Mandag den 23. april igangsættes en landsdækkende undersøgelse af sundhed, sygdom og livsstil blandt etniske minoriteter. Den skal give kommuner og regioner en længe efterlyst viden, som kan bruges til at fremme sundhed og forebygge sygdom blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet, Somalia, Iran, Irak, Pakistan, Mellemøsten og eks.-Jugoslavien, inviteres nu til at deltage i en omfattende sundhedsundersøgelse. I alt 8500 personer mellem 18-66 år skal interviewes.

Undersøgelsen indeholder bl.a. spørgsmål om langvarige sygdomme, smerter og stress, samt rygning, kost og motionsvaner. Deltagerne bliver interviewet over telefonen på deres oprindelige sprog eller på dansk.

Mangler viden

I dag ved man meget lidt om sundhed, sygdom og livsstil blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Derfor har et partnerskab på tværs af kommuner, regioner og statslige organisationer taget initiativ til den nye undersøgelse, som også forskningsinstitutioner har været med til at udvikle.

- Vi mangler i høj grad viden om sundhed og sygdom blandt indvandrere i Danmark. Derfor er det glædeligt, at det er lykkedes gennem et historisk bredt samarbejde at igangsætte en stor undersøgelse, som blandt andet tager højde for de sproglige barrierer. Med den som grundlag bliver det lettere fremover at sikre indvandrere adgang til forebyggelse og sundhedstilbud på lige fod med den øvrige danske befolkning, siger Allan Krasnik, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Forskelle i sundhed

Undersøgelsen skal blandt andet vise, om der er forskelle i de etniske gruppers sundhedstilstand.

- Der er en tendens til at tale om de etniske grupper over en bred kam, men denne undersøgelse vil give et mere nuanceret billede af hver enkelt indvandrergruppe. Den vil kunne sige noget om i hvilket omfang forskelle i sundhed, sygelighed og livsstil handler om kulturelle forhold, eller om de primært er socialt betinget, som er det typiske mønster blandt etniske danskere, fortæller projektkoordinator John Singhammer, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland.

- Den nye viden bliver dermed et godt grundlag for at planlægge og målrette sundhedsindsatser. Den vil gøre det muligt at identificere de grupper, hvor der er behov for særlige indsatser og dermed styrke arbejdet for større social lighed i sundhed blandt alle danskere, uanset etnisk oprindelse, understreger John Singhammer.

Bredt samarbejde

Bag undersøgelsen står et partnerskab bestående af Århus, København og Odense kommuner, Regionerne Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden samt Sundhedsstyrelsen. Desuden deltager Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet i undersøgelsen. De første resultater fra undersøgelsen ventes klar ultimo 2007.

Læs mere om undersøgelsen på: https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/folkesundhed-i-midten/


Kontaktpersoner

John Singhammer, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland,
2530 5768 / 8728 4715, john.singhammer@stab.rm.dk

Allan Krasnik, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet,
3532 7971, Krasnik@pubhealth.ku.dk

Jacob Gaarde Madsen, Århus Kommune,
8940 3888, jgm@mag3.aarhus.dk

Ellen Breddam, Odense Kommune,
6551 1177/3032 2519, EBR@Odense.dk

Rikke Pedersen Schmidt, Københavns Kommune,
3530 3523, Rikke.Pedersen@suf.kk.dk

Jessie Hudeck Kjærsgaard, Region Hovedstaden,
4820 5443/2229 2761, jessie.hudeck.kjaersgaard@regionh.dk

Anne Smetana, Region Syddanmark,
7663 1203/ 2920 1203, anne.smetana@regionsyddanmark.dk

Stine Flod Olsen, Sundhedsstyrelsen, 7222 7768, sfo@sst.dk