Mandag den 30. april indvier Region Midtjylland den nye fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder. Formand for regionsrådet Bent Hansen (S) deltager i indvielsen på hospitalet i Horsens.

Med etableringen af den nye Fælles Akutmodtagelse realiserer Regionshospitalet Horsens Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger for akutmodtagelser i Danmark, som bl.a. skal sikre en effektiv visitation, udredning og diagnosticering af patienterne.

Den nye Fælles Akutmodtagelse er ét af de mest synlige resultater af et grundigt kvalitetsarbejde omkring de akutte patientforløb på Regionshospitalet Horsens gennem de sidste 2 år, siger hospitalsdirektør Niels Nørgaard Pedersen.
Han mener arbejdet har peget på behovet for fast bemanding af speciallæger i den akutte modtagelse; minimale ventetider på røntgen og laboratorieundersøgelser; bedre uddannelsestilbud til bl.a. yngre læger; mere sengekapacitet og for et tættere samarbejde med primærsektoren. Efter Hospitalsdirektør Niels Nørgaard Pedersens opfattelse rummer den nye fælles akutmodtagelse alle elementerne. 

Yderligere information:

Indvielsen finder sted i forhallen på Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Hospitalsdirektør Niels Nørgaard Pedersen Tel. 7927 4401,
E-mail: niels.noergaard.pedersen@horsens.rm.dk