Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland skal udvide med cirka 50 nye medarbejdere. Baggrunden er, at alle børn og unge under 19 år fra årsskiftet får ret til hurtig udredning inden for børne- og ungdomspsykiatrien.

De nye medarbejdere søges blandt læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lægesekretærer. Udvidelsen omfatter hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – dvs. i både Viborg, Herning og Århus.

I løbet af december 2007 arrangerer centeret to orienteringsmøder i henholdsvis Herning og Århus. På møderne får de måske kommende ansatte lejlighed til at hilse på deres kommende kolleger og ledere samt mulighed for at høre mere om de enkelte stillinger.

Orienteringsmøderne for mulige ansøgere finder sted:

Mandag 10. december 2007 klokken 16.30:
Regionshospitalet Herning
Gammel Landevej 61 – indgang N3 - mødelokale 3 og 4
7400 Herning

Tirsdag 11. december 2007 klokken 16.30:
Århus Universitetshospital,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Risskov
Østre Skovvej – indgang 10 - kantinen
8240 Risskov

Den udvidede ret til hurtig udredning omfatter børn og unge, som ikke er fyldt 19 år på det tidspunkt, hvor deres læge henviser dem til psykiatrisk undersøgelse eller behandling. Ordningen betyder, at børnene og de unge kan blive undersøgt på et privat sygehus eller en privatklinik, hvis ikke regionen har kunnet tilbyde en undersøgelse ved eget sygehus senest to måneder efter henvisningen.

Yderligere oplysninger om indførelsen af udvidet ret til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland:

• Dagsordenspunkt fra regionsrådet 23. maj 2007, pkt. 21:
www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsrådets+møder/møde+23-05-2007

• Forretningsudvalgsmødet 4. december 2007, punkt 14:
www.regionmidtjylland.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/møde+04-12-2007  

Se også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers hjemmeside

Flere oplysninger
Ledende centeroverlæge Jens Buchhave,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, tlf. nr. 7789 4365

Ledende centeroversygeplejerske Vibeke Kivi Kristensen,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, tlf. nr. 7789 4353