Vækstforum for Region Midtjylland, Region Midtjylland og Danmarks Eksportråd giver nu midtjyske virksomheder bedre muligheder for at udnytte deres eksportmuligheder og skabe vækst i virksomhederne.


Vækstforum for Region Midtjylland, Region Midtjylland og Danmarks Eksportråd giver nu midtjyske virksomheder bedre muligheder for at udnytte deres eksportmuligheder og skabe vækst i virksomhederne
.

Det bliver resultatet af et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland, hvor Danmarks Eksportråd placerer en medarbejder i Væksthuset, som skal rådgive midtjyske virksomheder om eksport og internationalisering.

- Vi tror, at initiativet vil give mange virksomheder nye vinkler på eksport og få flere små og mellemstore virksomheder i gang med eksport, siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum for Region Midtjylland, Bent Hansen.

- Ideen er at skabe sammenhæng mellem de statslige og regionale eksportordninger, og placeringen af en medarbejder i Væksthus Midtjylland vil styrke denne indsats. Vækstforum har i sin erhvervshandlingsplan stærk fokus på de internationale muligheder for erhvervslivet i Region Midtjylland, og vi ser dette initiativ som et stort skridt i denne retning.

- Samtidig giver initiativet mulighed for at skabe bedre sammenhæng med Region Midtjyllands internationale arbejde i Bruxelles, Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina, så virksomhederne får et samlet overblik over eksportmulighederne, slutter Bent Hansen.

Også udenrigsminister Per Stig Møller glæder sig over perspektiverne i et styrket samarbejde på eksportfremmeområdet:
-Vi gør det nu endnu lettere for midtjyske vækstvirksomheder og iværksættere at få adgang til rådgivning om eksport og internationalisering via de danske ambassader og repræsentationer på alle de vigtigste eksportmarkeder.

Medarbejderen fra Danmarks Eksportråd skal sammen med medarbejderne i Væksthus Midtjylland bl.a. afdække virksomhedernes internationaliseringsbehov og tilrettelægge udviklingsforløb, der anvender Danmarks Eksportråds ydelser i kombination med Væksthusets tilbud til virksomheder med vækstambitioner – herunder tilbud om rådgivning og netværk vedrørende eksport.

Regionsrådet har efter anbefaling fra Vækstforum på sit møde den 12. december vedtaget, at der i en 3-årig periode anvendes 2.1 mio. kroner til projektet, således at Region Midtjylland bidrager med 800.000 kr. og der forventes 1,3 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond. Danmarks Eksportråd bidrager med 500.000 kr. over 3 år.

Fakta
Danmarks Eksportråd er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme gennem et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, handelskontorer og innovationscentre. I 2007 ventes Danmarks Eksportråd at løse over 5.000 opgaver for mere end 2.500 virksomheder. Størstedelen er små og mellemstore virksomheder.

Vækstforum for Region Midtjylland er et partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen. Vækstforums opgaver er at overvåge udviklingen i regionen og at udforme strategi og handlingsplaner for, hvordan der kan arbejdes for vækst og udvikling i Region Midtjylland. Vækstforum har 20 medlemmer.

Væksthus Midtjylland er ejet af kommunerne i Region Midtjylland og skal bidrage til at skabe én samlet indgang i regionen, hvor nye og mindre virksomheder med vækstambitioner kan få adgang til relevant rådgivning. Væksthuset er placeret i Århus og i Herning.

Yderligere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf.8728 5010 / 4031 3707
Ambassadør Jarl Frijs-Madsen, Danmarks Eksportråd, tlf. 3392 0147
Direktør Erik Krarup, Væksthus Midtjylland, tlf. 7022 0076