For første gang måler de danske regioner, hvad pårørende mener om den service, som voksne handicappede får tilbudt. I Region Midtjylland deltager pårørende fra 18 botilbud i undersøgelsen.


Pårørende til 275 voksne mennesker med fysiske eller psykiske handicap, autisme eller senhjerneskade får i dag et spørgeskema med posten. De pårørende bliver f.eks. bedt om svare på, om personalet lytter til beboerens behov, og om atmosfæren er god på boformen. Det er første gang nogen, i stor skala måler, hvad de pårørende mener om den hjælp og den service familiemedlemmerne får fra regionerne.

- Jeg er rigtig glad for, at undersøgelsen er sat i gang. Når vi spørger brugernes nærmeste pårørende, så får vi ret sikkert nogle kontante og ærlige svar. Og med dem i hånden ved vi så, om skoene trykker, eller om vi skal have det brede smil frem, siger regionsrådsformand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Personalekontakt og medbestemmelse

Målet med undersøgelsen er at få et nuanceret billede af de pårørendes opfattelse af forholdene for deres børn, søskende, forældre eller andre familiemedlemmer. De pårørende bliver f.eks. spurgt, hvordan de opfatter personalets kontakt med beboerne, og hvad synes de om beboernes mulighed for medbestemmelse?

- De pårørendes oplevelser og vurderinger er vigtige at få frem i lyset, for så kan vi hele tiden blive dygtigere. På den måde får vi afdækket, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer gennem et førstehåndsindtryk af den enkelte boform, ligesom undersøgelsen giver os en effektmåling af vores indsats,” siger Region Midtjyllands psykiatri- og socialdirektør Anne Jastrup.

Resultater til sommer

Danske Regioner har udpeget Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland til at stå for undersøgelsen. Resultaterne af den samlede undersøgelse vil være klar i sommeren 2008, hvor der bliver skrevet en rapport for hver af landets fem regioner.

Undersøgelsen omfatter 18 af Region Midtjyllands botilbud. På landsplan deltager pårørende til beboere på i alt 60 botilbud.


Flere oplysninger
Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
Janne Spiegelhauer, Voksensocialchef, tlf. 8728 4090

Cases

Pårørende Øst, Ellinor Kjeldsen, tlf. 2980 6451

Pårørende Midt, Kirsten Folke, tlf. 8686 7339 / 2942 8948

Pårørende Vest, Vagn Jespersen, tlf. 97895086