Regionsmedlem Dan Boyter har 19. april søgt regionsrådet i Region Midtjylland om udtrædelse. Britta Bang, Silkeborg, er 1. stedfortræder på Venstres liste. Regionsrådsformanden vil orientere forretningsudvalget om sagen på et møde 24. april, og sagen forventes behandlet på regionsrådets næste møde, 2. maj.

Udtrædelse af regionsrådet for Region Midtjylland

Jeg skal hermed meddele, at jeg efter svære overvejelser har valgt at søge Regionsrådet for Region Midtjylland om udtrædelse.

Ansvaret og arbejdspresset i mit daglige virke i min virksomhed har over det seneste års tid udviklet sig markant og langt mere hastigt, end jeg på noget tidspunkt havde forudset. Jeg har derfor måttet erkende, at min toppost i Pressalit Group desværre ikke længere harmonerer med den indsats, jeg gerne vil lægge i arbejdet som regionsrådspolitiker, og som opgaven kræver og fortjener.

Virksomheden har hele tiden været det vigtigste for mig. Og indsatsen, der kræves i rollen som regionsrådspolitiker, er stor. Jeg kan derfor ikke længere få det politiske arbejde til at harmonere med det ambitionsniveau, jeg normalt ønsker at lægge for dagen i en opgave. Derfor skylder jeg vælgerne at overlade pladsen i rådet til en anden kandidat.

En af mine tunge overvejelser i denne sammenhæng har været at måtte skuffe de mange, som har bakket mig op - og ikke mindst de mange, som har stemt på mig. Over for dem beklager jeg denne beslutning meget. Jeg har sat stor pris på såvel arbejdet som samarbejdet med kollegaerne i Regionsrådet, men jeg er overbevist om, at denne løsning er nødvendig. Min beslutning herom er derfor definitiv.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Management Assistant Lis Jensen på tlf. 87 88 8641.

Med venlig hilsen

Dan Boyter

Direktør, Pressalit Group A/S

*************