For at få dækket behovet for arbejdskraft har Region Midtjylland blandt andet ansat 26 indiske læger, og formodentlig bliver der også behov for at hente andre grupper af medarbejdere til landet til regionens sundhedsvæsen. Arbejdet med at få den første større gruppe af udenlandske specialister til landet har givet Region Midtjylland en række erfaringer, som man gerne vil dele med andre. Derfor indbyder regionen til et kursus om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. På kurset, der afholdes den 31. januar, er det især de juridiske aspekter, som vil blive belyst.

For at få dækket behovet for arbejdskraft har Region Midtjylland blandt andet ansat 26 indiske læger, og formodentlig bliver der også behov for at hente andre grupper af medarbejdere til landet til regionens sundhedsvæsen. Arbejdet med at få den første større gruppe af udenlandske specialister har givet Region Midtjylland en række erfaringer, som man gerne vil dele med andre. Derfor indbyder regionen til et kursus om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.
På kurset, der afholdes den 31. januar, er det især de juridiske aspekter, som vil blive belyst.

Der er mange udfordringer og faldgrupper, som man som ledelse og HR-afdeling skal være opmærksom på, når man f.eks. rekruttere udenlandsk sundhedspersonale. Erfaringerne fra pilotprojektet med de indiske læger har dannet baggrund for et arbejde med en procedureplan for ”god rekruttering”.

Kurset er forbeholdt medarbejdere fra Region Midtjylland selv, men også ansatte fra kommuner og samarbejdspartnere i regionen samt fra de øvrige regioner er velkomne.

Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres ved:
Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen, anders.kristensen@stab.rm.dk,
tlf. 5127 0740

Torsdag den 31. januar 2008, kl. 09.00 – 16.00

Kursussted:
Limfjordsstuen, Blok B, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tilmeldingsfrist: Fredag den 25. januar 2008

Tilmelding her.

Program
  • 08.30:     Ankomst - kaffe
  • 09.00:     Kursusintroduktion
  • 09.30:     Opholds- og opholdstilladelse - ved specialkonsulent Nanna R Larsen, Udlændingeservice
  • 11.00:     Autorisationer og formelle krav - ved kontorchef Eva Hammershøi, Sundhedsstyrelsen
  • 12.00:     Frokost
  • 13.00:     Skat og social sikring – ved Christina Walbom fra Advokatfirmaet Norrbom Vinding
  • 14.30: Det gode rekrutteringsforløb – ved personalechef Lasse Plougstrup, Hospitalsenhedens Vest
  • 15.00:      Danskundervisning – ved forstander Poul Neergaard fra Århus Sprogcenter
  • 15.30:      Living In Denmark – social og familiemæssig integration – ved networker Martin Wind
  • 16.00:      Afslutning