Sygehusvaskeriet midtVask, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, er blevet tildelt en pris for dets arbejde med at sikre mangfoldighed.Sygehusvaskeriet midtVask, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, er blevet tildelt MIAPRISEN 2007. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen overrakte fredag prisen ved en ceremoni på Københavns Rådhus.
MIAPRISEN for Mangfoldighed i Arbejdslivet gives til en virksomhed, der i både teori og praksis er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering.

– Det er et kæmpe skulderklap til medarbejderne på midtVask. Det er et bevis på, at det kan lade sig gøre at rumme forskellighed og fællesskab, udtaler en meget glad vaskerichef Pernille Lundvang, hvis virksomhed i tre år har arbejdet målrettet på at gøre arbejdspladsen så mangfoldig som mulig.
– Vi tror på, at det giver udvikling, dynamik og udfordringer at have en mangfoldig personalegruppe. Det handler ikke længere om dem og os, men om dig og mig, siger Pernille Lundvang.

På midtVask har medarbejderne formuleret et fælles værdisæt, som fylder meget i hverdagen. Værdierne samarbejde, effektivitet, ansvarlighed, prøve noget nyt og anerkendelse er grundstenene i det arbejde, som midtVask har udført for at skabe fællesskab.
MIAPRISEN uddeles af Institut for Menneskerettigheder. Hvert år får tre virksomheder i forskellige kategorier prisen. midtVask har i år fået prisen i kategorien små og mellemstore virksomheder. midtVask var allerede i 2006 nomineret til prisen.