14.08.07: I forbindelse med de netop overståede økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og staten er der tilført ekstra midler til jordforureningsområdet. Region Midtjylland får dermed 10 millioner kr. ekstra at til at rydde op i ”fortidens synder” i form af jordforurening rundt i regionen.

I forbindelse med de netop overståede økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og staten er der tilført ekstra midler til jordforureningsområdet. Region Midtjylland får dermed 10 millioner kr. ekstra at til at rydde op i ”fortidens synder” i form af jordforurening rundt i regionen.

Det var med den baggrund, at Udvalget for Jordforurening mandag blev enige om at fremsende et forslag til regionsrådet om allerede i år at sætte et projekt i gang for at gøre kortlægningen af jordforurening færdig hurtigst muligt.

Der er ca. 6.400 grunde tilbage, hvor der kan have ligget en forurenende virksomhed, men hvor Region Midtjylland endnu ikke har vurderet, om grunden skal kortlægges som muligt forurenet. Eksempler på gamle virksomheder kan være maskinfabrikker, autoværksteder eller renserier.

Vurderinger og arkivsøgning vil koste 33.000 arbejdstimer svarende til en udgift på 40 mio. kr. over de næste tre år. 25 mio. kr. vil blive taget fra de ekstra 10 mio. kr. årligt der afsættes til oprydning i jordforurening, mens resten findes inden for regionens nuværende budget på jordforureningsområdet på 57 mio. kr. årligt.

Købt eller solgt
– Det er uacceptabelt for os, at borgere skal blive ved med at leve i usikkerhed for om gammel forurening kan påvirke deres boliger og grundvandet under dem, siger formand for Udvalget for Jordforurening Harry Jensen (V).
– Allerede i år vil arbejdet blive indledt med at sende opgaven i EU-udbud, så vi med udgangen af 2010 kan få afsluttet kortlægningen, så borgerne ved om de er købt eller solgt.

Ud over afslutningen af kortlægningen vil der også blive sat ekstra fart i oprydninger på de værste forureninger samt udvikling af nye metoder til at rydde op på forurenede grunde. Senere på året vil der være premiere på en forbedret service for borgerne i regionen med nye selvbetjeningsløsninger på regionens hjemmeside.
Her vil det blive muligt at udskrive en forureningsattest på alle grunde i regionen f.eks. til brug ved bolig-salg/og –køb.