To kvinder med type 1 diabetes har netop vinket farvel til deres insulinpenne. I stedet skal de bruge insulinpumper, som vil sikre dem en bedre kontrol med deres blodsukker.

InsulinpumpeTo kvindelige type 1 diabetikere har netop vinket farvel til deres insulinpenne, efter at Regionshospitalet Randers har udstyret dem med insulinpumper.
- Pumperne sikrer patienterne en bedre blodsukkerkontrol og giver bedre livskvalitet, forklarer overlæge Else Vestbo fra Medicinsk Afde-ling M1, der behandler folk med diabetes.
Det er første gang, at regionshospitalet tilbyder voksne diabetikere insulinpumper, men ifølge Else Vestbo er pumperne vejen frem, hvis type 1 diabetikerne skal have optimal behandling.
Type 1 diabetikere skal tage mange injektioner med hurtigtvirkende insulin i løbet af en dag. Det sker typisk med en insulinpen, men med pumpen undgår diabetikerne at stikke sig, det er nemmere at dosere insulinen, og så påvirker pumpebehandlingen også patienternes spi-semønster i positiv retning.
- En del af pumpebehandlingen handler om, at patienterne lærer at tælle kulhydrater, og med pumpen bliver det patienterne, der be-stemmer, hvornår de vil spise og ikke injektionerne, der afgør, hvor-når patienterne kan spise, forklarer overlæge Else Vestbo.
Ifølge overlægen anvender 10-20 % af type 1 diabetikerne i Norge og Sverige insulinpumper, mens tallet er væsentligt lavere i Danmark, fordi finansieringsformen er anderledes.
- Insulinpumpebehandlingen er en relativt dyr behandlingsform, oply-ser overlægen fra Medicinsk Afdeling M1, der i første omgang har indkøbt tre insulinpumper, som alle er ”afsat”.

Børn som rollemodeller
Når den medicinske afdeling tilbyder insulinpumpebehandling til voksne type 1 diabetikere, skyldes det, udover patienternes forøgede livskvalitet, også, at hospitalets børneafdeling har stor succes med insulinpumpebehandling til børn.
- Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi tager behandlingen til os, så vi kan ”overtage” børnene, når de bliver voksne, forklarer Else Vestbo.
Børneafdelingens succes har også en anden afsmittende effekt på den medicinske afdeling. Flere af de voksne type 1 diabetikere har nemlig selv børn, der er på pumpebehandling og derfor mestrer kunsten at tælle kulhydrater.
- De voksne diabetikere kan se, at deres børn har fået et lettere liv og vil gerne selv lære at vurdere deres kost i forhold til kulhydratind-hold, oplyser Else Vestbo.
Medicinsk Afdeling M1har derfor oprettet et kulhydrat-tællings-kursus for voksne type 1 diabetikere. Interessen for dette kursus er så stor, at afdelingen har været nødt til at lave venteliste.


Fakta Medicinsk Afdeling M1

  • M1´s medicinske ambulatorium har tilknyttet omkring 300 ty-pe 1 diabetikere.
  • Type 1 diabetes er en såkaldt autoimmun sygdom. Patienten får den typisk i teenageårene, og insulin er livsvigtigt for pati-enten, der går til kontrol i det medicinske ambulatorium.
  • Type 2 diabetes er en såkaldt livsstilssygdom. Disse patienter får tilbudt et undervisningsforløb på hospitalet men går til kontrol hos egen læge. Omkring 200 type 2 diabetikere mod-tager undervisning på hospitalet om året.
  • Insulinpumpebehandling og kulhydrattællingskurset tilbydes kun til patienter med type 1 diabetes.