Julekur i Hospitalsenheden Vest – afdelingernes budgetter underskrives. For første gang i Hospitalsledelsen Vests historie er alle budget- og udviklingsaftaler, BUA-2008 for enhedens 28 afdelinger blevet færdige før nytår.


For første gang i Hospitalsledelsen Vests historie er alle budget- og udviklingsaftaler, BUA-2008 for enhedens 28 afdelinger blevet færdige før nytår.


Det fejrede Hospitalsledelsen Vest ved at holde julekur 18/12 2007 med glögg og æbleskiver til alle afdelingsledelserne, som derefter underskrev de endelige budget- og udviklingsaftaler.

Fokus på at fastholde - og tiltrække nye medarbejdere
Ud over det rent budgetmæssige har afdelingsledelserne også skulle opstille mål for, hvordan de vil blive bedre i det nye år inden for en lang række områder.

Flere afdelinger har fokuseret på efteruddannelse og aktiviteter, der kan være med til at dygtiggøre og fastholde det nuværende personale og ikke mindst tiltrække nye medarbejdere.

Der er også stor fokus på at skabe attraktive studiemiljøer og gode muligheder for forskning, så afdelingerne kan tiltrække studerende.