12.12.07: 

Som led i Vækstforums strategi for erhvervsudvikling i Region Midtjylland satses der nu stort på fødevareområdet. I de kommende år bliver visionen "klog hverdagsmad som sund forretning" overskrift for den samlede indsats på fødevareområdet i regionen.


– Man kunne sagtens forestille sig et "fødevare-innovatarium", med Katrinebjerg som model, siger Niels Mikkelsen, medlem af Vækstforum for Region Midtjylland og formand for den arbejdsgruppe, der står bag forarbejdet med fødevaresatsningen.
– Den succes, der er skabt i Århus indenfor IT-forskning og udvikling, har vist, at der er meget store fordele ved at skabe et fælles og åbent miljø omkring forskning og udvikling.

Fødevaresatsningen indeholder fire satsningsområder, der samlet set forventes at få afgørende betydning for udviklingen i fødevarebranchen: innovation, teknologi, økologi og formidling.

Bag visionen om "klog hverdagsmad som sund forretning" ligger arbejdsgruppens ønske om at øge konkurrenceevnen i fødevarebranchen og samtidig understøtte den almindelige forbrugers valg af gode og sunde madoplevelser.

– Det er ikke det finere franske køkken, der er i centrum. Tværtimod, så mener vi det er muligt at løfte kvaliteten af den almindelige mad, til glæde for både forbrugere og producenter. Der er helt sikkert et stort eksportpotentiale gemt i at satse på både kvaliteten og mangfoldigheden af regionens fødevareproduktion, siger Jacob Holm Nielsen, forskningschef på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet og medlem af arbejdsgruppen bag fødevaresatsningen.

Blandt de mange ideer, der skal diskuteres i næste fase af fødevaresatsningen i løbet af foråret, er f.eks. hvordan det fulde potentiale i økologien kan udnyttes, også i eksportmæssig henseende. En foreløbig idé skitserer muligheden af at etablere et "økologisk akademi", hvor den nyeste viden om økologi og produktudvikling samles.

Arbejdsgruppen ønsker også at gøre det nemmere at opleve, hvad god mad egentlig er. Madfestival og en portal over regionens "fødevare-oplevelser" har været nævnt som idéer, der kan arbejdes videre med.

Fælles for de mange ideer er, at de skal udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde med fødevareerhvervets aktører og samtidig åbne op for et bredt samarbejde med andre regioner, både danske og internationale. Bl.a. har Region Midtjylland taget initiativ til et fælles seminar mellem de fem danske regioner til januar, hvor erfaringer med regionale satsninger på fødevareområdet skal udveksles og koordineres.

I foråret 2008 sætter fire udviklingsgrupper med fagfolk sig sammen for at afdække og beskrive udfordringer og forslag til initiativer inden for de fire indsatsområder. Deres arbejde samles og fører til en samlet handlingsplan for satsningen på fødevareområdet. Der arbejdes med en budgetramme på 100 millioner kroner, - det skal ses som et signal om ambitionsniveauet og vil først blive endeligt fastlagt, når indholdet i de enkelte indsatsområder i løbet af 2008 foreligger.

Fødevaresatsningen har sin egen hjemmeside, www.rm.dk/regional udvikling/vækstforum/projekter/fødevarer, hvor man læse mere om de forskellige emner, der nu skal arbejdes videre med og hvor man vil kunne følge processen med fødevaresatsningen løbende.

Yderligere information:
Formand for arbejdsgruppen:
Niels Mikkelsen, gårdejer, medlem af Vækstforum
Telefon 9785 0087, mobil 2124 1587, mail: volstrup@privat.dk

Medlem af arbejdsgruppen:
Jacob Holm Nielsen, forskningschef på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Telefon 8999 1163, mail: JacobH.Nielsen@agrsci.dk

Projektleder
Lars Haahr Jensen, Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon 8728 5127, mobil 2163 9939, mail: lars.jensen@ru.rm.dk

 

Baggrund

 • Fødevarer er én af tre såkaldte regionale megasatsninger, sammen med Energi/Miljø og Erhverv/Sundhed.

 • Bag oplægget står en arbejdsgruppe udpeget af Vækstforum, Region Midtjylland, med deltagere fra alle grene af fødevarebranchen.

 • Arbejdsgruppens formand er Niels Mikkelsen, medlem af Vækstforum.

 • De fire udpegede indsatsområder i megasatsning Fødevarer er:
  1) Åben innovation og vidensamarbejde
  2) Fremtidens økologiske fødevarer
  3) Teknologiudvikling i produktionssystemer, produkter og forsyning
  4) Ny fødevareidentitet i Region Midtjylland

 • Region Midtjylland står for 1/3 af den samlede fødevareproduktion i Danmark.