Region Midtjylland inviterer torsdag 30. august til borgermøde om fremtidens akutte beredskab. Regionsrådet har bedt administrationen i Region Midtjylland formulere et forslag til akutplan, og frem til 14. september er forslaget til høring.

Region Midtjylland inviterer torsdag 30. august til borgermøde om fremtidens akutte beredskab. Regionsrådet har bedt administrationen i Region Midtjylland formulere et forslag til akutplan, og frem til 14. september er forslaget til høring.

Høringen foregår blandt andet i form af fire borgermøder for alle interesserede.

Der er borgermøde i Holstebro torsdag 30. august kl. 18.30 – 21.00 i Musikteatret Holstebro, Den Røde Plads 16.

Efter velkomst af regionsrådsformand Bent Hansen (S) bliver elemen-terne i planen fremlagt, og herefter tager debatten over.

Journalist Niels Stidsen er aftenens ordstyrer.

Et fagligt panel svarer på spørgsmål fra de fremmødte.

I panelet sidder:

  • Præhospital overlæge Lars Blom
  • Hospitalsdirektør Henning Vestergaard
  • Cheflæge Per Østergaard Jensen
  • Chefsygeplejerske Ida Gøtke
  • Direktør Leif Vestergaard Pedersen
  • Afdelingschef Lars Dahl Pedersen

Kontakt


Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 eller 2124 2316
Afdelingschef Lars Dahl Pedersen, tlf. 8728 4430 eller 4031 3230