressniveau, når det måles via en række spørgsmål, som tilsammen giver et mere præcist mål for stress end hidtidige danske undersøgelser.

Topchefer undgår stress
Analysen viser desuden, at de alvorligste stressproblemer ligger blandt lavtuddannede. Hver fjerde ufaglærte medarbejder hører til blandt den mest stressede femtedel af danskerne. Topchefer rammes derimod sjældnere af stress. Kun 7 pct. af de chefer, der har mindst 20 medarbejdere under sig, har et højt stress-niveau.

Konsekvenser for stressforebyggelse
Ifølge sundhedskonsulent Finn Breinholt Larsen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, bør en forebyggende indsats derfor tage udgangspunkt i arbejdspladsen, hvor det største forebyggelsespotentiale er. Men det er vigtigt at anlægge et helhedsperspektiv, da stress på arbejdspladsen og i privatlivet spiller sammen. En stresspolitik for arbejdspladsen bør desuden ”kigge nedad”, hvor problemet er størst. Og det bør foregå som en kollektiv indsats, da de medarbejdere, som er mest sårbare for stress samtidig har få muligheder for individuelt at påvirke deres arbejdssituation.

Hvordan har du det? Online – ny sundhedsviden
Hvordan har du det? Online formidler ny viden om trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne. Det udsendes af Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Dette er første nr. i serien. Hvis du ønsker at blive orienteret, når der udkommer nye numre af Hvordan har du det? Online, kan du tilmelde dig en nyhedsmail.

Læs mere om folkesundhedsundersøgelsen på Center for Folkesundheds hjemmeside:
www.folkesundhed-midt.dk

Gå direkte til stressanalysen