Forretningsudvalget for Region Midtjylland har den 24. april fået en redegørelse om de foreløbige tal for ventetiden til udredning for lungekræft på de enkelte afdelinger i regionen, samt en beskrivelse af hvilke initiativer, der er iværksat på de afdelinger, der foretager lungekræftudredning.Tallene viser, at kun halvdelen af de potentielle lungekræftpatienter i Region Midtjylland udredes inden for ventetidsgarantien på fire uger. Dete er i følge Bent Hansen ikke godt nok, og det bliver der nu gjort noget ved. Bent Hansen tilføjer dog, at Region Midtjylland lever op til NIP-standarden for kirugisk kræftbehandling.

Forretningsudvalget for Region Midtjylland har i dag fået en redegørelse om de foreløbige tal for ventetiden til udredning for lungekræft på de enkelte afdelinger i regionen, samt en beskrivelse af hvilke initiativer, der er iværksat på de afdelinger, der foretager lungekræftudredning.

Baggrunden er de foreløbige tal for ventetiden i forbindelse med udredningen af lungekræftpatienter, som indgår i det såkaldte Nationale Indikatorprojekt. Igennem Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) opstilles standarder for kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser inden for otte udvalgte sygdomsgrupper. Tallene viser, at kun halvdelen af de potentielle lungekræftpatienter i Region Midtjylland udredes inden for ventetidsgarantien på fire uger. I løbet af disse fire uger skal patienten undersøges, således at der kan fastlægges en diagnose og den egentlige behandling påbegyndes.

Regionsrådsformand Bent Hansen udtaler: ”De foreløbige tal for udredningen af lungekræftpatienter viser, at vi ikke gør det godt nok. Selvom udredningen for lungekræft er meget kompliceret, så er det helt uacceptabelt, at patienter skal leve i uvished i forhold til, om de har lungekræft eller ej. Det kan vi simpelthen ikke acceptere”. Bent Hansen tilføjer dog, at Region Midtjylland lever op til den fastsatte NIP-standard for kirurgisk kræftbehandling.

Der vil derfor blive indgået konkrete aftaler med de enkelte hospitaler om, hvor mange patienter de kan udrede inden for ventetidsgarantien. Det betyder, at hospitalerne kun modtager patienter, hvor de kan sikre udredning inden for fire uger. Dette suppleres med indgåelse af aftaler med andre hospitaler, som skal sikre en kapacitet som modsvarer behovet i Region Midtjylland.

Derudover tager Region Midtjylland initiativ til at etablere en såkaldt forløbsansvarlig ledelse. Den forløbsansvarlige har ansvaret for at sikre, at der udarbejdes retningslinier og principper for, hvordan udredningen skal ske til tiden. Med disse retningslinier skal der i forbindelse med den første kontakt med patienten beskrives et udredningsforløb, hvor de enkelte undersøgelser er fastlagt og bookede.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Regionsrådsformand Bent Hansen (87285010), Sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen (87285040) eller
Afdelingschef Lars Dahl Pedersen (87284430).

Redegørelse vedlægges.