Danske Regioner spiller i dag ud med en ny national syvpunktsplan, der skal få ventetiden ned på kræftområdet. - Planen betyder en stærk prioritering af korte ventetider for kræftpatienter og andre patienter med livstruende sygdomme. Det får store konsekvenser for hele Region Midtjyllands sundhedsvæsen, siger regionsråds-formand Bent Hansen (S).

Danske Regioner spiller i dag ud med en ny national syvpunktsplan, der skal få ventetiden ned på kræftområdet. Regionerne vil blandt andet inden for seks uger sikre udredning og behandling for hoved-halskræft og lungekræft, som er meget aggressive kræftformer. Og inden for 12 uger skal der sikres udredning og behandling for tarmkræft. Planen lægger også op til, at der maksimalt må gå 48 timer fra der er en begrundet mistanke om kræft til diagnostik påbegyndes.
- Planen betyder en stærk prioritering af korte ventetider for kræftpatienter og andre patienter med livstruende sygdomme. Det får store konsekvenser for hele Region Midtjyllands sundhedsvæsen, hvor pa-tienter med ikke-livstruende sygdomme desværre kan komme til at opleve længere ventetider og flere aflyste aftaler, ligesom flere muligvis skal behandles i det private sygehusvæsen, siger regionsråds-formand Bent Hansen (S).
Samtidig bliver det en kæmpestor udfordring for personalet på hospitalerne i regionen.
– Planen påvirker det samlede sundhedsvæsen, lige fra patienten opsøger sin praktiserende læge til behandlingen er fuldført. Alle hospitaler i Region Midtjylland kommer til at mærke omprioriteringen, men det er klart, at Århus Sygehus som et af landets største kræftcentre får en særlig opgave. For eksempel fordi antallet af kræftpatienter svinger rigtigt meget, hvilket gør den daglige planlægning ganske kompleks, siger Bent Hansen.
Han understreger, at personalet på hospitalerne i regionen allerede i dag yder en kæmpestor indsats.
– Nu skal vi have ført planen ud i livet. Det er meget vigtigt, at vi får gennemført dette sammen med ledelse og personale på hospitalerne. Region Midtjyllands sundhedsadministration tager sammen med ho-spitalernes cheflæger hul på planlægningen på et møde onsdag, 22. august, siger Bent Hansen.
Regionerne har i dag sendt planen til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). I brevet hedder det bl.a., at regionerne forudsætter, at regeringen vil være indstillet på at finansiere den nye indsats, som ligger ud over sommerens økonomiaftale.
Syvpunktsplanen, brevet til statsministeren og status på kræftområdet er vedlagt denne pressemeddelelse.

Kontakt
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 4031 3707
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 2124 2316

Supplerende oplysninger:
Læs om Danske Regioners syvpunktsplan, brevet fra Danske Regioner til statsminister Anders Fogh Rasmussen…her