Tirsdag den 21. august 2007 er Region Midtjyllands 41 med-lemmer af regionsrådet inviteret til at besøge Samsø, se regi-onens mindste hospital og lære nogle af øens andre virksom-heder og tilbud at kende.

Tirsdag den 21. august 2007 er Region Midtjyllands 41 med-lemmer af regionsrådet inviteret til at besøge Samsø, se regi-onens mindste hospital og lære nogle af øens andre virksom-heder og tilbud at kende.

Politikerne i det midtjyske regionsråd har brug for at vide så meget som muligt om den region de bidrager til. Derfor genoptager regions-rådet rækken af besigtigelsesture og besøger tirsdag den 21. august 2007 fra kl. 09.45 til cirka 19.15 Samsø.

I korte træk begynder besøget kl. 9.45 hvor rådet letter anker fra havnen i Hou. Første stop er Brundby Hotel hvor Hotelejer og Anna Amalia, Turid "Guf" Hanevold Nielsen fortæller historien om hvordan et badehotel blev til et landskendt rockhotel. Hun fortæller også re-gionsrådets medlemmer om, hvordan hun i foråret oplevede at være udnævnt til ”Anna Amalia” med ret og pligt til at samle ideer til regio-nens udviklingsplan.

Efter en bid frokost får regionsrådet lejlighed til at blive klogere på hvad Energiakademiet i Ballen er for en størrelse, inden cheflæge An-ne Thomassen sidst på eftermiddagen tager i mod på regionens mindste hospital på Sygehusvej 26 i Tranebjerg.

Medlemmer af pressen der har lyst til at overvære hele eller dele af regionsrådets besøg på Samsø, skal hurtigst muligt tilmelde sig på 8728 5816 eller via mail Henrik.Broens@stab.rm.dk.

Fartplaner og reservationer findes på www.samsoelinien.dk

Hele programmet i detaljer:

Kl 09.45 Mødetid i Hou havn, Havnevej, Hou

Kl 10.05 Afgang med færgen fra Hou Havn
Der serveres morgencomplet under overfarten

11.20 Ankomst til Sælvig Havn, Samsø

11.20 - 11.30 Transport til Brundby Hotel, Brundby Hovedgade 63, 8305 Samsø

11.30 – 12.30
Besøg på Brundby Hotel
http://www.brundby-hotel.dk/

Hotelejer og Anna Amalia, Turid "Guf" Hanevold Niel-sen fortæller historien: ”Fra badehotel til rockhotel” og om rollen som Anna Amalia

12.30 – 13.30 Frokost på Brundby Hotel

13.30 – 13.45 Transport til Energiakademiet, Strandengen 1, Bal-len, 8305 Samsø

13.45 – 15.15 Besøg på Energiakademiet
http://www.energiakademiet.dk
Orientering og rundvisning ved leder Søren Herman-sen

15.15 – 15.30 Transport til Samsø Sygehus, Sygehusvej 26, Trane-bjerg, 8305 Samsø

15.30 – 17.30 Besøg på Regionshospitalet Samsø
Oplæg ved cheflæge Anne Thomassen

17.30 - 18.00 Transport til Sælvig Havn

18.00 Afgang med færgen fra Sælvig Havn
Der serveres middag under overfarten

19.15 Ankomst til Hou Havn