Fem afdelinger på Århus Sygehus er kåret som Danmarks bedste blandt deres specialer. De fem afdelinger er, Lungemedicinsk Afdeling B, Ortopædkirurgisk afdeling E, Neurologisk Afdeling F, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L og Reumatologisk Afdeling U.

Det er Dagens Medicin, der som en del af læserafstemningen om Danmarks bedste hospital inden for 25 specialer har bedt læserne vurdere, hvilken afdeling, de mener, der er den bedste på sit felt. Og det er altså her, at fem afdelinger på Århus Sygehus har fået flest stemmer og titlen som Danmarks bedste inden for det enkelte speciale.

”Vi er rigtig stolte over, at fem afdelinger er blevet de bedste blandt deres specialer på landsplan. Men vi er ikke overraskede, for vi ved at personalet yder en fantastisk indsats over for deres patienter. Dagens Medicins undersøgelse viser, at andre også ved det, og det glæder os på afdelingernes vegne. For det betyder altid noget, at opleve anerkendelse for sit arbejde,” lyder det fra Hospitalsledelsen på Århus Sygehus.

Dagens Medicin skriver bl.a., at Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus var den bedste blandt ikke mindre end 23 afdelinger inden for specialet – og at afdelingen på Århus Sygehus var en klar vinder.
Overlæge Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling mener, at en af forklaringerne på de mange stemmer kan være det tætte samarbejde afdelingen har med de øvrige vestdanske lungemedicinske afdelinger.

Avisen fortæller også, at ledende overlæge Frank Farsø Nielsen, Ortopædkirurgisk Afdeling E, glæder sig over at være leder af en afdeling med stolte traditioner og høj faglig kompetence.

Ledende overlæge, professor Johannes Jakobsen, Neurologisk Afdeling er glad, ikke bare på egne, men især på medarbejdernes vegne, siger han bl.a. til Dagens Medicin og understreger, at afdelingen har haft gode betingelser for at udvikle neurologien.

Organkirurgisk Afdeling L blev den klare vinder ud af 22 nominerede, og ledende overlæge Lone Susanne Jensen mener, at det bl.a. skyldes, at ekspertisen er samlet, og at afdelingen ledes af skarpe faglige profiler og at et højt fagligt engagement er en del af kulturen på afdelingen.

Endelig citerer Dagens Medicin ledende overlæge Bjarne S. Thomsen, Reumatologisk Afdeling, der fik en topplacering blandt 22 afdelinger for at sige: ”Vi dyrker at være aktive, at engagere os. Det er afgørende for os at have en synlig profil ved at være fagligt aktive. Vi stikker næsen frem overalt”.

Se yderligere på sygehusets hjemmeside