20.12.07: Fra nytår er regionen klar med et tilbud, der i løbet af 2008 stiller alle patienter ens, uanset om man bor i f.eks. Ringkøbing, Skive eller Horsens.

350.000 kørsler. Så mange patienter skal Midttrafik og regionens kørselskontor køre til og fra hospitalet i fri taxa, når de skal til undersøgelse eller planlagt behandling. Der har hidtil været forskellige ordninger alt efter hvilket amt, man har hørt til. Fra nytår er regionen klar med et tilbud, der i løbet af 2008 stiller alle patienter ens, uanset om man bor i f.eks. Ringkøbing, Skive eller Horsens.

Patienter bestiller selv
Den ny fælles kørselsordning medfører, at Midttrafik står for alle kørsler, og som noget nyt for mange patienter, skal man selv bestille sin kørsel til hospitalet. Det sker ved en telefonopringning til et fælles kørselskontor i Holstebro.

- Alle patienter får lige muligheder. Sygehuspersonalet aflastes til andre opgaver og en samlet koordinering giver bedre muligheder for at tilrettelægge og samkøre de mange siddende patienttransporter, så der ikke kører tomme biler på vejene, siger formanden for udvalget for service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet Johannes Flensted-Jensen (S).

En teknik og en praksis, der har været afprøvet i det gamle Viborg amt og nu udbredes etapevis til hele regionen.

Flere etaper
Af hensyn til sikker drift bliver den ny fælles ordning rullet ud i flere etaper, sådan at ingen patienter bliver glemt eller kommer til at vente alt for længe.

- Selvom vi mener at have tænkt på alt, er der erfaringsmæssigt en risiko for indkøringsvanskeligheder ved en så stor omlægning af systemet og med mange nye vognmænd til at køre turene, forudser kontorchef, Morten Helleberg, fra regionens sundhedsstab. Derfor er regionens fælles kørselskontor fra dag 1 klar til at vejlede patienter og sygehuspersonale, hvis der opstår problemer.

Loft over ventetid
Patienterne i regionen må højest vente én time på at blive kørt i fri taxa til eller fra behandling på hospitalet, hvis de opfylder betingelserne for at kunne benytte en fri taxa.

Det er de servicemål, regionsrådet har besluttet skal gælde overalt i regionen. Dog har enkelte patientgrupper en særlig ordning, hvis de på grund af deres sygdom bruger meget tid på transport til og fra behandling på hospitalet.

Fakta:
Kørselskontoret har åbent alle hverdage fra 8 – 14 og kan træffes på tlf. 7023 6248. Kørsler bestilles senest hverdagen før kørslen, dog tidligst 14 dage før.

Klager over afslag på kørsel og andre spørgsmål kan også sendes per mail til: kontakt@rm.dk
 
Den ny kørselsordning gælder fra 1. januar 2008 for borgerne i de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter. 1.februar følger den sydlige del af regionen trop, mens den østlige del af regionen – i det tidligere Århus Amt – er med fra 1. januar 2009.


Læs mere om de nye regler på www.rm.dk/sundhed