Politikerne i Region Midtjylland besluttede onsdag eftermiddag, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus bliver hjemsted for det første stamcelle-transplantationsprogram udenfor København. Flere kræftsyge og længere ventetider på Rigshospitalet gør beslutningen aktuel.


Politikerne i Region Midtjylland besluttede onsdag eftermiddag, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus bliver hjemsted for det første stamcelle-transplantationsprogram udenfor København. Flere kræftsyge og længere ventetider på Rigshospitalet gør beslutningen aktuel.


Onsdag eftermiddag besluttede regionsrådet i Midtjylland, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus kan gå i gang med at opbygge et komplet stamcelletransplantationsprogram. Med rådets ja, bliver Hæmatologisk afdeling (specialister i sygdomme i blodet) hjemsted for programmet i center-satellit samarbejde med Rigshospitalet. Behandlingen bliver tilbudt patienter med meget alvorlige kræftsygdomme, hovedsageligt akut leukæmi og lymfeknudekræft.

Transplanterede celler udkonkurrerer patientens egne
Der er tale om en en højteknologisk og krævende behandlingsform. Ved den form for stamcelletransplantation som man i første omgang tilbyder – den såkaldte mini-transplantation - giver man, efter en forbehandling af patienten, stamceller fra en fremmed - enten fra familie eller en donor – til en kræftpatient. Disse nye stamceller vil, under speciel medicinsk behandling og overvågning, kunne styres til at fjerne kræftcellerne og patientens oprindelige stamceller. Effekten opnås gennem det nye immunsystems evne til at bekæmpe kræftcellerne.
Behandlingen tilbydes i dag patienter med meget alvorlige kræftsygdomme i blodet, for at øge chancerne for helbredelse.

Alvorligt syge venter i dag op til ni måneder
I øjeblikket foregår behandlingen i Danmark kun på Rigshospitalet, hvor 37 patienter
gennemgik behandlingen i 2006. Rigshospitalet har ikke kapacitet til at tage flere patienter. Kræftpatienter med behov for stamcellebehandling venter derfor i øjeblikket mellem seks og ni måneder.

Nettoudgiften til stamcelletransplantationsprogrammet ligger i opstartsperioden 2007-2009 på ca. 0,6 mio. i 2007 og henholdsvis ca. 4 og 8 mio. kr. i 2008 og 2009. Fra 2010 vil nettodriftsudgifterne ligge på ca. 6,7 mio. kr. pr. år.
En stor del af bruttodriftsudgiften bliver dækket ind via den besparelse, der ligger i at regionen selv står for behandlingen, frem for at købe sig ind på Rigshospitalet i København.


Flere informationer:

Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 40313707

Formand for Udvalget vedr. service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet,
Johannes Flensted-Jensen, tlf. 8728 5000 20840352

Ledende overlæge Jørgen Schøler Kristensen, Hæmatologisk Afdeling,
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 20 16 32 01.