Mandag den 10. december byder cheflæge Anne Thomassen velkommen til fem indiske læger, der fra februar skal arbejde på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Lægerne er på visit i Århus fra kl. 9 til 16. De skal se henholdsvis Patologisk Institut, Anæstesiologisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, hvor de hver især skal arbejde og møde nogle af deres nye kolleger.

- Områder som patologi, anæstesiologi og radiologi har været flaskehals områder, og 26 nye speciallæger kan kun være et stort skridt i den rigtige retning, siger Jørn Koch, som står i spidsen for projektet med at få de indiske læger til Danmark på vegne af Region Midtjylland.
- Lægerne er virkeligt opsatte på at komme ud på afdelingerne og i gang.

Dansk lovgivning giver ikke de indiske læger lov til at arbejde selvstændigt. På hospitalet vil de derfor fungere under en overlæge, også selv om lægerne har arbejdet som overlæger i Indien.

- Det er folk med et meget højt fagligt niveau, understreger Jørn Koch, som har tilbragt meget tid sammen med de indiske speciallæger.

Inden opholdet i Danmark har de fem læger fra Indien siddet på skolebænken i seks måneder for at lære dansk og sprogundervisningen fortsætter i Danmark.

Flere oplysninger
Cheflæge Anne Thomassen, tlf. 8949 2366