Når praktiserende læger giver patienterne gode råd om sundhed, lander rådene ikke altid, hvor behovet er størst. Rådgivningsindsatsen er nemlig forskellig afhængig af patienternes køn, alder og uddannelsesniveau. Det viser helt nye analyser fra Center for Folkesundhed.


For eksempel er flere mænd end kvinder overvægtige, nemlig 56% mod 40%. Alligevel er det kvinderne, der hyppigst får råd om vægttab. Og selvom et usundt kostmønster er mest udbredt blandt yngre mennesker, gives rådgivningen især til de midaldrende og ældre. Stort set ingen får rådgivning om fysisk aktivitet, på trods af at 70% af befolkningen hverken får daglig motion eller dyrker idræt regelmæssigt.

Forskel på hyppigheden af sundhedsråd

Den rådgivende indsats står i det hele taget ikke mål med det store behov for rådgivning om at ændre usunde vaner og livsstil, som borgerne i Region Midtjylland har.

- Ifølge vores analyser er der store potentialer for at styrke de praktiserende lægers forebyggende indsats blandt både raske og kronisk syge. Det er måske ikke den store overraskelse. Derimod er det nyt og interessant at se variationerne i, hvor ofte de praktiserende læger giver råd til patienter med forskellig køn, alder og uddannelsesniveau og i hvilket omfang det er dem, der har behov, der får rådgivning. Hvorfor får overvægtige mænd f.eks. ikke så ofte at vide at de bør tabe sig, som kvinderne? Og hvorfor får kvinder med et risikabelt alkoholforbrug ikke så hyppigt rådgivning om alkohol som mænd? spørger sundhedskonsulent Louise Nordvig.

Savner systematik

Et af elementerne i den seneste fornyelse af landsoverenskomsten med de praktiserende læger sigter mod, at de i højere grad skal være med til at løfte folkesundheden og forebygge kroniske sygdomme. Indførelse af en forløbsydelse og en forebyggelsesydelse er eksempler på nye redskaber hertil.

- 91% af borgerne er i kontakt med den praktiserende læge i løbet af en treårig periode, og undersøgelser viser at råd fra lægen har en effekt. Derfor er det oplagt, at den praktiserende læge kan spille en vigtig rolle i kampen for folkesundheden, men det kræver, at der arbejdes mere systematisk med rådgivning i almen praksis, siger Louise Nordvig.

Råd til både raske og syge

Analyserne er baseret på tal fra Region Midtjyllands omfattende sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? De kobler viden om borgernes sundhedsvaner med patienternes rapportering af, om de har fået råd om sundhed og livsstil af deres praktiserende læge. Analysen tegner også et detaljeret billede af de praktiserende lægers rådgivning til patienter med forskellige kroniske sygdomme.

Læs mere og se data i temaanalysen: Forebyggelse i almen praksis- "Hvordan har du det? Online", Nr. 3, 2007 – et e-tidsskrift med sundhedsanalyser, som kan hentes fra www.folkesundhed-midt.dk

Yderligere oplysninger
Sundhedskonsulent Louise Nordvig, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, louise.nordvig@stab.rm.dk


Hvordan har du det? Online - ny sundhedsviden. Online er et e-tidsskrift, der formidler ny viden om trivsel, sundhed og sygdom. Det udsendes af Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Du kan tilmelde dig nyhedsmail om e-tidsskritet via www.folkesundhed-midt.dk eller direkte på www.rm.dk/sundhed/folkesundhed/folkesundheds+undersøgelse