20 overvægtige, århusianske unge mellem 11 og 16 år skal være med til at teste en ny metode, som kan gøre det lettere at bekæmpe fedme og overvægt.


20 overvægtige, århusianske unge mellem 11 og 16 år skal være med til at teste en ny metode, som kan gøre det lettere at bekæmpe fedme og overvægt.

De unge tilbydes et seks måneders forløb, hvor de får rådgivning om kost og motion via mobiltelefon, internettet og personlig diætistvejledning. Formålet er at afprøve, om man med nye kommunikationsformer som mobilteknologi og internettet kan motivere de unge til at udvikle sundere kost og motionsvaner. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Århus Kommune, Region Midtjyllands Center for Folkesundhed og Mobile Fitness, som ejes af Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, CAT Innovation og private initiativtagere.

Personlig kommunikation
De unge får hver udleveret en mobiltelefon med et softwareprogram, som de kan bruge til at holde styr på, hvor meget energi de får ind via kosten, og hvor meget energi de forbruger, når de motionerer. Desuden får de en personlig profil på et lukket site, hvor de kan følge egen udvikling, debattere med andre unge overvægtige, teste viden om sund kost og livsstil mv.

Idéen er at gøre indsatsen for at ændre livsstil til en del af den unges dagligdag og dermed tage fat dér, hvor den usunde livsstil opstår, og dér hvor de nye sunde vaner skal skabes og fastholdes. Gennem hele forløbet får de unge vejledning og sparring af en diætist fra Center for Folkesundhed samt tilbud om at deltage i motionsaktiviteter.

Tæt på de unges hverdag
De unge rekrutteres fra den gruppe unge i Århus Kommune, der i forvejen henvises til praksisdiætist via børn- og ungelægerne. De første 14 unge er allerede startet i projektet.

- Vi oplever, at de unge ofte dropper ud af traditionelle behandlingsforløb. Derfor vil vi med Mobile Fitness afprøve og være med til at udvikle en ny form, som bruger de unges egne medier og derfor måske appellerer mere til de unge, fortæller Eva Myrup, praksisdiætist i Center for Folkesundhed og tovholder på rådgivningen til de unge.

Christine Kousholt, sundhedschef i Århus Kommune, og Henriette Hansen, Videnscenter for Børnesundhed, der har taget initiativ til projektet, siger:

- Undersøgelser viser, at 70% af de overvægtige unge forbliver overvægtige resten af livet. Derfor er det vigtigt at afprøve nye metoder tidligt i ungdommen, hvor vaner og uvaner grundlægges, så andelen af overvægtige kan nedbringes.

- Vores mål er, at Mobile Fitness skal være en let og effektiv metode til at opnå varige livsstilsændringer. Mobiltelefonen og internettet gør det muligt at kommunikere så ofte, som brugerne har behov for det, og er dermed et attraktivt alternativ til de behandlingsmetoder, der anvendes i dag”, udtaler Annette Vedelspang, chefdiætist og projektleder i Mobile Fitness.

Resultater skal måles
Mobile Fitness er udviklet i samarbejde med ledende ernæringsforskere og diætister. Projektet i Århus Kommune er et ud af mange, idet lignende projekter gennemføres i 13 andre kommuner spredt ud over landet.

Center for Folkesundhed planlægger en analyse af projektet, hvor effekten af Mobile Fitness bl.a. måles op imod andre tilbud til tilsvarende målgrupper.
Fakta om danske unge i alderen 10-18
· 15-20% er overvægtige.
· 4% er fede.
· ca. 120.000 unge i aldersgruppen er overvægtige eller fede.
· 70% af de overvægtige unge forbliver overvægtige resten af livet

Yderligere oplysninger
Anette Alsner, sundheds- og kulturkonsulent, Århus Kommune, tlf. 2920 4442.
Janne Møller Nielsen, praksisdiætist, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, tlf. 2064 7590
Jakob Teilmann, adm. direktør, Mobile Fitness A/S, 2086 4301

Se projektbeskrivelse på www.folkesundhed-midt.dk. Vælg Forskning og udvikling/Sundhedsfremme og Forebyggelse.
Læs mere om Mobile Fitness på: www.mobilefitness.dk