13.12.07: Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget 18 mio. kr. til et udviklingsprogram for ambitiøse iværksættere. Bevillingen er sket efter indstilling fra Vækstforum for Region Midtjylland, og sammen med en indstilling om EU-midler udgør programmet en samlet indsats på 46 mio. kr. over to år.Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget 18 mio. kr. til et udviklingsprogram for ambitiøse iværksættere. Bevillingen er sket efter indstilling fra Vækstforum for Region Midtjylland, og sammen med en indstilling om EU-midler udgør programmet en samlet indsats på 46 mio. kr. over to år.


Højt specialiseret privat rådgivning, vækstgrupper og specialiserede netværk er nogle af de tilbud, der skal sikre flere såkaldte vækstiværksættere i regionen. Væksthus Midtjylland bliver hovedaktør på programmet, som har fået navnet STARTmidt. Sammen med de lokale erhvervsråd, iværksættercentre, udviklingsparker, forskerparker, innovationsmiljøer og andre, som har kontakt med iværksættere, etableres et sammenhængende erhvervsservicesystem, som nu også kan give adgang til højt specialiserede og målrettede tilbud til eliten blandt iværksætterne.

Hvert år etableres 3.000 virksomheder i Region Midtjylland, og tendensen er stigende. De udfordrer de bestående virksomheder og presser dem til at nytænke og udvikle sig til gavn for den samlede innovations- og konkurrenceevne i regionen. En lille gruppe af de nye virksomheder præsterer markant større resultater end gennemsnittet. Det er de såkaldte vækstiværksættere, som trods deres lille antal skaber en meget stor del af den samlede vækst i de nye virksomheder i regionen. Målet er at fordoble andelen af vækstiværk­sættere fra fire til otte procent frem til 2015.

– Den offentlige erhvervsservice har indtil nu især henvendt sig til bredden af iværksættere. Dem har regionen brug for, men vi skal gøre meget mere for at dyrke eliten, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og formand for regionsrådet.

– Vi skal bakke dem op, som har visionerne og de virkelig gode ideer og som har viljen til at gøre dem til virkelighed. Selv de allerdygtigste iværksættere kan ikke vide alt selv. De har brug for at hente kompetencer ind i deres nye virksomhed. Med det nye iværksætterprogram kan de få adgang til den bedste rådgivning på markedet til en pris, de kan betale.

Programmets indhold er udviklet af en gruppe erfarne aktører og bygger på de bedste danske og udenlandske erfaringer med support til de mest ambitiøse iværksættere. Blandt andet kan de købe målrettet privat specialist­rådgivning for op til 10.000 kr. med fuld finansiering, så det bliver gratis for iværksætterne. Efter etablering af virksomheden kan iværksætteren købe privat rådgivning for yderligere 40.000 kr., hvoraf iværksætteren selv skal betale halvdelen.

Rådgivningen kan omfatte forretnings­udvikling, internationalisering, teknologi, idebeskyttelse, kapitalforhold mv. og tager udgangspunkt i iværksætterens behov.

Programmet igangsættes efter nytår og kontakt sker gennem det lokale erhvervsråd eller iværksættercenter.

Væksthus Midtjylland og lokal erhvervsservice
Etableringen af fem regionale væksthuse i Danmark blev aftalt af kommunerne og staten som konsekvens af strukturreformen. Væksthus Midtjylland blev etableret i april 2007 og har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Herning. Kommunernes lokale erhvervsservice tilbyder vejledning til alle iværksættere og kan nu også via Væksthus Midtjylland tilbyde de mest ambitiøse iværksættere specialiseret privat rådgivning.