Knap 100 mennesker fyldte umiddelbart ikke meget i den store sal i Kulturcenter Limfjord i Skive, da regionen tirsdag den 28. august holdt det tredje i rækken af borgermøder om administrationens oplæg til en akutplan. Men engagementet og opbakningen til det lokale hospital blandt de fremmødte fejlede bestemt ikke noget.


Knap 100 mennesker fyldte umiddelbart ikke meget i den store sal i Kulturcenter Limfjord i Skive, da regionen tirsdag den 28. august holdt det tredje i rækken af borgermøder om administrationens oplæg til en akutplan. Men engagementet og opbakningen til det lokale hospital blandt de fremmødte fejlede bestemt ikke noget. Ifølge forslaget til en ny akutplan flyttes de medicinske senge og den akut medicinske modtagelse fra Skive til den ny fælles akutmodtagelse i Viborg, ligesom der lægges op til en reduktion i bemandingen og i åbningstiden på den lokale skadeklinik.

Hvad med de ældre?
- Det fjerner den sidste luft på sygehuset, konstaterede formanden for Støtteforeningen til bevarelse af Skive Sygehus, Anders Bøge. Andre var mere forbeholdne i deres bekymring og var især optaget af risikoen for at de ældre medborgere bliver taberne, hvis den medicinske afdeling på hospitalet flytter til Viborg.

- 70 procent af de medicinske patienter er svage og ældre mennesker, og de får i dag en udmærket behandling på Skive Sygehus. Hvorfor skal de flyttes til Viborg, når man jævnligt kan læse om problemer med overbelægning?, spurgte blandt andet formanden for Ældresagen i Skive, Viggo Sørensen. Han blev bakket op af formanden for sundhedsudvalget i Skive Kommune, Annelise Vestergaard: - Vi er ikke vandt til at vinde her i Skive. Men denne gang oplever jeg, at hele egnen er enig. Vi har et realistisk syn på den specialisering, som finder sted og som gør at noget må samles på færre enheder. Men vi er også enige om, at det er vigtigt at have nogle ting i lokalområdet. Blandt andet en fremadrettet ambulant funktion, så de ældre ikke skal køre frem og tilbage mellem Skive og Viborg. Hvorfor kan vi ikke opretholde en medicinsk afdeling i lighed med sygehusene i Silkeborg og Holstebro?, spurgte hun.

Til det svarede regionens sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen: - Når vi foreslår det her, er det ikke, fordi vi mener, at det der foregår i Skive, ikke er godt nok. Men inden for de sidste par år er vi bare blevet opmærksomme på, at vi kan gøre det bedre især for de patienter, der fejler mere end en ting. Det er derfor, vi samler de akutte patienter på færre enheder, og når det ikke kan blive i Skive, skyldes det en række forhold omkring befolkningsgrundlaget, fordelingen af specialer og de bygningsmæssige muligheder, forklarede sundhedsdirektøren. Chef for sundhedsplanlægning i Region Midtjylland, Lars Dahl Pedersen føjede til, at det heller ikke er muligt at opretholde medicinske senge på hospitalet i Skive, fordi den gennemsnitlige liggetid for akutmedicinske patienter efterhånden er blevet så kort, at det ikke - uden gene for patienterne - kan svare sig at flytte dem fra akuthospitalet til det lokale hospital.

Arbejdsgruppe ser på nye muligheder
På positiv siden var der flere som bifaldt, at der i forlængelse af akutplanen er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Skive Kommune, Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg og praktiserende læger, som skal se på de fremtidige sundhedstilbud til borgerne i Skive. Blandt andet muligheden for lave et sundhedscenter på hospitalet og fx vurdere muligheden for, om praktiserende læger kan være fagligt backup på skadeklinikken. Afslutningsvis mindede næstformanden i regionsrådet, Johannes Flensted Jensen, om, at debatten om akutplanen fortsat kører ind til midten af september: - Så skriv eller mail til os, lød opfordringen fra næstformanden.