Region Midtjylland er en af de første regioner, der har indberettet sine sociale tilbud i Tilbudsportalen.

Region Midtjylland er blandt de første regioner, der har indberettet alle sine sociale tilbud i Tilbudsportalen.
- Det har været en stor opgave – men det er en rigtig god service for både sagsbehandlere og borgere, da de nu kan finde information om vores tilbud via portalen og derved matche et tilbud til borgernes behov, fastslår Anne Jastrup, som er direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.
Anne Jastrup understreger, at Tilbudsportalen er et helt nyt system, så der vil sandsynligvis være startvanskeligheder for alle brugere.
- Derfor er vi er vi selvfølgelig klar med hjælp og information, siger hun.

Tilbudsportalen er en landsdækkende portal og indeholder oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område. Derudover er der oplysninger om behandlingstilbud efter sundhedsloven til alkoholmisbrugere og information om almene ældreboliger - specielt for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

For sagsbehandleren betyder det nye redskab, at det bliver lettere og hurtigere at matche en borgers konkrete behov med de muligheder, der findes. Borgerne kan bruge portalen til at skabe sig et overblik over tilbuddene, og se hvad de indeholder.

Det er Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, der administrerer Tilbudsportalen. Ifølge bekendtgørelsen er det den enkelte myndigheds ansvar løbende at oprette og godkende tilbud i Tilbudsportalen.


Yderligere oplysninger
Direktør for psykiatri- og socialområdet, Region Midtjylland, Anne Jastrup, tlf.: 8728 5050
Fuldmægtig i Psykiatri- og Socialstaben, Region Midtjylland, Lone Ring Madsen, tlf.: 8728 4018

Læs mere om Tilbudsportalen på: www.tilbudsportalen.dk